Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 Nr 1 (2020)

Teologia systematyczna

Pojęcie teologii jako gnozy chrześcijańskiej w pierwszych trzech wiekach naszej ery

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.75-83  [Google Scholar]
Opublikowane: 29.06.2020

Abstrakt

W II i III wieku n.e. wyzwanie, jakim była działalność różnych grup gnostyckich, skłoniło przedstawicieli głównego nurtu chrześcijaństwa do pogłębienia rozumienia swojego najważniejszego przesłania. Po części w reakcji na nauczanie gnostyków Ireneusz z Lyonu, Klemens Aleksandryjski oraz Orygenes przyczynili się do opracowania metod i treści prawdziwej „gnozy”, czyli ortodoksyjnej doktryny wiary, w jej relacji do wiedzy historycznej, a także wysiłków moralnych i duchowych. Znaczenie nadawane regula fidei jako criterium veritatis świadczy o fundamentalnym pragnieniu pozostania wiernym pierwotnemu doświadczeniu obecności Jezusa Chrystusa.

Bibliografia

Ante-Nicene Christian Library: Translations of the writings of the Fathers Down to A.D. 325, A. Roberts, J. Donaldson (eds.), Edinburgh 1899, vol. 12.

Brox N., term: “Häresie,” [in:] Reallexikon für Antike und Christentum, XIII, Lieferung 98, F.J. Dölger (bearb.), T. Klauser, E. Dassmann (hrsg.), Stuttgart 1984, coll. 248–297.

Bultmann R., term: “ginōskō, gnōsis, epiginōskō, epignōsis,” [in:] Theological Dictionary of the New Testament, vol. 1, G. Kittel (ed.), Grand Rapids 1964/1991, pp. 689–719.

Clemente Alessandrino, Stromata I–VII.

Crouzel H., Prinzivalli E., term: “Origenismo,” [in:] Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane. F–O, A. di Berardino (ed.), Genova–Milano 2007, cc. 3681–3686.

Grillmeier A., Jesus der Christus im Glauben der Kirche, Bd. 1: Von der apostolischen Zeit bis zum Konzil von Chalcedon (451), Freiburg 1990/2004.

Ireneo, Adversus haereses I–III.

Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane. F–O, A. di Berardino (ed.), Genova– Milano 2007.

Orbe A., Cristología gnóstica. Introductión a la soteriología de los siglos II y III, I, Madrid 1976.

Origene, De Principiis I.

Ramelli I., term: “Gnosi-Gnosticismo,” [in:] Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane. F–O, A. di Berardino (ed.), Genova–Milano 2007, cc. 2364–2380.

Reallexikon für Antike und Christentum, XIII, Lieferung 98, F.J. Dölger (bearb.), T. Klauser, E. Dassmann (hrsg.), Stuttgart 1984.

Studer B., term: “Teologia,” [in:] Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane. F–O, A. di Berardino (ed.), Genova–Milano 2007, cc. 5284–5286.

Theological Dictionary of the New Testament, vol. 1, G. Kittel (ed.), Grand Rapids 1964/1991.

Downloads

Download data is not yet available.