Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 31 Nr 1 (2023)

Historia Kościoła

Cribratio Alkorani Mikołaja z Kuzy (1461). Źródła, uczeni i podtrzymywanie dominującej narracji

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2023.31.1.139-164  [Google Scholar]
Opublikowane: 19.08.2023

Abstrakt

W artykule zwrócono uwagę, że badacze Mikołaja z Kuzy mają tendencję do uznawania go za zwolennika „dialogu międzyreligijnego”. Zajmując się analizą irenicznego wysoce poważanego dialogu Kuzańczyka O pokoju wiary (De Pace Fidei, 1453), ignorują albo bagatelizują istotne kwestie, takie jak aktywne zaangażowanie myśliciela w przygotowania do krucjaty czy ostra polemika w dziele Przesiewanie Koranu (Cribratio Alkorani, 1461), w którym Mikołaj z Kuzy odrzuca proroctwa Mahometa i wypowiada się o nim w ostrym tonie. Autor artykułu postawił tezę, że uczeni ustawiają filtry, za pomocą których dewaluują lub całkowite wymazują wszystko, co nie jest zgodne z O pokoju wiary; w ten sposób bronią i podtrzymują dominującą narrację i otrzymany wizerunek swojego bohatera. W niniejszym artykule Nathan Ron ujawnia i potępia to niedopuszczalne zjawisko.

