Życie konsekrowane wobec relatywizmu w świetle nauczania Benedykta XVI


Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienie życia konsekrowanego wobec relatywizmu we współczesnym świecie na podstawie nauczania papieża Benedykta XVI. Według papieża relatywizm jest dzisiaj jednym z największych zagrożeń dla wiary chrześcijańskiej – Benedykt XVI przeciwstawia mu odpowiedź, jaką daje chrześcijaństwo. W widocznej opozycji do współczesnej mentalności relatywistycznej znajduje się życie osób poświęconych na własność Bogu. Życie konsekrowane realizuje wezwanie do wyłącznej miłości Chrystusa i służby Jemu w Kościele. Osoby zakonne żyją absolutnym prymatem Boga, a przez ślubowanie rad ewangelicznych idą drogą naśladowania Jezusa bardziej z bliska. Natura życia konsekrowanego sprawia, że jest ono świadectwem odnalezienia Jezusa Chrystusa jako Prawdy, której można całkowicie powierzyć siebie.


Słowa kluczowe

życie konsekrowane; relatywizm; Benedykt XVI; współczesny świat; duchowość chrześcijańska

Benedykt XVI, Adhortacja Sacramentum caritatis, Watykan 2007. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Adhortacja Verbum Domini, Watykan 2010. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Bożonarodzeniowe Orędzie „Urbi et Orbi”: Chrystus rozpoczyna „święty dzień”, który nie zna zachodu, 25 XII 2007, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 2 (2008), s. 18–20. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Ceremonia powitalna na lotnisku w Zagrzebiu: Chorwacja od swych początków należy do Europy i ubogaca ją wartościami duchowymi, 4 VI 2011, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 7 (2011), s. 7. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Czuwanie modlitewne z młodzieżą na lotnisku Cuatro Vientos, Madryt, 20 VIII 2011, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 10–11 (2011), s. 20–23. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Czuwanie z młodzieżą w Zagrzebiu: Trzeba szukać tego, co trwałe i nadaje sens życiu, 4 VI 2011, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 7 (2011), s. 10–11. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Do pracowników i studentów Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore: W poszukiwaniu prawdy o Bogu, człowieku i świecie, 25 XI 2005, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 3 (2006), s. 31–33. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Watykan 2005. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, Watykan 2009. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Homilia w święto Ofiarowania Pańskiego: Nieoceniony dar życia konsekrowanego, 2 II 2006, [w:] Benedykt XVI do osób konsekrowanych, M. Saj (red.), Kraków 2009, s. 49–55. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Homilia z okazji inauguracji Synodu: Żyjmy mocą Eucharystii, 2 X 2005, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 1 (2006), s. 7–8. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Nie lękajmy się przyszłości. Niedzielna modlitwa z Papieżem, 18 XI 2007, [w:] Benedykt XVI do osób konsekrowanych, M. Saj (red.), Kraków 2009, s. 169–173. Benedykt XVI, Nieszpory w zagrzebskiej katedrze: Konieczny jest „zwrot w kulturze” i promowanie życia na miarę człowieka, Zagrzeb 5 VI 2011, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 7 (2011), s. 14–15. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Orędzie na XXVI Światowy Dzień Młodzieży, 6 VIII 2010, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 10 (2010), s. 4–8. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Przemówienie do akademii papieskich: Tradycja i dialog z kulturami, 28 I 2010, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 3–4 (2010), s. 21. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Przemówienie do członków Rady ds. Kontaktów Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego z Międzynarodowymi Uniami Przełożonych Generalnych: Kryzys i odrodzenie życia zakonnego, 18 II 2008, [w:] Benedykt XVI do osób konsekrowanych, M. Saj (red.), Kraków 2009, s. 197–203. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej: Orzeczenia sądowe muszą odzwierciedlać prawdę o małżeństwie, 22 I 2011, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 3 (2011), s. 20–23. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Przemówienie do duchowieństwa, osób konsekrowanych i seminarzystów w Mariazell: Iść za Chrystusem znaczy przyswajać sobie Jego styl życia, 8 IX 2007, [w:] Benedykt XVI do osób konsekrowanych, M. Saj (red.), Kraków 2009, s. 145–156. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego: Prawo do wolności religijnej jest pierwszym z praw, 10 I 2011, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 2 (2011), s. 39–43. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Przemówienie do Kurii Rzymskiej: Musimy trwać w wierze i czynić dobro, 20 XII 2010, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 2 (2011), s. 35–39. