Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 30 Nr 1 (2022)

Teologia duchowości

Rozważania o nawróceniu. Czy nauki społeczne zajmą miejsce teologii?

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2022.30.1.119-137  [Google Scholar]
Opublikowane: 26.07.2022

Abstrakt

Nawrócenie stało się przedmiotem dużego zainteresowania psychologii i socjologii. We współczesnej psychologii religii i duchowości uważa się je za szczególny przypadek duchowych transformacji. Z teologicznego punktu widzenia nawrócenie jest owocem współpracy między ludzkim wysiłkiem a łaską Bożą. Ten wymiar nawrócenia nie jest przedmiotem badań psychologicznych. Niemniej odkrycia naukowe dotyczące nawrócenia mogą pomóc w lepszym zrozumieniu interakcji natury ludzkiej z łaską Bożą. W artykule zaprezentowana zostanie historia badań nawrócenia w kontekście nauk społecznych, jak również wybrane teorie oraz konceptualizacje nawrócenia, które mogą być pomocne w lepszym zrozumieniu doświadczeń duchowych w życiu współczesnych ludzi.

Bibliografia

 1. Baggett J.P., Protagoras’s Assertion Revisited: American Atheism and its Accompanying Obscurities, “Implicit Religion” 14/3 (2011), pp. 257–294. [Google Scholar]
 2. Barbour J.D., Versions of Deconversion: Autobiography and the Loss of Faith, Charlottesville 1994. [Google Scholar]
 3. Beit-Hallahmi B., Conversion, [in:] Encyclopedia of Psychology and Religion, D.A. Leeming, K. Madden, S. Marlan (eds.), New York 2020, pp. 507–510. [Google Scholar]
 4. Catechism of the Catholic Church, London 1999. [Google Scholar]
 5. Dein S., Cook C.C.H., Koenig H.G., Religion, Spirituality, and Mental Health: Current Controversies and Future Directions, “Journal of Nervous & Mental Disease” 200 (2012), pp. 852–855. [Google Scholar]
 6. Encyclopedia of Psychology and Religion, D.A. Leeming, K. Madden, S. Marlan (eds.), New York 2020. [Google Scholar]
 7. Everson K.K.C., Becoming Religious Disbelievers: Retrospective Viewpoints, “Pastoral Psychology” 68/3 (2019), pp. 157–170. [Google Scholar]
 8. Gooren H., Reassessing Conventional Approaches to Conversion: Toward a New Synthesis, “Journal for the Scientific Study of Religion” 46/3 (2007), pp. 337–353. [Google Scholar]
 9. Halama P., Empirical Approach to Typology of Religious Conversion, “Pastoral Psychology” 64/2 (2015), pp. 185–194. [Google Scholar]
 10. Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality, R.F. Paloutzian, C.L. Park (eds.), New York 2013. [Google Scholar]
 11. Hill P.C., Measurement assessment and issues in the psychology of religion and spirituality, [in:] Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality, R.F. Paloutzian, C.L. Park (eds.), New York 2013, pp. 48–74. [Google Scholar]
 12. Hood R.W. Jr., The History and Current State of Research on Psychology of Religion, [in:] The Oxford Handbook of Spirituality and Psychology, L. Miller (ed.), New York 2012, pp. 7–20. [Google Scholar]
 13. Iyadurai J., Religious Conversion and Personal Transformation, [in:] Encyclopedia of Psychology and Religion, D.A. Leeming, K. Madden, S. Marlan (eds.), New York 2020, pp. 1992–1994. [Google Scholar]
 14. James W., The Varieties of Religious Experiences, New York 1990. [Google Scholar]
 15. Jastrzębski A.K., Concepts of Spirituality at Universities of Today, “Roczniki Teologiczne” 66/5 (2019), pp. 99–113. [Google Scholar]
 16. Jastrzębski A.K., Recent Developments in Understanding Spirituality as Exemplified by the Concept of Self-Transcendence, “Verbum Vitae” 39/2(2021), pp. 513–523. [Google Scholar]
 17. Jastrzębski A.K., The Normative Aspect in the Contemporary Understanding of Spirituality, “Wrocławski Przegląd Teologiczny” 28/2 (2020), pp. 95–111. [Google Scholar]
 18. Jindra I.W., Religious Stage Development among Converts to Different Religious, “The International Journal for the Psychology of Religion” 18 (2008), pp. 195–215. [Google Scholar]
 19. Kozielecki J., Z Bogiem albo bez Boga. Psychologia religii: nowe spojrzenie [With God or Without God. Psychology of Religion: A New Perspective], Warszawa 1991. [Google Scholar]
