Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 20 Nr 2 (2012)

W kręgu teologii systematycznej

Cel i formy dialogu międzyreligijnego według Benedykta XVI

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.2.67-82  [Google Scholar]
Opublikowane: 04.03.2020

Abstrakt

Benedict XVI, identifying himself as “the apostle of dialogue and the man of peace”, makes an important contribution to the interreligious dialogue. The Pope indicates that this dialogue cannot be treated as a “temporary choice”, but as the future depends on it, it is a “life necessity”. The aim of the dialogue is not just simple exchange of ideas, but also seeking for truth together, in the spirit of love and respect for every human being, for his culture and spiritual tradition. In this mutual search and in-depth study of truth the Church recognizes in diverse religions these aspects, which are true and sacred and at the same time confesses, that in Jesus Christ the history of Salvation is crowned and revealed most perfectly. Interreligious dialogue according to Benedict XVI has many diverse forms. The first form is “dialogue in life”, which means peaceable and full of respect existence in one space of confessors of diverse religions. Further there is a “dialogue in action”. It is expressed in taking action together, which aims at promotion of integral development of human being and involvment for peace and justice. Moreover there is an area of theological discussions, where people can exchange ideas regarding their spiritual richness, especially their experience of prayer.

Bibliografia

Anioł Ł., Prawda jako podstawowa kategoria w teologii religii Benedykta XVI, Wrocław 2009.

Babiński J., Benedykt XVI wobec islamu, „Ateneum Kapłańskie”, 157(2011).

Bacha¬nek G., Uwagi Josepha Ratzingera na temat dialogu religii, „Warszawskie Studia Teologiczne”, 20(2007).

Benedykt XVI, Aby głosić całemu światu żywą obecność Chrystusa, 2005.

Benedykt XVI, Jesteśmy powołani do prawdziwego dialogu, 2007.

Benedykt XVI, Łączy nas pragnienie pokoju i poszukiwanie sensu życia, 2008.

Benedykt XVI, Otwórzmy się na Boga, by zapanował pokój, 2007.

Benedykt XVI, Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu, Kraków 2011.

Benedykt XVI, Trwale bezpieczeństwo opiera się na zaufaniu, 2009.

Benedykt XVI, W duchu wzajemnego zrozumienia, poszanowania i miłości, 2005.

Benedykt XVI, Wolność religijna drogą do pokoju. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, 2011.

Benedykt XVI, Wolność religijna wyrazem ludzkiej wolności, „L’Osservatore Romano”, 2007.

Benedykt XVI, Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za sprawę pokoju, 2012.

Benedykt XVI, Wzajemny szacunek, solidarność i pokój, 2005.

Chrostowski W., Żydzi i judaizm w nauczaniu Benedykta XVI, „Collectanea Theologica”, 2006.

Kozłowski R., Relatywizm wobec dialogu międzyreligijnego. Propozycja Josepha Ratzingera, „Filozofia Dialogu”, 4(2006).

Nowak M., Dialog międzyreligijny wobec różnicy oczekiwań. Benedykt XVI w Izraelu. „Filozofia Dialogu”, 8(2009).

Ptaszek R., Uniwersalizm chrześcijaństwa a pluralizm kultur i religii - stanowisko Josepha Ratzingera, „Drohiczyński Przegląd Naukowy”, 1(2009).

Ratzinger J., Granice dialogu, Kraków 2000.

Ratzinger J., Wielość religii i jedno Przymierze, Kraków 2004.

Sakowicz E., Kontynuacja czy innowacja? Benedykt XVI wobec dialogu międzyreligijnego, w: Chrześcijaństwo a kultura, red. R. Bartnicki, W. Kawecki, Warszawa 2006.

Scaraffia L., Dialog według Benedykta XVI. Prawdziwa płaszczyzna konfrontacji kultur, 2009.

Skowron-Nalborczyk A., Kontynuacja czy zerwanie? Benedykt XVI wobec islamu, „Więź”, 2010.

Urban J., Dialog międzyreligijny w posoborowych dokumentach Kościoła, Opole 1999.

Downloads

Download data is not yet available.