Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 23 Nr 1 (2015)

Teologia duchowości

Homo deificatus

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.1.7-18  [Google Scholar]
Opublikowane: 20.12.2019

Abstrakt

Theosis (deificatio) was one of the major theological topics early in both, Eastern and Western Churches. The concept of theosis wouldn’t be a favorite tool for contemporary theologians to express the basic call of the human being to become like God (moral perfection). The human being was created as an image of God and through the grace is to become His resemblance (similitude). The process of deification is a way of transforming the human being with the power of God’s grace operating in the sacraments of the Church, in God’s similitude - as far as it is possible in this life. It doesn’t mean that the human being would become literary God but rather that he or she would become fully human. This article is an attempt at illustrating this process based on the teaching of the Fathers of the Church and their contemporary commentators.

Bibliografia

Berdyaev N., The Destiny of Man, London 1945.

Bouyer L. L., Wprowadzenie do życia duchowego. Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, tłum. L. Rutkowska, Warszawa 1982.

Congar Y. Y., Człowiek i przebóstwienie w teologii prawosławnej, tłum. L.B. i St. G., „Znak” 20 (1968), nr 169–170, s. 859.

Eckmann A., Przebóstwienie człowieka w pismach wczesnochrześcijańskich, Lublin 2003.

Evdokimov P., Kobieta i zbawienie świata, tłum. E. Wolicka, Poznań 1991.

Hinlicky R. P, Theological anthropology: Toward integrating theosis and justification by faith, „Journal of Ecumenical Studies” 34(1991), nr 1, s. 38–74.

Hryniewicz W., Współczesna antropologia prawosławna, „Analecta Cracoviensia” 4 (1972), s. 225–226.

Jastrzębski A., Receptywno-responsywne ujęcie duchowości. Zarys problematyki, „Duchowość w Polsce” 16 (2014), s. 167–178.

Kijas Z. J., Przebóstwienie człowieka i świata, Kraków 2000.

Kijewska A., Renesans karoliński: Alkuin, Eriugena, [w:] Przewodnik po filozofii średniowiecznej, red. A. Kijewska, Kraków 2012.

Lotz J. B., Wdrożenie w medytację nad Nowym Testamentem, przeł. J. Zychowicz, Kraków 1985.

Łosski W., Teologia mistyczna Kościoła wschodniego, tłum. M. Sczaniecka, Warszawa 1989.

Matuszewski K., Idea udziału człowieka w życiu Bożym w pismach Ireneusza z Lyonu, [w:] Idea udziału człowieka w życiu Bożym i Abraham w pismach Ireneusza z Lyonu, red. A. UCIECHA, Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova 10, Katowice 2010, s. 73-74.

Nowak A. J., Osobowość sakramentalna, Lublin 1997.

Schonborn Ch., Przebóstwienie życie i śmierć, tłum. W. Szymona, Poznań 2001.

Stinissen W., Człowiek prawdziwy, Poznań 2013.

Zenkowsky B., Petzold H., Das Bild des Menschen im Lichte der orthodoxen Anthropologie, Marburg an der Lahn 1969.

Downloads

Download data is not yet available.