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Przemówienie do młodych zakonnic w klasztorze św. Wawrzyńca w Escorialu: Musicie dawać świadectwo o spotkaniu z Chrystusem, 19 VIII 2011, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 10–11 (2011), s. 12–13. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Przemówienie do osób konsekrowanych diecezji rzymskiej: Kościół i świat potrzebują Waszego świadectwa, 10 XII 2005, [w:] Benedykt XVI do osób konsekrowanych, M. Saj (red.), Kraków 2009, s. 41–47. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników I Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji: Musimy szukać nowych sposobów skutecznego głoszenia Ewangelii, 30 V 2011, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 7 (2011), s. 39–40. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników XXV zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Świeckich: Pytanie o Boga jest kwestią najważniejszą, 25 XI 2011, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 2 (2012), s. 28–29. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Przemówienie do wspólnoty franciszkańskiej w Alwerni: Na górze, gdzie miłość ukrzyżowana rani i porywa, 13 V 2012, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 6 (2012), s. 9–10. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Przemówienie do wspólnoty Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore: Ewangelia źródłem prawdziwej kultury, 21 V 2011, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 7 (2011), s. 33–35. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Przemówienie do wyższych przełożonych żeńskich i męskich zgromadzeń zakonnych i instytutów świeckich: Bądźcie wiarygodnym i jasnym znakiem Ewangelii, 22 V 2006, [w:] Benedykt XVI do osób konsekrowanych, M. Saj (red.), Kraków 2009, s. 65–72. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania w weneckiej bazylice św. Marka: Nie lękajcie się iść pod prąd, 8 V 2011, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 7 (2011), s. 41–43. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Przemówienie podczas wizyty w rzymskiej siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca: Bez miłości nauka traci swój humanizm, 3 V 2012, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 6 (2012), s. 21–23. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Przemówienie w opactwie cystersów w Heiligenkreuz: Niczego nad służbę Bożą nie przedkładać, 9 IX 2007, [w:] Benedykt XVI do osób konsekrowanych, M. Saj (red.), Kraków 2009, s. 157–168. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Przesłanie do osób konsekrowanych Europy na zakończenie XII Zebrania plenarnego Unii Konferencji Przełożonych Wyższych Europy, Fatima, 6–12 II 2006, „Wiadomości KAI”, 19 III 2006, s. 27. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Spotkanie z kardynałami, biskupami i pracownikami Kurii Rzymskiej: Otwórzmy się na Boga, by zapanował pokój, 22 XII 2006, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 2 (2007), s. 40–44. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Spotkanie z młodzieżą na nabrzeżu Barangaroo: Życie jest poszukiwaniem prawdy, dobra i piękna, Sydney 17 VII 2008, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 9 (2008), s. 15–16. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Spotkanie z przedstawicielami społeczeństwa chorwackiego w Teatrze Narodowym: Sumienie jest miejscem, w którym rozbrzmiewa głos prawdy, 4 VI 2011, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 7 (2011), s. 8–9. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Spotkanie z zakonnikami i zakonnicami, z seminarzystami oraz przedstawicielami ruchów kościelnych na Jasnej Górze, 26 V 2006, [w:] Trwajcie mocni w wierze. Przemówienia i homilie Benedykta XVI w Polsce 25–28 V 2006, Marki 2006, s. 67–74. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu (rozm. P. Seewald), tłum. P. Napiwodzki, Kraków 2011. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Wiara i rozum. Modlitwa niedzielna z Papieżem, 28 I 2007, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 4 (2007), s. 55. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2020-12-04


Dział
Teologia duchowości

Udostępnij

Pagacz, M. (2020). Życie konsekrowane wobec relatywizmu w świetle nauczania Benedykta XVI. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(2), 135-156. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.135-156

Małgorzata Pagacz  mmpagacz@gmail.com
Akademia Katolicka w Warszawie, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4504-9142

Małgorzata Pagacz (s. dr) – należy do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, jest odpowiedzialna za formację młodych sióstr. Ukończyła studia filozoficzne oraz teologiczne, a w 2018 roku uzyskała tytuł naukowy doktora nauk teologicznych na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Jest także magistrem matematyki (Uniwersytet Jagielloński). Prowadzi wykłady na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Ostatnio opublikowała m.in.: Życie konsekrowane znakiem nadziei dla współczesnego świata w nauczaniu Kościoła po Soborze Watykańskim II, Kraków 2019.