Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 30 Nr 2 (2022)

Teologia systematyczna

Powszechne pośrednictwo Chrystusa a religie niechrześcijańskie

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2022.30.2.63-86  [Google Scholar]
Opublikowane: 08.02.2023

Abstrakt

Nowy Testament, tak jak jest rozumiany w ramach katolickiej tradycji intelektualnej, potwierdza, że Jezus z Nazaretu jest jedynym powszechnym pośrednikiem zbawienia dla rodzaju ludzkiego. Jednocześnie Kościół katolicki uznaje, że Chrystus żył i umarł, aby zbawienie mogło być ofiarowane wszystkim ludziom, także tym, które nie mają bezpośrednio możliwości przyjęcia chrztu lub uzyskania pełni środków zbawienia w widzialnym Kościele katolickim. W niniejszym artykule powyższe twierdzenia są analizowane poprzez odwołanie się do teologii Tomasza z Akwinu. Jaka jest jego koncepcja odkupienia i powszechnej skuteczności męki i zasług Chrystusa? Jak jego koncepcja łaski wskazuje na sposoby, w jakie Bóg może działać w życiu osób nieochrzczonych? W jaki sposób życie tych, którzy otrzymują łaskę, jest ukierunkowane poprzez wewnętrzną przemianę na uznanie istotnych prawd moralnych i teologicznych? Odpowiedzi na tak postawione pytania udzielane są w oparciu na kluczowych tekstach z dojrzałej twórczości Akwinaty, jak również poprzez odniesienie do nowożytnej i współczesnej literatury tomistycznej.

