Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 22 Nr 2 (2014)

Teologia pastoralna

Katechumenat jako droga do dojrzałości chrześcijańskiej na kolejnych etapach rozwoju człowieka

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2014.22.2.203-214  [Google Scholar]
Opublikowane: 20.12.2019

Abstrakt

From the very beginning of the Church’s history the catechumenal pedagogy played a crucial role. Its aim is to foster the development of mature Christians able to show concrete signs of conversion, i.e. trust in God and love of ene mies. There were times when catechumenate was abandoned but in the most important periods of Church’s history it was fully bloomed. The pedagogy of catechumenate is based on quite simple principles: the Word of God, liturgy, and community. This pedagogy leads a candidate for baptism or an already baptized person to be able to fully receive the grace of it, which is the surrender to God’s love and forward it into the world where he or she lives. The pedagogy of catechumenate seems to be universal and applicable for many purposes: for religious education and formation, for reviving faith, for new evangelization and for reinforcing a believer on different stages of human development over time.

Bibliografia

Blachnicki F., Sympatycy czy chrześcijanie, Krościenko 2002.

Blazquez R., Wspólnoty Neokateehumenalne, Lublin 1989.

Dujarier M., Krótka historia katechumenatu, Poznań 1990.

Frankl V.E., The Will to Meaning. Foundations and Applications of Logotherapy, New York 1988.

Goya B., Psicologia e vita spirituale. Sinfonia a due mani, Bologna 2001.

Krakowiak Cz., Katechumenat chrzcielny dorosłych w Kościele Posoborowym, Lublin 2003.

Mokrzycki B., Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, Warszawa 1983.

Świerzawski W., Dlaczego i jak wprowadzać katechumenat w diecezjach i parafiach?, „Anamnesis” 1996, nr 3.

Wprowadzenie ogólne, w: Dziesięć kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej, red. Chłopkowska I., Krościenko 2000.

Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, w: Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, Katowice 1988.

Downloads

Download data is not yet available.