 20. Leksykon duchowości katolickiej [Lexicon of Catholic Spirituality], Chmielewski M. (red.), Lublin–Kraków 2002. [Google Scholar]
 21. Lofland J., Skonovd N., Conversion motifs, “Journal for the Scientific Study of Religion” 20/4 (1981), pp. 373–385. [Google Scholar]
 22. Mahoney A., Pargament K.I., Sacred Changes: Spiritual Conversion and Transformation, “Journal of Clinical Psychology” 60/5 (2004), pp. 481–492. [Google Scholar]
 23. Oman D., Defining Religion and Spirituality, [in:] Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality, R.F. Paloutzian, C.L. Park (eds.), New York 2013, pp. 23–47. [Google Scholar]
 24. Paloutzian R.F., Murken S., Streib H., Röβler-Namini S., Conversion, Deconversion, and Spiritual Transformation: A Multilevel Interdisciplinary View, [in:] Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality, R.F. Paloutzian, C.L. Park (eds.), New York 2013, pp. 399–421. [Google Scholar]
 25. Paloutzian R.F., Richardson J.T., Rambo L.R., Religious Conversion and Personality Change, “Journal of Personality” 67/6 (1999), pp. 1047–1079. [Google Scholar]
 26. Park C.L., Sherman A.C., Jim H.S.L., Salsman J.M., Religion/Spirituality and Health in the Context of Cancer: Cross‐Domain Integration, Unresolved Issues, and Future Directions, “Cancer” 121/21 (2015), pp. 3789–3794. [Google Scholar]
 27. Perrin D., Studying Christian Spirituality, New York 2007. [Google Scholar]
 28. Psychoanaliza i religia w XXI wieku. Współzawodnictwo czy współpraca? [Psychoanalysis and Religion in the 21st Century: Competition or Cooperation?], D.M. Black (red.), tłum. A. Skórzak, Kraków 2009. [Google Scholar]
 29. Rambo L.R., Understanding Religious Conversion, New Haven 1993. [Google Scholar]
 30. Rambo L.R., Theories of Conversion: Understanding and Interpreting Religious Change, “Social Compass” 46/3 (1999), pp. 259–271. [Google Scholar]
 31. Rambo L.R., Bauman S.C., Psychology of Conversion and Spiritual Transformation, “Pastoral Psychology” 61/5–6 (2011), pp. 879–894. [Google Scholar]
 32. Richardson J.T., The Active vs. Passive Convert: Paradigm Conflict in Conversion/Recruitment Research, “Journal for the Scientific Study of Religion” 24/2 (1985), pp. 163–179. [Google Scholar]
 33. Silver C.F., Coleman T.J., Hood R.W. Jr, Holcombe J.M., The Six Types of Nonbelief: A Qualitative and Quantitative Study of Type and Narrative, “Mental Health, Religion and Culture” 17/10 (2014), pp. 990–1001. [Google Scholar]
 34. Snook D.W., Williams M.J., Horgan J.G., Issues in the Sociology and Psychology of Religious Conversion, “Pastoral Psychology” 68/2 (2019), pp. 223–240. [Google Scholar]
 35. Snow D.A., Machalek R., The Convert as a Social Type, “Sociological Theory” 1 (1983), pp. 259–289. [Google Scholar]
 36. Streib H., Hood R.W. Jr., Keller B., Csöff R-M., Silver C., Deconversion: Qualitative and Quantitative Results from Cross-Cultural Research in Germany and the United States, Göttingen 2009. [Google Scholar]
 37. Streib H., Keller B., The Variety of Deconversion Experiences: Contours of a Concept in Respect to Empirical Research, “Archive for the Psychology of Religion” 26 (2004), pp. 181–200. [Google Scholar]
 38. Taves A., Psychology of Religion Approaches to the Study of Religious Experience, [in:] The Cambridge Companion to Religious Experience, P.K. Moser, C. Meister (eds.), Cambridge 2020, pp. 25–54. [Google Scholar]
 39. Taylor L.A., Multidimensional Approach to Understanding Religious Conversion, “Pastoral Psychology” 70/1 (2021), pp. 33–51. [Google Scholar]
 40. The Cambridge Companion to Religious Experience, P.K. Moser, C. Meister (eds.), Cambridge 2020. [Google Scholar]
 41. The Oxford Handbook of Spirituality and Psychology, L. Miller (ed.), New York 2012. [Google Scholar]
 42. Zinnbauer B.J., Pargament K.I., Spiritual Conversion: A Study of Religious Change among College Students, “Journal for the Scientific Study of Religion” 37/1 (1998), pp. 161–180. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.