Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 Nr 2 (2020)

Teologia duchowości

Życie konsekrowane wobec relatywizmu w świetle nauczania Benedykta XVI

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.135-156  [Google Scholar]
Opublikowane: 04.12.2020

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienie życia konsekrowanego wobec relatywizmu we współczesnym świecie na podstawie nauczania papieża Benedykta XVI. Według papieża relatywizm jest dzisiaj jednym z największych zagrożeń dla wiary chrześcijańskiej – Benedykt XVI przeciwstawia mu odpowiedź, jaką daje chrześcijaństwo. W widocznej opozycji do współczesnej mentalności relatywistycznej znajduje się życie osób poświęconych na własność Bogu. Życie konsekrowane realizuje wezwanie do wyłącznej miłości Chrystusa i służby Jemu w Kościele. Osoby zakonne żyją absolutnym prymatem Boga, a przez ślubowanie rad ewangelicznych idą drogą naśladowania Jezusa bardziej z bliska. Natura życia konsekrowanego sprawia, że jest ono świadectwem odnalezienia Jezusa Chrystusa jako Prawdy, której można całkowicie powierzyć siebie.

Bibliografia

Benedykt XVI, Adhortacja Sacramentum caritatis, Watykan 2007.

Benedykt XVI, Adhortacja Verbum Domini, Watykan 2010.

Benedykt XVI, Bożonarodzeniowe Orędzie „Urbi et Orbi”: Chrystus rozpoczyna „święty dzień”, który nie zna zachodu, 25 XII 2007, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 2 (2008), s. 18–20.

Benedykt XVI, Ceremonia powitalna na lotnisku w Zagrzebiu: Chorwacja od swych początków należy do Europy i ubogaca ją wartościami duchowymi, 4 VI 2011, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 7 (2011), s. 7.

Benedykt XVI, Czuwanie modlitewne z młodzieżą na lotnisku Cuatro Vientos, Madryt, 20 VIII 2011, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 10–11 (2011), s. 20–23.

Benedykt XVI, Czuwanie z młodzieżą w Zagrzebiu: Trzeba szukać tego, co trwałe i nadaje sens życiu, 4 VI 2011, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 7 (2011), s. 10–11.

Benedykt XVI, Do pracowników i studentów Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore: W poszukiwaniu prawdy o Bogu, człowieku i świecie, 25 XI 2005, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 3 (2006), s. 31–33.

Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Watykan 2005.

Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, Watykan 2009.

Benedykt XVI, Homilia w święto Ofiarowania Pańskiego: Nieoceniony dar życia konsekrowanego, 2 II 2006, [w:] Benedykt XVI do osób konsekrowanych, M. Saj (red.), Kraków 2009, s. 49–55.

Benedykt XVI, Homilia z okazji inauguracji Synodu: Żyjmy mocą Eucharystii, 2 X 2005, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 1 (2006), s. 7–8.

Benedykt XVI, Nie lękajmy się przyszłości. Niedzielna modlitwa z Papieżem, 18 XI 2007, [w:] Benedykt XVI do osób konsekrowanych, M. Saj (red.), Kraków 2009, s. 169–173. Benedykt XVI, Nieszpory w zagrzebskiej katedrze: Konieczny jest „zwrot w kulturze” i promowanie życia na miarę człowieka, Zagrzeb 5 VI 2011, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 7 (2011), s. 14–15.

Benedykt XVI, Orędzie na XXVI Światowy Dzień Młodzieży, 6 VIII 2010, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 10 (2010), s. 4–8.

Benedykt XVI, Przemówienie do akademii papieskich: Tradycja i dialog z kulturami, 28 I 2010, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 3–4 (2010), s. 21.

Benedykt XVI, Przemówienie do członków Rady ds. Kontaktów Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego z Międzynarodowymi Uniami Przełożonych Generalnych: Kryzys i odrodzenie życia zakonnego, 18 II 2008, [w:] Benedykt XVI do osób konsekrowanych, M. Saj (red.), Kraków 2009, s. 197–203.

Benedykt XVI, Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej: Orzeczenia sądowe muszą odzwierciedlać prawdę o małżeństwie, 22 I 2011, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 3 (2011), s. 20–23.

Benedykt XVI, Przemówienie do duchowieństwa, osób konsekrowanych i seminarzystów w Mariazell: Iść za Chrystusem znaczy przyswajać sobie Jego styl życia, 8 IX 2007, [w:] Benedykt XVI do osób konsekrowanych, M. Saj (red.), Kraków 2009, s. 145–156.