Bibliografia

 1. Aeneas Silvius Piccolomini (Pope Pius II), Epistola ad Mahomatem II (Epistle to Mohammed II), ed. and transl. A. Baca, New York 1990. [Google Scholar]
 2. Aikin S.F., Aleksander J., Nicholas of Cusa’s De pace fidei and the meta-exclusivism of religious pluralism, “International Journal for Philosophy of Religion” 74 (2013), pp. 219–235. [Google Scholar]
 3. Aydin M., Modern Western Christian Theological Understandings of Muslims Since the Second Vatican Council, Washington DC 2002. [Google Scholar]
 4. Babinger F., Mehmed the Conqueror and His Time, Princeton 1978. [Google Scholar]
 5. Biechler J.E., A New Face toward Islam: Nicholas of Cusa and John of Segovia, [in:] Nicholas of Cusa: In Search of God and Wisdom, eds. G. Christianson, T.M. Izbicki, New York–Leiden 1991, pp. 185–202. [Google Scholar]
 6. Biechler J.E., Bond H.L., Nicholas of Cusa on Interreligious Harmony: Text, Concordance and Translation of De Pace Fidei, Lewiston NY 1990. [Google Scholar]
 7. Bisaha N., Creating East and West: Renaissance Humanists and the Ottoman Turks, Philadelphia 2004. [Google Scholar]
 8. Bisaha N., Pius II’s Letter to Sultan Mehmed II: A Reexamination, “Crusades” 1 (2002), pp. 183–200. [Google Scholar]
 9. Burman T.E., How an Italian Friar Read His Arabic Qur’an, “Dante Studies” 125 (2007), pp. 93–109. [Google Scholar]
 10. Burman T.E., Reading the Qur’ān in Latin Christendom, 1140-1560, Philadelphia 2009. [Google Scholar]
 11. Causa Nicholas, Complete Philosophical and Theological Treatises of Nicholas of Cusa, transl. J. Hopkins, vols. 1–2, Minneapolis MI 2001. [Google Scholar]
 12. Collected Reports on Diplomatic Missions, 1447-1455, of Enea Silvio Piccolomini, ed. and transl. M. Von Cotta-Schönberg, Chișinău 2021. [Google Scholar]
 13. Costigliolo M., Interreligious Dialogue before and after Nicholas of Cusa: an Exegetical Approach, “Mirabilia Journal” 19 (2014), pp. 63–78. [Google Scholar]
 14. Costigliolo M., Islam e cristianesimo: mondi di differenze nel Medioevo, Genova 2012. [Google Scholar]
 15. Costigliolo M., The interreligious dialogue in de docta ignorantia of Nicholas of Cusa, “Medieval Encounters” 20 (2014), pp. 217–237. [Google Scholar]
 16. Cusanus Nicolaus, Cribratio Alkorani, vol. 8, ed. L. Hagemann, Hamburg 1986. [Google Scholar]
 17. Cusanus Nicolaus, De Pace Fidei. Cum epistula ad Ioannem de Segobia, Hrsg. R. Klibanky, H. Bascour, Hamburgi 1959. [Google Scholar]
 18. Cusanus Nicolaus, Opera omnia, vol. 7: De Pace Fidei, eds. E. Hoffmann, R. Klibansky, Hamburg 1932. [Google Scholar]
 19. Cusanus Nicolaus, Sermo CCXL Laudans invocabo Dominum, [in:] Nicolai de Cusa, Opera omnia iussu et auctoritate Academiae litterarum heidelbergensis ad codicum fidem edita: Sermones IV (1455-1463), Hrsg. R. Klibanky, H. Bascour, Michigan 2005, pp. 228–234. [Google Scholar]
 20. Cusanus, Nicolaus. Sermo CCX, Iterum Venturus est, [in:] Causanus Portal, https://urts99.uni-trier.de/cusanus/content/werke.php [access: 15.06.2023]. [Google Scholar]
 21. Euler W.A., A Critical Survey of Cusanus’ Writings on Islam, [in:] Nicholas of Cusa and Islam: Polemic and Dialogue in the Late Middle Age, serie: Studies in Medieval and Reformation Traditions 183, eds. I.C. Levy, R. George-Tvrtković, D. Duclow, Leiden 2014. [Google Scholar]
 22. Euler W.A., An Italian Painting from the Late Fifteenth Century and the Cribratio Alkorani of Nicholas of Cusa, [in:] Cusanus: The Legacy of Learned Ignorance, ed. P.J. Casarella, Washington DC 2006, pp. 127–142. [Google Scholar]
 23. Euler W.A., Dialogue and Toleration in Cusa, [in:] Tolerance and Concepts of Otherness in Medieval Philosophy, eds. M.W. Dunne, S. Gottlöber, Turnhout 2022, pp. 297–307. [Google Scholar]
 24. George-Tvrtković R., A Christian Pilgrim in Medieval Iraq: Riccoldo Da Montecroce’s Encounter with Islam, Turnhout 2013. [Google Scholar]
