Apologia w esejach biskupa Roberta Barrona


Abstrakt

Eseje biskupa Roberta Barrona, nasycone apologijną retoryką, stanowią intersujący przykład współczesnej obrony chrześcijaństwa. Amerykański hierarcha, rozpoznając obecny kontekst wiary, uprawia kompetentną i interesującą obronę chrześcijaństwa i katolicyzmu. W przedkładanym artykule autor, podejmując analizę apologii Barrona obecną w jego esejach, zaczyna od źródeł, do których hierarcha nawiązuje, i ukazuje ich aktualność. Następnie przechodzi do dwóch najważniejszych wątków apologijnych: obrony chrześcijaństwa wobec nowego ateizmu oraz obrony Kościoła. W zakończeniu dokonuje oceny apologii Amerykanina.


Słowa kluczowe

apologia chrześcijaństwa; apologia katolicyzmu; apologia wiary; biskup Robert Barron; nowy ateizm; mistrzowie apologii; obrona Kościoła; religia a nauka

Artemiuk P., Renesans apologii, Płock 2016. [Google Scholar]

Artemiuk P., Podręczny alfabet katolika, Kraków 2018. [Google Scholar]

Artemiuk P., W obronie spraw najważniejszych. Szkice o apologii, Poznań 2019. [Google Scholar]

Barron R., A Study of the De Potentia of Thomas Aquinas in light of the Dogmatik of Paul Tillich: Creation as Discipleship, San Francisco 1993. [Google Scholar]

Barron R., The Priority of Christ. Toward a postliberal catholicism, Michigan 2007. [Google Scholar]

Barron R., Eucharystia, tłum. K. Rosół, Cieszyn 2018. [Google Scholar]

Barron R., Przedziwna droga. Krocząc ścieżką chrześcijaństwa, tłum. A. Lis, Cieszyn 2018. [Google Scholar]

Barron R., Ziarna Słowa. Odnajdywanie Boga w kulturze, tłum. E. Kopocz, Poznań 2019. [Google Scholar]

Barron R., Żywe paradoksy. Zasada katolickiego i/i, tłum. M. Figurna-Rogalińska, Poznań 2019. [Google Scholar]

Bloch P., Urojony Bóg Richarda Dawkinsa, Warszawa 2011. [Google Scholar]

Bronić czy dialogować? O pewnym dylemacie chrześcijaństwa dzisiaj, H. Seweryniak, P. Artemiuk (red.), Płock 2016. [Google Scholar]

Czterej jeźdźcy apokalipsy. Jak zaczęła się ateistyczna rewolucja?, tłum. P.J. Szwajcer, Warszawa 2019. [Google Scholar]

Dennet D., Plantiga A., Nauka i religia. Czy można je pogodzić?, tłum. M. Furman, Ł. Kwiatek, Kraków 2014. [Google Scholar]

Guja J., Soteriologia ateizmu jako nowa antropologia, Kraków 2018. [Google Scholar]

Hart D.B., Chrześcijańska rewolucja a złudzenie ateizmu, tłum. A. Gomola, Kraków 2011. [Google Scholar]

Hildebrand D. von, Koń trojański w mieście Boga, tłum. J. Wocial, Ząbki 2006. [Google Scholar]

Hildebrand D. von, Spustoszona winnica, tłum. T.G. Pszczółkowski, Ząbki 2006. [Google Scholar]

Kreeft P., Przedmowa, [w:] R. Barron, Żywe paradoksy. Zasada katolickiego i/i, tłum. M. Figurna-Rogalińska, Poznań 2019, s. 5–9. [Google Scholar]

Lohfink G., Jakie argumenty ma nowy ateizm? Krytyczna dyskusja, tłum. J. Machnacz, Wrocław 2009. [Google Scholar]

McGrath A., Bóg Dawkinsa. Geny, memy i sens życia, tłum. J. Gilewicz, Kraków 2008. [Google Scholar]

Nowa apologia. Czego, wobec kogo i jak bronimy?, P. Artemiuk (red.), Płock 2020. [Google Scholar]

Pabjan T., Anatomia konfliktu. Między nowym ateizmem a teologią nauki, Kraków 2016. [Google Scholar]

Powracanie apologii, M. Skierkowski (red.), Płock 2013. [Google Scholar]

Romejko A., René Girard jako chrześcijański apologeta, [w:] Nowa apologia. Czego, wobec kogo i jak bronimy, P. Artemiuk (red.), Płock 2020, s. 163–185. [Google Scholar]

Roszak P., Conesa F., Nowy ateizm – czy rzeczywiście nowy? Analiza argumentów i wyzwań dla współczesnej teologii, „Teologia i Człowiek” 1 (2014), s. 79–100. [Google Scholar]

Rożdżeński R., Ateizm, czyli wiara negatywna. Ateistyczne przeświadczenia z perspektywy pytań granicznych, Kraków 2016. [Google Scholar]

Seweryniak H., Apologia i dziennikarstwo, Warszawa 2018. [Google Scholar]

Sieczkowski T., Nowy ateizm. Rekonstrukcja światopoglądu, Łódź 2018. [Google Scholar]

Św. Ireneusz, Adversus haereses, tłum. J. Brylowski, Pelplin 2018. [Google Scholar]

Wiederkehr des Atheismus. Fluch oder Segen für die Theologie?, M. Striet (ed.), Freiburg 2008. [Google Scholar]

Wright IV W.M., Martin F., Encountering the Living God in Scripture. Theological and Philosophical Principles for Interpretation, Grand Rapids 2019. [Google Scholar]

Wobec nowego ateizmu, I. Bokwa, M. Jagodziński (red.), Warszawa 2011. [Google Scholar]

Zatwardnicki S., Ateizm urojony. Chrześcijańska odpowiedź na negację Boga, Kraków 2013. [Google Scholar]

Zatwardnicki S., Katolicki pomocnik towarzyski, czyli jak pojedynkować się z ateistą, Warszawa 2012. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2021-06-05


Dział
Teologia systematyczna

Udostępnij

Artemiuk, P. (2021). Apologia w esejach biskupa Roberta Barrona. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(1), 109-135. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.1.109-135

Przemysław Artemiuk  artemiukprzemek@gmail.com
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5337-0329

Przemysław Artemiuk (ks. dr hab., prof. UKSW) – teolog fundamentalny, adiunkt na Wydziale Teologicznym UKSW, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży oraz przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Ostatnio opublikował monografię W obronie spraw najważniejszych. Szkice o apologii (Poznań 2019) oraz zbiór tekstów publicystycznych Podręczny alfabet katolicka (Kraków 2018), a także zredagował tom studiów Nowa apologia. Czego, wobec kogo i jak bronimy? (Płock 2020).