Benedykt XVI, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego: Prawo do wolności religijnej jest pierwszym z praw, 10 I 2011, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 2 (2011), s. 39–43.

Benedykt XVI, Przemówienie do Kurii Rzymskiej: Musimy trwać w wierze i czynić dobro, 20 XII 2010, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 2 (2011), s. 35–39.

Benedykt XVI, Przemówienie do młodych zakonnic w klasztorze św. Wawrzyńca w Escorialu: Musicie dawać świadectwo o spotkaniu z Chrystusem, 19 VIII 2011, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 10–11 (2011), s. 12–13.

Benedykt XVI, Przemówienie do osób konsekrowanych diecezji rzymskiej: Kościół i świat potrzebują Waszego świadectwa, 10 XII 2005, [w:] Benedykt XVI do osób konsekrowanych, M. Saj (red.), Kraków 2009, s. 41–47.

Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników I Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji: Musimy szukać nowych sposobów skutecznego głoszenia Ewangelii, 30 V 2011, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 7 (2011), s. 39–40.

Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników XXV zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Świeckich: Pytanie o Boga jest kwestią najważniejszą, 25 XI 2011, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 2 (2012), s. 28–29.

Benedykt XVI, Przemówienie do wspólnoty franciszkańskiej w Alwerni: Na górze, gdzie miłość ukrzyżowana rani i porywa, 13 V 2012, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 6 (2012), s. 9–10.

Benedykt XVI, Przemówienie do wspólnoty Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore: Ewangelia źródłem prawdziwej kultury, 21 V 2011, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 7 (2011), s. 33–35.

Benedykt XVI, Przemówienie do wyższych przełożonych żeńskich i męskich zgromadzeń zakonnych i instytutów świeckich: Bądźcie wiarygodnym i jasnym znakiem Ewangelii, 22 V 2006, [w:] Benedykt XVI do osób konsekrowanych, M. Saj (red.), Kraków 2009, s. 65–72.

Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania w weneckiej bazylice św. Marka: Nie lękajcie się iść pod prąd, 8 V 2011, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 7 (2011), s. 41–43.

Benedykt XVI, Przemówienie podczas wizyty w rzymskiej siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca: Bez miłości nauka traci swój humanizm, 3 V 2012, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 6 (2012), s. 21–23.

Benedykt XVI, Przemówienie w opactwie cystersów w Heiligenkreuz: Niczego nad służbę Bożą nie przedkładać, 9 IX 2007, [w:] Benedykt XVI do osób konsekrowanych, M. Saj (red.), Kraków 2009, s. 157–168.

Benedykt XVI, Przesłanie do osób konsekrowanych Europy na zakończenie XII Zebrania plenarnego Unii Konferencji Przełożonych Wyższych Europy, Fatima, 6–12 II 2006, „Wiadomości KAI”, 19 III 2006, s. 27.

Benedykt XVI, Spotkanie z kardynałami, biskupami i pracownikami Kurii Rzymskiej: Otwórzmy się na Boga, by zapanował pokój, 22 XII 2006, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 2 (2007), s. 40–44.

Benedykt XVI, Spotkanie z młodzieżą na nabrzeżu Barangaroo: Życie jest poszukiwaniem prawdy, dobra i piękna, Sydney 17 VII 2008, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 9 (2008), s. 15–16.

Benedykt XVI, Spotkanie z przedstawicielami społeczeństwa chorwackiego w Teatrze Narodowym: Sumienie jest miejscem, w którym rozbrzmiewa głos prawdy, 4 VI 2011, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 7 (2011), s. 8–9.

Benedykt XVI, Spotkanie z zakonnikami i zakonnicami, z seminarzystami oraz przedstawicielami ruchów kościelnych na Jasnej Górze, 26 V 2006, [w:] Trwajcie mocni w wierze. Przemówienia i homilie Benedykta XVI w Polsce 25–28 V 2006, Marki 2006, s. 67–74.

Benedykt XVI, Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu (rozm. P. Seewald), tłum. P. Napiwodzki, Kraków 2011.

Benedykt XVI, Wiara i rozum. Modlitwa niedzielna z Papieżem, 28 I 2007, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 4 (2007), s. 55.

Downloads

Download data is not yet available.