 25. George-Tvrtković R., Deficient Sacraments or Unifying Rites? Alan of Lille, Nicholas of Cusa, and Riccoldo da Montecroce on Muslim and Jewish Praxis, [in:] Nicholas of Cusa and Islam: Polemic and Dialogue in the Late Middle Age, serie: Studies in Medieval and Reformation Traditions 183, eds. I.C. Levy, R. George-Tvrtković, D. Duclow, Leiden 2014, pp. 113–118. [Google Scholar]
 26. Gottlöber S., How Tolerable is Cusa’s Tolerance? Revisiting Cusa’s Encounter with Islam, “Entangled Religions” 8 (2019) (unpaged). [Google Scholar]
 27. Halff M., Did Nicholas of Cusa Talk with Muslims? Revisiting Cusanus’ Sources for The Cribratio Alkorani and Interfaith Dialogue, “Revista Española de Filosofía Medieval” 26 (2019), pp. 29–58. [Google Scholar]
 28. Hankins J., Renaissance Crusaders: Humanist Crusade Literature in the Age of Mehmed II, “Dumbarton Oaks Papers” 49 (2014), pp. 111–207. [Google Scholar]
 29. Hopkins J., A Miscellany on Nicholas of Cusa, Minneapolis 1994. [Google Scholar]
 30. Housley N., Aeneas Silvius Piccolomini, Nicholas of Cusa, and the Crusade: Conciliar, Imperial, and Papal Authority, “Church History” 86 (2017), pp. 643–667. [Google Scholar]
 31. Izbicki T.M., Cusanus and the Jews, [in:] Conflict and Reconciliation: Perspectives on Nicolas of Cusa, ed. I. Bocken, Leiden 2004, pp. 119–130. [Google Scholar]
 32. Izbicki T.M., Juan De Torquemada, Nicholas of Cusa and Pius II on the Islamic Promise of Paradise, “Revista Espanola de Filosofia Medieval” 26 (2019), pp. 97–111. [Google Scholar]
 33. Izbicki T.M., Ron N., Nicholas of Cusa and the Ottoman Threat to Christendom, “Medieval Encounters” 28 (2022), pp. 129–147. [Google Scholar]
 34. Izbicki T.M., The Possibility of Dialogue with Islam, [in:] Nicholas of Cusa: In search of God and wisdom: Essays in honor of Morimichi Watanabe by the American Cusanus Society, eds. G. Christianson, T.M. Izbicki, New York–Leiden 1991, pp. 175–183. [Google Scholar]
 35. Kerr D.A., ‘He Walked in the Path of the prophets’: Toward Christian Theological Recognition of the Prophethood of Muhammad, in Christian-Muslim Encounters, [in:] Christian-Muslim Encounters, eds. Y.Y. Haddad, W.Z. Haddad, Gainesville FL 1995, pp. 426–446. [Google Scholar]
 36. King P.B., Interreligious Dialogue, [in:] The Oxford Handbook of Religious Diversity, ed. C. Meister, Oxford 2011, pp. 101–114. [Google Scholar]
 37. Madigan D., Jesus and Muhammad: The Sufficiency of Prophecy, [in:] Bearing the Word: Prophecy in Biblical and Qurʾānic Perspective, ed. M. Ipgrave, London 2005, pp. 90–99. [Google Scholar]
 38. Matula J., Two Approaches to Tolerance: Nicholas of Cusa and John Amos Comenius, “Studia Comeniana et Historica” 95–96/46 (2016), pp. 26–40. [Google Scholar]
 39. Meuthen E., Nicholas of Cusa: A Sketch for a Biography, transl. D. Crowner, G. Christianson, Washington DC 2010. [Google Scholar]
 40. Monfasani J., Cusanus, the Greeks, and Islam, [in:] Nicholas of Cusa and Times of Transition: Essays in Honor of Gerald Christianson, serie: Studies in the History of Christian Traditions 188, eds. T.M. Izbicki, J. Aleksander, D. Duclow, Leiden 2019. [Google Scholar]
 41. Moreland A.B., Speak, Lord, Your Servant Is Listening: Muhammad and Christian Prophecy, [in:] Faithful Interpretations: Truth and Islam in Catholic Theology of Religions, eds. P. Geister, G. Hallonsten, Washington DC 2020, pp. 128–149. [Google Scholar]
 42. Mougel D.A., Denys le Chartreux, 1402-1471. Sa vie, son rôle, une nouvelle édition de ses ouvrages, Montreuil-sur-Mer 1896. [Google Scholar]
 43. Moyaert M., Interreligious Dialogue, [in:] Understanding Interreligious Relations, eds. D. ­Cheetham, D. Pratt, D. Thomas, Oxford 2013, pp. 193–218. [Google Scholar]
 44. Muldoon J., Nicholas of Cusa, the Papacy, and World Order: Vision and Reality, [in:] Inventing Modernity in Medieval European Thought, DPF. 1100–DPF. 1550, eds. B. Koch, C.J. Nederman, Berlin–Boston 2018, pp. 171–190. [Google Scholar]
 45. Nicholas of Cusa and Islam: Polemic and Dialogue in the Late Middle Age, serie: Studies in Medieval and Reformation Traditions 183, eds. I.C. Levy, R. George-Tvrtković, D. Duclow, Leiden 2014. [Google Scholar]
