Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 25 Nr 1 (2017)

Teologia dogmatyczna i biblijna

Prawda dogmatyczna w dynamice poznania mistycznego

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2017.25.1.35-48  [Google Scholar]
Opublikowane: 15.10.2019

Abstrakt

One may distinguish cataphatic and apophatic knowledge within the mystical tradition of the Church. The apophatic knowledge (obscure) is more appreciated than the positive one, because in knowing God, we attempt to know a reality absolutely transcendent. However, the Revelation itself has both elements, and yet the element positive seems to be more stressed. On the other hand, the dynamism of knowing God indicates some transition from positive knowledge to the negative one. The dogmas are statements thoroughly positive. They aim to define and pass on the divine truth. In that perspective a question arises as to their signification and actuality, taking into account the dynamism of knowing God. The question is so much important as it is said commonly that the mystics were beyond the dogmas. The article analyses the dynamism of knowing God’s reality, putting the stress on the dogmatic knowing in order to demonstrate both the cataphatic and apophatic character of the dogmatic truth that make the mystical knowledge impossible beyond or outside the dogmas.

Bibliografia

 1. Aurelius Augustinus, Sermones de Scripturis, [w:] Opera Omnia. Tomus quintus. Pars prior, Aurelius Augustinus, Paris 1865, Patrologia Latina 38, s. 23–993. [Google Scholar]
 2. Baron A., Neoplatońska idea Boga a ewangelizacja. Analiza anonimowego komentarza do „Parmenidesa” Platona na tle myśli plotyńsko-porfiriańskiej, Kraków 2005. [Google Scholar]
 3. Chenu M.-D., La littérature comme „lieu” de la théologie, „Revue des Sciences philosophiques et théologiques”, 1969, t. 53, nr 1, s. 70–80. [Google Scholar]
 4. Dulles A., Models of Revelation, Garden City, N.Y. 1983. [Google Scholar]
 5. Dzidek T., Granice rozumu w teologicznym poznaniu Boga, Kraków 2001. [Google Scholar]
 6. Garrigou-Lagrange R., Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie, tłum. T. Landy, Niepokalanów 1998. [Google Scholar]
 7. Gesché A., Chrystus, tłum. A. Kuryś, Poznań 2005. [Google Scholar]
 8. Johnston W., Mistycyzm Obłoku niewiedzy, tłum. A. Gicala, Poznań 2001. [Google Scholar]
 9. Marion J.-L., Idol i dystans, tłum. W. Starzyński, U. Idziak-Smoczyńska, Kraków 2016. [Google Scholar]
 10. Merton T., Wspinaczka ku Prawdzie, tłum. P. Parlej, Kraków 2008. [Google Scholar]
 11. Nelson V., Sekretne życie lalek, tłum. A. Kowalcze-Pawlik, Kraków 2009. [Google Scholar]
 12. Obolevitch T., Linie rozwoju apofatyzmu w filozofii rosyjskiej XX wieku (Georgij Fłorowski, Siemion Frank i Lew Karsawin), „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 77 (2011) nr 1, s. 81–93. [Google Scholar]
 13. O’Collins G., Fundamental Theology, Ramsey, N.Y. 1981. [Google Scholar]
 14. Ogórek P.P., Mistyka według T. Mertona, Warszawa 1996. [Google Scholar]
 15. Pseudo-Dionizy Areopagita, Imiona boskie, [w:] Pisma teologiczne, tłum. M. Dzielska, Kraków 2005, s. 215–321. [Google Scholar]
 16. Rahner K., Vorgrimler H., Mały słownik teologiczny, tłum. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1987. [Google Scholar]
 17. Scruton R., Kultura jest ważna: wiara i uczucie w osaczonym świecie, tłum. T. Bieroń, Poznań 2010. [Google Scholar]
 18. Seckler M., Theologie als Glaubenswissenschaft, [w:] Handbuch der Fundamentaltheologie. Bd. 4: Traktat Theologische Erkenntnislehre. Schlußs steil: Reflexion auf Fundamentaltheologie, red. W. Kern, H.J. Pottmeyer, M. Seckler, A. Dulles, Freiburg 1988, s. 180–241. [Google Scholar]
 19. Sesboüé B., Misterium Trójcy: refleksja spekulatywna i opracowanie języka „filoque”. Relacje trynitarne (począwszy od IV wieku), [w:] Historia dogmatów, tom I: Bóg zbawienia: tradycja, reguła i Symbole wiary: ekonomia zbawienia: rozwój dogmatów trynitarnych i chrystologicznych, red. B. Sesboüé, tłum. P. Rak, Kraków 1999, s. 251–300. [Google Scholar]
 20. Sobór Chalcedoński, Definicja wiary, [w:] Dokumenty Soborów Powszechnych: tekst grecki, łaciński, polski, t. 1, red. A. Baron, H. Pietras, tłum. T. Wnętrzak, Kraków 2005, s. 214–225. [Google Scholar]
 21. Sokolowski R., Wprowadzenie do fenomenologii, tłum. M. Rogalski, Kraków 2012. [Google Scholar]
 22. Strumiłowski J.P., Zrodzony z wiary. Teologiczne podstawy tożsamości człowieka według Thomasa Mertona, Kraków 2016. [Google Scholar]
 23. Szymik J., W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury: literatura piękna jako locus theologicus, Katowice 1994. [Google Scholar]
 24. Viladesau R., Theological Aesthetics: God in Imagination, Beauty, and Art, New York–Oxford 2012. [Google Scholar]
 25. Woźniak R.J., Różnica i tajemnica. Objawienie jako teologiczne źródło ludzkiej [Google Scholar]
 26. sobości, Poznań 2012. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.