Życie konsekrowane w służbie poszukiwania sensu według Benedykta XVI


Abstrakt

Artykuł przedstawia znaczenie życia konsekrowane w służbie poszukiwania sensu według Benedykta XVI. W swoim nauczaniu papież zwraca uwagę na zjawisko współczesnego kryzysu sensu i wartości, a zarazem przypomina o wpisanym głęboko w naturę ludzką pytaniu o sens istnienia. Życie konsekrowane jest (i było od samych początków) poszukiwaniem Boga: quaerere Deum. Osoba poświęcona Bogu na własność stawia w centrum swego życia Chrystusa, „odwieczny Sens”, i całkowicie powierza Mu siebie. Zgodnie z nauczaniem Benedykta XVI życie konsekrowane, będące drogą specjalnego naśladowania Chrystusa i poddania Jemu całej egzystencji, jest świadectwem odnalezienia sensu życia i stanowi pomoc dla poszukujących go.


Słowa kluczowe

życie konsekrowane; Benedykt XVI; sens; poszukiwanie Boga

Benedykt XVI, Adhortacja Sacramentum caritatis, Watykan 2007. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, Watykan 2009. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Czuwanie z młodzieżą w Zagrzebiu, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 7 (2011), s. 10–11. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Homilia podczas inauguracji pontyfikatu, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 6 (2005), s. 10–13. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Homilia podczas Nieszporów w święto Ofiarowania Pańskiego 2010, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 3–4 (2010), s. 24–26. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Homilia podczas Nieszporów w święto Ofiarowania Pańskiego 2011, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 3 (2011), s. 26–28. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. na placu Katedralnym w Erfurcie, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 12 (2011), s. 26–28. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. na rozpoczęcie Roku Wiary, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 11 (2012), s. 8–10. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. na zakończenie Roku Kapłańskiego, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 8–9 (2010), s. 35–37. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Homilia w Ratyzbonie, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 11 (2006), s. 23–25. [Google Scholar]

Benedykt XVI, List apostolski Porta fidei, Watykan 2011. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Modlitwa z kapłanami, seminarzystami i osobami konsekrowanymi w Mediolanie, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 7–8 (2012), s. 13–14. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Orędzie na Wieki Post 2013, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 3–4 (2013), s. 12–14. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Podróż apostolska Benedykta XVI do Francji z okazji 150. rocznicy objawień w Lourdes 12–15 IX 2008, Kraków 2008. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Przemówienie do młodych zakonnic w klasztorze św. Wawrzyńca w Escorialu, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 10–11 (2011), s. 12–13. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników XXV zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Świeckich, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 2 (2012), s. 29. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Przemówienie do wspólnoty franciszkańskiej w Alwerni, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 6 (2012), s. 9–10. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Przesłanie do osób konsekrowanych Europy na zakończenie XII Zebrania plenarnego Unii Konferencji Przełożonych Wyższych Europy, „Wiadomości KAI” (19 marca 2006), s. 27. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”: Musimy wciąż na nowo odkrywać sens życia, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 10 (2010), s. 51. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Spotkanie z duchowieństwem, seminarzystami i świeckimi w seminarium w Ouidah, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 1 (2012), s. 14–15. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Spotkanie z młodzieżą w Pennabilli, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 8–9 (2011), s. 20. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Spotkanie z młodzieżą w Sao Paulo, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 7–8 (2007), s. 18–20. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Trzeba oczyścić Boże Narodzenie z naleciałości konsumpcjonizmu, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 2 (2009), s. 32. [Google Scholar]

Benedykt XVI do osób konsekrowanych, M. Saj (red.), Kraków 2009. [Google Scholar]

Jan Paweł II, Adhortacja Vita consecrata, Watykan 1996. [Google Scholar]

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, Watykan 1979. [Google Scholar]

Jan Paweł II, List apostolski do osób konsekrowanych we wspólnotach zakonnych oraz instytutach świeckich z okazji Roku Maryjnego, Watykan 1988. [Google Scholar]

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Kontemplujcie. Do osób konsekrowanych o śladach Piękna, Watykan 2015. [Google Scholar]

Nossol A., Historyczne znaczenie wyboru Benedykta XVI, [w:] Wokół osoby i myśli Benedykta XVI, K. Glombik (red.), Opole 2006, s. 15–18. [Google Scholar]

Pagacz M., Życie konsekrowane znakiem nadziei dla współczesnego świata w nauczaniu Kościoła od Soboru Watykańskiego II, Kraków 2019. [Google Scholar]

Sarah R., Bóg albo nic. Rozmowa o wierze, tłum. A. Kuryś, Warszawa 2016. [Google Scholar]

Słupek R., Benedykt XVI o istocie i miejscu życia konsekrowanego w Kościele, „Życie Konsekrowane” 6 (2009), s. 81–93. [Google Scholar]

Słupek R., Benedykta XVI sensotwórcza apologia wiary jako odpowiedź na postmodernistyczny kryzys sensu i wartości, „Biblioteka Teologii Fundamentalnej” 8 (2013), s. 87–106. [Google Scholar]

Synod Biskupów, Orędzie XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 12 (2012), s. 28–36. [Google Scholar]

Szymik J., Chodzi o Boga. W rozmowie z Dominiką Szczawińską-Ziembą o teologii Benedykta XVI, Katowice 2012. [Google Scholar]

Szymik J., Prawda i mądrość. Przewodnik po teologii Benedykta XVI, Kraków 2018. [Google Scholar]

Szymik J., Theologia Benedicta, t. 1, Katowice 2010. [Google Scholar]

Teologiczna doniosłość pontyfikatu Benedykta XVI, A. Wojtczak (red.), Poznań 2014. [Google Scholar]

Wojtczak A., Papież teologów. Panorama „stacji” i węzłowych tematów teologii Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, [w:] Teologiczna doniosłość pontyfikatu Benedykta XVI, A. Wojtczak (red.), Poznań 2014, s. 9–56. [Google Scholar]

Wokół osoby i myśli Benedykta XVI, K. Glombik (red.), Opole 2006. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2021-06-05


Dział
Teologia duchowości

Udostępnij

Pagacz, M. (2021). Życie konsekrowane w służbie poszukiwania sensu według Benedykta XVI. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(1), 323-344. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.1.323-344

Małgorzata Pagacz  mmpagacz@gmail.com
Akademia Katolicka w Warszawie, Polska  Polska
http://orcid.org/0000-0003-4504-9142

Małgorzata Pagacz USJK (s. dr) – należy do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, jest odpowiedzialna za formację młodych sióstr. Ukończyła studia filozoficzne oraz teologiczne, a w 2018 roku uzyskała tytuł naukowy doktora nauk teologicznych na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Jest także magistrem matematyki (Uniwersytet Jagielloński). Prowadzi wykłady na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Akademii Katolickiej w Warszawie. Ostatnio opublikowała m.in. Życie konsekrowane znakiem nadziei dla współczesnego świata w nauczaniu Kościoła po Soborze Watykańskim II (Kraków 2019).


Inne teksty tego samego autora