Bibliografia

 1. Aleksander z Hales, Glossa Alex, [w:] Magistri Alexandri de Hales Glossa in Quatuor Libros Sententiarum Petri Lombardi, t. 1–4, Florentiae 1960. [Google Scholar]
 2. Augustine, On Grace and Free Will, tłum. P. Holmes i R. Wallis, [b.m.w.] 2014. [Google Scholar]
 3. Bañez D., Tertia partis divi Thomae Aquinatis commentaria, q. 1, a. 2, no. 16–27, [w:] Comentarios inéditos a la tercera parte de Santo Tomás, t. 1: De Verbo incarnato, Salamanca 1951. [Google Scholar]
 4. Dupuis J., Toward a Christian Theology of Religious Pluralism, Maryknoll, NY 1997. [Google Scholar]
 5. Emery G., The Ecclesial Fruit of the Eucharist, „Nova et Vetera” English Edition 2/1 (2004), s. 43–60. [Google Scholar]
 6. Gałuszka T., Tomasza z Akwinu Lectura super Matheum cap I–II. Studium historyczno-krytyczne i edycja tekstu, Kraków 2011. [Google Scholar]
 7. Garrigou-Lagrange R., Christ the Savior: A Commentary on the Third Part of St. Thomas’ Theological Summa, tłum. B. Rose, London 1957. [Google Scholar]
 8. Jan Paweł II, Redemptoris missio. [Google Scholar]
 9. Journet C., L’Église du Verbe Incarné, t. 1: La hiérarchie apostolique, Paris 1998. [Google Scholar]
 10. Journet C., L’Église du Verbe incarné, t. 4: Essai de théologie de l’histoire du salut, Paris 2004. [Google Scholar]
 11. Journet C., The Meaning of Grace, tłum. A.V. Littledale, New York 1997. [Google Scholar]
 12. Katechizm Kościoła katolickiego 1987–1995. [Google Scholar]
 13. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Jesus 2000 (tłum. pol. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/dominus_iesus.html [dostęp: 23.12.2022].) [Google Scholar]
 14. Larcher F.R., oprac. J. Kenny, https://isidore.co/aquinas/SSHebrews.htm [dostęp: 23.12.2022]. [Google Scholar]
 15. Lessing G.E., On the Proof of the Spirit and of Power, [w:] Lessing’s Theological Writings, tłum. H. Chadwick (ed.), Stanford, CA 1957. [Google Scholar]
 16. Lubac H. de, Surnaturel: études historiques, Paris 1946. [Google Scholar]
 17. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Chrześcijaństwo i religie. [Google Scholar]
 18. Nicene and Post-Nicene Fathers, vol. 5, P. Schaff (ed.), Buffalo, NY 1887. [Google Scholar]
 19. Nicolas J.-H., Synthèse dogmatique: Complément de l’Univers à la Trinité, Fribourg–Paris 1991. [Google Scholar]
 20. Principe W.H., Alexander of Hales’ Theology of the Hypostatic Union, Toronto 1967. [Google Scholar]
 21. Principe W.H., Philip the Chancellor’s Theology of the Hypostatic Union, Toronto 1975. [Google Scholar]
 22. Rahner K., Nature and Grace, [w:] K. Rahner, Theological Investigations, t. 4, tłum. K. Smyth, London 1966, s. 165–188. [Google Scholar]
 23. Schleiermacher F., Der christliche Glaube, Berlin 1821–1822. [Google Scholar]
 24. Sobór Trydencki, Dekret o sakramencie pokuty 1551. [Google Scholar]
 25. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu 1547. [Google Scholar]
 26. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. [Google Scholar]
 27. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium. [Google Scholar]
 28. Sobór Watykański II, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate. [Google Scholar]
 29. Sobór Watykański II, Sobór Watykański II: konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, Poznań 1986. [Google Scholar]
 30. Soujeole B.-D. de la, Être ordonné à l’unique Église du Christ. L’ecclésialité des communautés non chrétiennes à partir des données oecuméniques, „Revue Thomiste” 102 (2002), s. 5–41. [Google Scholar]
 31. Summa contra gentiles: prawda wiary chrześcijańskiej w dyskusji z poganami, innowiercami i błądzącymi, t. 2, tłum. Z. Włodek, W. Zega, Poznań 2007. [Google Scholar]
 32. S. Thomae Aquinatis Super Evangelium S. Matthaei Lectura, R. Cai (ed.), Torino 1951. [Google Scholar]
 33. The Christian Faith, t. 1–2, H.R. Mackintosh, J.S. Stewart (eds.), New York 1963. [Google Scholar]
 34. Thomae Aquinatis, In Omnes D. Pauli Apostoli Epistolas Commentaria, t. 1–2, Torino 1929. [Google Scholar]
 35. Thomae Aquinatis, Super I Cor., tłum. D. Keating, niepublikowany rękopis. [Google Scholar]
 36. Thomas Aquinas, Commentary on Sentences, https://aquinas.cc/la/en/~Sent.IV.D1.Q2.A6.qa2.Rep3 [dostęp: 23.12.2022]. [Google Scholar]
 37. Thomas Aquinas, Super Epistolam B. Pauli ad Hebraeos lectura Commentary on the Epistle to the Hebrews, tłum. F.R. Larcher, oprac. J. Kenny, https://isidore.co/aquinas/SSHebrews.htm [dostęp: 23.12.2022]. [Google Scholar]
 38. Thomas Aquinas, Summa Theologiae, Torino 1988. [Google Scholar]
 39. Tomasz z Akwinu, Komentarz do Ewangelii Jana, tłum. T. Bartoś, Kęty 2002. [Google Scholar]
 40. Tomasz z Akwinu, O poznaniu Boga : wydanie łacińsko-polskie, tłum. P. Lichacz, M. Przanowski, M. Olszewski, Kraków 2005. [Google Scholar]
 41. Tomasz z Akwinu, Summa filozoficzna (Contra Gentiles), Kraków 1935. [Google Scholar]
 42. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna, t. 1–35, tłum. zbiorowe, S. Bełch (red.), London 1998 (1962), https://zwola-old.karmelicibosi.pl/p/z/formacja/summa.html [dostęp: 20.12.2022]. [Google Scholar]
 43. Torrell J.-P., Le Verbe Incarné, t. 1, Paris 2002. [Google Scholar]
 44. Torrell J.-P., Le Verbe Incarné, t. 2, Paris 2002. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora