Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 1 (2010)

Teologia systematyczna

Eklezjologia personalistyczna Benedykta XVI

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.1.113-122  [Google Scholar]
Opublikowane: 04.04.2020

Abstrakt

Le Christ et l’Église: tel est le sujet choisi par Benoît XVI pour ses catéchèses du mercredi. Il montre la vie de la foi et l’activité des Apôtres et de leurs successeurs, les grands personnalités de l’Église. De cette manière, il explique la communauté de fidèles. Selon Benoit XVI, l’Église „existe dans les personnes”, „vit dans les personnes”. Dans ce chemin, il développe l’ecclésiologie personnalistique. L’Église est une communauté qui est née de la rencontre du divin et des personnes humains. L’engagement dans la vie de la communauté de l’Église est né de la rencontre personnelle de Jésus Christ. Dans l’Église, la dimension personnelle de la vie est toujours associée à une dimension communautaire. Je ne deviens pas chrétien de moimême, mais je reçois le don de la foi de l’autre et c’est ainsi que je deviens membre de l’Église. Cet autre, c’est avant tout la communauté de croyants. L’ecclésiologie personnalistique de Benoît XVI développe l’aspect personnel de l’Église; il est caractéristique de la structure de l’Église. La Tradition apparaît chez le pape comme une continuité organique personnelle de l’Église dans l’histoire. La succession apostolique apparaît comme garantie personnelle de la persévérance dans la Tradition apostolique.

Bibliografia

 1. Bartnik Cz., Apologetyka personalistyczna, Lublin 2004. [Google Scholar]
 2. Bartnik Cz., Chrześcijaństwo personalistyczne, Lublin 2003. [Google Scholar]
 3. Bartnik Cz., Personalizacja Kościoła według Karola Wojtyły, „Personalizm” 6 (2004). [Google Scholar]
 4. Benedykt XVI, Apostołowie – świadkowie i posłańcy Chrystusa, „L’Osservatore Romano” 27 (2006), nr 8. [Google Scholar]
 5. Benedykt XVI, Barnaba, Sylas, Apollos, „L’Osservatore Romano” 28 (2007), nr 5, s. 49–51. [Google Scholar]
 6. Benedykt XVI, Bartłomiej, „L’Osservatore Romano” 28 (2007), nr 1. [Google Scholar]
 7. Benedykt XVI, Bądźcie zawsze przyjaciółmi i apostołami Jezusa, „L’Osservatore Romano” 27 (2006), nr 12. [Google Scholar]
 8. Benedykt XVI, Chrystus Głową Ciała – Kościoła i Władcą wszechświata, „L’Osservatore Romano” 30 (2009), nr 3, s. 34–37. [Google Scholar]
 9. Benedykt XVI, Dar komunii, „L’Osservatore Romano” 27 (2006), nr 8. [Google Scholar]
 10. Benedykt XVI, Filip, „L’Osservatore Romano” 28 (2007), nr 1. [Google Scholar]
 11. Benedykt XVI, Jan, syn Zebedeusza, „L’Osservatore Romano” 27 (2006), nr 12. [Google Scholar]
 12. Benedykt XVI, Jedność Boga tworzy jedność Kościoła, „L’Osservatore Romano” 29 (2008), nr 12, s. 54–56. [Google Scholar]
 13. Benedykt XVI, Komunia w czasie – Tradycja, „L’Osservatore Romano” 27 (2006), nr 8, s. 38–39. [Google Scholar]
 14. Benedykt XVI, Kościół jest organizmem, a nie organizacją, „L’Osservatore Romano” 30 (2009), nr 2, s. 50–52. [Google Scholar]
 15. Benedykt XVI, Paweł – centralne miejsce Jezusa Chrystusa, „L’Osservatore Romano” 28 (2007), nr 3. [Google Scholar]
 16. Benedykt XVI, Paweł – portret człowieka i apostoła, „L’Osservatore Romano” 28 (2007), nr 3. [Google Scholar]
 17. Benedykt XVI, Piotr – apostoł, „L’Osservatore Romano” 27 (2006), nr 11. [Google Scholar]
 18. Benedykt XVI, Piotr – rybak, „L’Osservatore Romano” 27 (2006), nr 9-10. [Google Scholar]
 19. Benedykt XVI, Pismo Święte i Tradycja „mocnym fundamentem” apostolskiego przepowiadania, „L’Osservatore Romano” 30 (2009), nr 3, s. 37–39. [Google Scholar]
 20. Benedykt XVI, Sukcesja apostolska, „L’Osservatore Romano” 27 (2006), nr 9–10, s. 41–42. [Google Scholar]
 21. Benedykt XVI, Szymon Kananejczyk i Juda Tadeusz, „L’Osservatore Romano” 28 (2007), nr 1. [Google Scholar]
 22. Benedykt XVI, Szymon Nowy Teolog, „L’Osservatore Romano” 30 (2009), nr 11–12. [Google Scholar]
 23. Benedykt XVI, Św. Hieronim, cz. 2, „L’Osservatore Romano” 29 (2008), nr 1, s. 51–53. [Google Scholar]
 24. Benedykt XVI, Św. Ireneusz z Lyonu, „L’Osservatore Romano” 28 (2007), nr 6, s. 43–45. [Google Scholar]
 25. Benedykt XVI, Św. Odon z Cluny, „L’Osservatore Romano” 30 (2009), nr 11–12. [Google Scholar]
 26. Benedykt XVI, Tradycja apostolska, „L’Osservatore Romano” 27 (2006), nr 9–10. [Google Scholar]
 27. Benedykt XVI, Tylko sercem można naprawdę poznać Człowieka, „L’Osservatore Romano” 29 (2008), nr 12, s. 53–54. [Google Scholar]
 28. Benedykt XVI, Tylko w spotkaniu z Chrystusem rozum otwiera się na prawdę, „L’Osservatore Romano” 29 (2008), nr 10–11, s. 50–51. [Google Scholar]
 29. Benedykt XVI, Zamysł Jezusa w odniesieniu do Kościoła i wybór Dwunastu, „L’Osservatore Romano” 27(2006), nr 8. [Google Scholar]
 30. Benedykt XVI, Zmartwychwstanie rozwiązaniem dramatu krzyża, „L’Osservatore Romano” 30 (2009), nr 1, s. 49–51. [Google Scholar]
 31. Personalizm polski, red. M. Rusecki, „Biblioteka Teologii Fundamentalnej” 3 (2008). [Google Scholar]
 32. Ratzinger J., Znaczenie osoby w teologii, „Personalizm” 8 (2005), s. 35–48 [Google Scholar]
 33. Rusecki M., Misterium Kościoła w konstytucji „Lumen gentium” Soboru Watykańskiego II, w: „Kiedy zgromadzi się cały Kościół” (1 Kor 14,23), red. J. Morawa, A.A. Napiórkowski, Kraków 2005, s. 253–255. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.