Recenzja: J.C. Lennox, Czy nauka pogrzebała Boga? Zderzenie światopoglądów, tłum. A. Gomola, G. Gomola, Poznań 2018, ss. 448Słowa kluczowe

Lennox; Czy nauka pogrzebała Boga; wiara; nauka; recenzja; filozofia nauki; teologia nauki; zderzenie światopoglądów


Opublikowane
2019-12-23


Dział
Recenzje naukowe

Udostępnij

Zatwardnicki, S. (2019). Recenzja: J.C. Lennox, Czy nauka pogrzebała Boga? Zderzenie światopoglądów, tłum. A. Gomola, G. Gomola, Poznań 2018, ss. 448. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), 273-283. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.273-283

Sławomir Zatwardnicki  zatwardnicki@gmail.com
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7597-6604

Sławomir Zatwardnicki (dr) – doktor teologii, adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Sekretarz redakcji „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego”. Wykładowca, publicysta, autor wielu artykułów oraz osiemnastu książek. Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Polsce oraz Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Zaangażowany w działalność ewangelizacyjno-formacyjną, odpowiedzialny za jedną z filii Szkoły Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła.


Inne teksty tego samego autora