Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 21 Nr 2 (2013)

Teologia systematyczna

Teologia aktu wiary w nauczaniu Benedykta XVI w Roku Wiary

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.2.115-126  [Google Scholar]
Opublikowane: 13.01.2020

Abstrakt

Pope Benedict XVI, in his Wednesday catechesis given during the Year of Faith, before reflecting on the contents of Christian Faith, he first indicated the essence of the act of Faith itself. It is not only an ordinary intellectual consensus of a person regarding particular truths about God, but it is an act of free entrusting oneself to God. Not to any God, but to the One revealed in Jesus Christ (Christocentrism of Faith) and recognized in the Church and thanks to the Church (Ecclesial nature of Faith). The Faith understood as such, although being a generous gift from God, requires also an intelligent and free response to the Revelation of God, by involving entire person.

Bibliografia

Aby mówić o Bogu w naszych czasach, „L’Osservatore Romano” 2013.

Co dzisiaj znaczy wierzyć?, „L’Osservatore Romano” 2012.

Co dzisiaj znaczy wierzyć?, Chrześcijanie idą pod prąd, „L’Osservatore Romano” 2013.

Drogi wiodące do Boga: świat, człowiek, wiara, „L’Osservatore Romano” 2013.

Milcząca siła, która zwycięża hałaśliwe moce, „L’Osservatore Romano” 2013.

Narodziny Jezusa napełniają serce nadzieją i radością, „L’Osservatore Romano” 2013.

Nawet ci, którzy nie wierzą, szukają oblicza Boga, „L’Osservatore Romano” 2013.

Ojciec, który nie ma nas dość, „L’Osservatore Romano” 2013.

Pan niestrudzenie puka do drzwi człowieka, „L’Osservatore Romano” 2013.

Pielgrzymka na pustyniach współczesnego świata, „L’Osservatore Romano” 2012.

Piola A., „Elargir les espaces de rationalite”. Une proposition pastorale de Benoit XVI, „Nouvelle Revue Theologique”, 2012.

Powrót do Boga, „L’Osservatore Romano” 2012.

Powrót do Boga, Miejsce wiary, „L’Osservatore Romano” 2012.

Racjonalność wiary, „L’Osservatore Romano” 2013.

Słupek R., Benedykta XVI chrystologiczne uzasadnienie eklezjalnego posłuszeństwa, „Studia Salvatoriana Polonica” 7(2013).

Słupek R., Cel i formy dialogu międzyreligijnego według Benedykta XVI, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 20(2012).

Słupek R., Dialog międzyreligijny jako „życiowa konieczność” w nauczaniu Benedykta XVI, „Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” t. 4(59) 2012.

Słupek R., Kto wierzy, nigdy nie jest sam. Wiara, Kościół i wierzący inaczej w myśli Benedykta XVI, Kraków 2012.

Szymik J., Chrystologia wolności, „Zeszyty Naukowe KUL” 55(2012).

Świat nie jest czymś, co się posiada, by rabować i wykorzystywać, „L’Osservatore Romano” 2013.

Tajemnica Boga, który ma ręce i serce człowieka, „L’Osservatore Romano” 2013.

W oceanie Bożej dobroci, „L’Osservatore Romano” 2013.

W poszukiwaniu znaków Boga w roztargnionym świecie, „L’Osservatore Romano” 2013.

Downloads

Download data is not yet available.