Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 29 Nr 1 (2021)

Teologia duchowości

Życie konsekrowane w służbie poszukiwania sensu według Benedykta XVI

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.1.323-344  [Google Scholar]
Opublikowane: 05.06.2021

Abstrakt

Artykuł przedstawia znaczenie życia konsekrowane w służbie poszukiwania sensu według Benedykta XVI. W swoim nauczaniu papież zwraca uwagę na zjawisko współczesnego kryzysu sensu i wartości, a zarazem przypomina o wpisanym głęboko w naturę ludzką pytaniu o sens istnienia. Życie konsekrowane jest (i było od samych początków) poszukiwaniem Boga: quaerere Deum. Osoba poświęcona Bogu na własność stawia w centrum swego życia Chrystusa, „odwieczny Sens”, i całkowicie powierza Mu siebie. Zgodnie z nauczaniem Benedykta XVI życie konsekrowane, będące drogą specjalnego naśladowania Chrystusa i poddania Jemu całej egzystencji, jest świadectwem odnalezienia sensu życia i stanowi pomoc dla poszukujących go.

Bibliografia

Benedykt XVI, Adhortacja Sacramentum caritatis, Watykan 2007.

Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, Watykan 2009.

Benedykt XVI, Czuwanie z młodzieżą w Zagrzebiu, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 7 (2011), s. 10–11.

Benedykt XVI, Homilia podczas inauguracji pontyfikatu, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 6 (2005), s. 10–13.

Benedykt XVI, Homilia podczas Nieszporów w święto Ofiarowania Pańskiego 2010, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 3–4 (2010), s. 24–26.

Benedykt XVI, Homilia podczas Nieszporów w święto Ofiarowania Pańskiego 2011, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 3 (2011), s. 26–28.

Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. na placu Katedralnym w Erfurcie, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 12 (2011), s. 26–28.

Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. na rozpoczęcie Roku Wiary, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 11 (2012), s. 8–10.

Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. na zakończenie Roku Kapłańskiego, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 8–9 (2010), s. 35–37.

Benedykt XVI, Homilia w Ratyzbonie, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 11 (2006), s. 23–25.

Benedykt XVI, List apostolski Porta fidei, Watykan 2011.

Benedykt XVI, Modlitwa z kapłanami, seminarzystami i osobami konsekrowanymi w Mediolanie, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 7–8 (2012), s. 13–14.

Benedykt XVI, Orędzie na Wieki Post 2013, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 3–4 (2013), s. 12–14.

Benedykt XVI, Podróż apostolska Benedykta XVI do Francji z okazji 150. rocznicy objawień w Lourdes 12–15 IX 2008, Kraków 2008.

Benedykt XVI, Przemówienie do młodych zakonnic w klasztorze św. Wawrzyńca w Escorialu, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 10–11 (2011), s. 12–13.

Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników XXV zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Świeckich, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 2 (2012), s. 29.

Benedykt XVI, Przemówienie do wspólnoty franciszkańskiej w Alwerni, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 6 (2012), s. 9–10.

Benedykt XVI, Przesłanie do osób konsekrowanych Europy na zakończenie XII Zebrania plenarnego Unii Konferencji Przełożonych Wyższych Europy, „Wiadomości KAI” (19 marca 2006), s. 27.

Benedykt XVI, Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”: Musimy wciąż na nowo odkrywać sens życia, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 10 (2010), s. 51.

Benedykt XVI, Spotkanie z duchowieństwem, seminarzystami i świeckimi w seminarium w Ouidah, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 1 (2012), s. 14–15.

Benedykt XVI, Spotkanie z młodzieżą w Pennabilli, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 8–9 (2011), s. 20.

Benedykt XVI, Spotkanie z młodzieżą w Sao Paulo, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 7–8 (2007), s. 18–20.

Benedykt XVI, Trzeba oczyścić Boże Narodzenie z naleciałości konsumpcjonizmu, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 2 (2009), s. 32.

Benedykt XVI do osób konsekrowanych, M. Saj (red.), Kraków 2009.

Jan Paweł II, Adhortacja Vita consecrata, Watykan 1996.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, Watykan 1979.

Jan Paweł II, List apostolski do osób konsekrowanych we wspólnotach zakonnych oraz instytutach świeckich z okazji Roku Maryjnego, Watykan 1988.

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Kontemplujcie. Do osób konsekrowanych o śladach Piękna, Watykan 2015.

Nossol A., Historyczne znaczenie wyboru Benedykta XVI, [w:] Wokół osoby i myśli Benedykta XVI, K. Glombik (red.), Opole 2006, s. 15–18.

Pagacz M., Życie konsekrowane znakiem nadziei dla współczesnego świata w nauczaniu Kościoła od Soboru Watykańskiego II, Kraków 2019.

Sarah R., Bóg albo nic. Rozmowa o wierze, tłum. A. Kuryś, Warszawa 2016.

Słupek R., Benedykt XVI o istocie i miejscu życia konsekrowanego w Kościele, „Życie Konsekrowane” 6 (2009), s. 81–93.

Słupek R., Benedykta XVI sensotwórcza apologia wiary jako odpowiedź na postmodernistyczny kryzys sensu i wartości, „Biblioteka Teologii Fundamentalnej” 8 (2013), s. 87–106.

Synod Biskupów, Orędzie XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 12 (2012), s. 28–36.

Szymik J., Chodzi o Boga. W rozmowie z Dominiką Szczawińską-Ziembą o teologii Benedykta XVI, Katowice 2012.

Szymik J., Prawda i mądrość. Przewodnik po teologii Benedykta XVI, Kraków 2018.

Szymik J., Theologia Benedicta, t. 1, Katowice 2010.

Teologiczna doniosłość pontyfikatu Benedykta XVI, A. Wojtczak (red.), Poznań 2014.

Wojtczak A., Papież teologów. Panorama „stacji” i węzłowych tematów teologii Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, [w:] Teologiczna doniosłość pontyfikatu Benedykta XVI, A. Wojtczak (red.), Poznań 2014, s. 9–56.

Wokół osoby i myśli Benedykta XVI, K. Glombik (red.), Opole 2006.

Downloads

Download data is not yet available.