 46. Nicholas of Cusa and the Making of the Early Modern World, serie: Studies in the History of Christian Thought 190, eds. S.J.G. Burton, J. Hollmann, E.M. Parker, Leiden 2019. [Google Scholar]
 47. Nicholas of Cusa and Times of Transition: Essays in Honor of Gerald Christianson, serie: Studies in the History of Christian Traditions 188, eds. T.M. Izbicki, J. Aleksander, D. Duclow, Leiden 2019. [Google Scholar]
 48. Ocker C., Contempt for Friars and Jews in Late Medieval Germany, [in:] Friars and Jews in the Middle Ages and Renaissance, eds. P.J. McMichael, P.E. Myers, Leiden 2004, pp. 119–146. [Google Scholar]
 49. O’Malley J.W., Praise and Blame in Renaissance Rome: Rhetoric, Doctrine, and Reform in the Sacred Orators of the Papal Court, c. 1450-1521, Durham 1979. [Google Scholar]
 50. Posset F., Respect for the Jews, Eugene OR 2019. [Google Scholar]
 51. Roggema B., The Legend of Sergius Bahira: Eastern Christian Apologetics and Apocalyptic in Response to Islam, Leiden 2009. [Google Scholar]
 52. Ron N., Erasmus and the “Other: On Turks, Jews, and Indigenous Peoples, London 2019. [Google Scholar]
 53. Ron N., Pius II, Nicholas of Cusa, and the Crusade to retake Constantinople and Jerusalem, [in:] Narratives of Peace in Religious Discourses: Global Perspectives in the Early Modern Era, eds. L. Battista, M. Fallica, B. Tramontano, Sheffield 2024 (forthcoming). [Google Scholar]
 54. Roper L., Martin Luther: Renegade and Prophet, New York 2018. [Google Scholar]
 55. Rutz M., ‘Das Judendekret’ des Nikolaus von Kues als Strategisches Dokument im Bemühen um eine Reform der Christen, “Verbum” 15 (2012), pp. 28–40. [Google Scholar]
 56. The Wiley-Blackwell Companion to Inter-Religious Dialogue, ed. C. Cornille, Malden MA 2013. [Google Scholar]
 57. Tolan J.V., Faces of Muhammad: Western Perceptions of the Prophet of Islam from the Middle Ages to Today, Princeton 2019. [Google Scholar]
 58. Tolan J.V., Saint Francis and the Sultan: The Curious History of a Christian-Muslim Encounter, Oxford 2009. [Google Scholar]
 59. Tolerance and Concepts of Otherness in Medieval Philosophy, eds. M.W. Dunne, S. Gottlöber, Turnhout 2022. [Google Scholar]
 60. Valkenberg W.G.B.M., A Faithful Christian Interpretation of Islam, [in:] Faithful Interpretations: Truth and Islam in Catholic Theology of Religions, eds. P. Geister, G. Hallonsten, Washington DC 2020, pp. 165–182. [Google Scholar]
 61. Valkenberg W.G.B.M., Una Religio in Rituum Varietate: Religious Pluralism, the Qurʾan, and Nicholas of Cusa, [in:] Nicholas of Cusa and Islam: Polemic and Dialogue in the Late Middle Age, serie: Studies in Medieval and Reformation Traditions 183, eds. I.C. Levy, R. George-Tvrtković, D. Duclow, Leiden 2014, pp. 30–48. [Google Scholar]
 62. Van der Meer M., World Without End: Nicholas of Cusa’s View of Time and Eternity, [in:] Christian Humanism: Essays in Honour of Arjo Vanderjagt, serie: Studies in Medieval and Reformation Traditions 142, eds. A. Alasdair et al., Leiden 2009. [Google Scholar]
 63. Volf M., Allah: A Christian Response, New York 2011. [Google Scholar]
 64. Waggoner Karchner K., Deciphering the Qur’an in late medieval Europe: Riccoldo da Montecroce, Nicholas of Cusa and the text-centred development of interreligious dialogue, “Journal of Medieval History” 46 (2020), pp. 156–178. [Google Scholar]
 65. Watanabe M., Cusanus, Islam, and Religious Tolerance, [in:] Nicholas of Cusa and Islam: Polemic and Dialogue in the Late Middle Ages, serie: Studies in Medieval and Reformation Traditions 183, eds. I.C. Levy, R. George-Tvrtković, D. Duclow, Leiden 2014, pp. 7–19. [Google Scholar]
 66. Weller P., How Participation Changes Things: Inter-Faith’, Multi-Faith’ and a New Public Imaginary, [in:] Faith in the Public Realm: Controversies, Policies and Practices, eds. A. Dinham, R. Furbey, V. Lowndes, Bristol 2009, pp. 63–82. [Google Scholar]
 67. Wolf A.M., Converting Fellow Christians, [in:] A.M. Wolf, Juan de Segovia and the Fight for Peace: Christians and Muslims in the Fifteenth Century, Notre Dame IN 2014, pp. 129–174. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.