Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 2 (2010)

Filozofia chrześcijańska

Teologiczny kontekst intuicji

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.2.197-211  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.03.2020

Abstrakt

La intuición significa un método que usan las ciencias, ante todo filosofía y teología. Es un tema popular, que podemos encontrar en muchas publicaciones. La panorama de las definiciones distintas y la reflexión sobre sentido profundo en el contexto teológico constituye un modelo bastante completo, que podemos tratar como un modelo universal, que se cambia segun las necesidades distintas de las ciencias y de la vida. Hay muchos tipos de las intuiciones, y todos tienen alguna parte comun y alguna parte preparada en modo especial para servir en la situación concreta. Cada texto, cada publicación dice algo sobre este metodo cognitivo. Para construir una definición completa, bastante buena para la teología, tebemos tener en conciencia, que solamente en el Nuevo Testamento hay una idea personalista perfecta. Tenemos dos posibilidades: a) usar las definiciones de las ciencias u de la filosofía; b) construir la definición nueva, en el contexto personal, para usarla en la teología personal. Este artículo debemos que continuar, porque sea interesante aclarecer el modo de usar la intuición en distintas tareas de la teología y en distintas problemas de la fe cristiana.

Bibliografia

Bartnik Cz. S., Dogmatyka katolicka, t. 1, Lublin 1999.
Bartnik Cz. S., Historia i myśl, Lublin 1995.
Bartnik Cz.S., Opis teologiczny, „Studia Theologica Varsaviensia” 15 (1977) nr 1, s. 37–52.
Bronk A., Zmorzanka A., Intuicjonizm. I. W etyce (hasło), w: Encyklopedia katolicka, red. S. Wielgus, t. 7, Lublin 1997, kol. 406.
Buttiglione R., Myśl Karola Wojtyły, tłum. J. Merecki, Lublin 1996.
Chlewiński Z., Introspekcja – Ekstraspekcja. II. W psychologii (hasło), w: Encyklopedia katolicka, red. S. Wielgus, t. 7, Lublin 1997, kol. 401.
Chudy W., Intelekcja (hasło), w: Encyklopedia katolicka, red. S. Wielgus, t. 7, Lublin 1997, kol. 336–337.
Chudy W., Intuicja. II, W filozofii (hasło), w: Encyklopedia katolicka, red. S. Wielgus, t. 7, Lublin 1997, kol. 405.
Cruz Hernandez M., Historia del pensamiento en Al-Andalus, t. 2, Biblioteca de la Cultura Andaluza, Sevilla 1985.
Dunajski A., Norwid – teolog?, „Przegląd Powszechny” 5 (1982), s. 153–167.
Eco U., Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, tłum. J. Gałuszka i in., Warszawa 1994.
González M., Balthasar, H.U. von (hasło), w: El Dios Cristiano. Diccionario teológico, red. X. Pikaza, N. Silanes, Salamanca 1992, s. 132.
Gutberlet A., Vida personal y vida biológica: continuidad o separación, „Alpha Omega” 6 (2003) no. 1, s. 105–132.
Hryniewicz W., Staroruska teologia paschalna w świetle pism św. Cyryla Turowskiego, Warszawa 1993.
Ingarden R., Studia z estetyki, Warszawa 1957.
Kasperowicz R., Ikonologia (hasło), w: Encyklopedia katolicka, red. S. Wielgus, t. 7, Lublin 1997, kol. 16.
Kłysiak K., Intuicja. I. W psychologii (hasło), w: Encyklopedia katolicka, red. S. Wielgus, t. 7, Lublin 1997, kol. 402.
Kłysiak K., Intuicja. II. W filozofii (hasło), w: Encyklopedia katolicka, red. S. Wielgus, t. 7, Lublin 1997, kol. 403.
Kowalczyk S., Intuicjonizm. III. W filozofii religii. 2. Dzieje i interpretacja (hasło), w: Encyklopedia katolicka, red. S. Wielgus, t. 7, Lublin 1997, kol. 408.
Krąpiec A., Analogia (hasło), w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 1, Lublin 2000, kol. 217.
Krupa M., Duch i litera. Liryczna ekspresja mistycznej drogi św. Jana od Krzyża w przekładach polskich, Wrocław 2006 [praca doktorska, mps].
Lafont G., Storia teologica della Chiesa. Itinerario e forme della teologia, Torino 1997.
Leks P., „Słowo Twoje jest prawdą…” Charyzmat natchnienia biblijnego, Katowice 1997.
Liberkowski R., Intuicja genezy matematyki. Przyczynek do implikacji idealizmu: Platon – Kant, w: Między matematyką a przyrodoznawstwem, red. E. Piotrowska, D. Sobczyńska, Poznań 1999.
Liszka P., Wpływ nauki o czasie na refleksję teologiczną, Wrocław 1992.
Maritain J., Intuicja twórcza i poznanie poetyckie, w: Aktualność świętego Tomasza, red. G. Brazzola i in., tłum. L. Rutowska, Warszawa 1975, s. 317–318.
Molski R., O filozoficznych źródłach matematycznej teorii kategorii, w: Między matematyką a przyrodoznawstwem, red. E. Piotrowska, D. Sobczyńska, Poznań 1999.
Muñoz Triguero I., Dialéctica lírica y simbolismo en A. Machado como método teológico, Actas del I Symposion de Teología Histórica (29–31 V 1980), Valencia 1981.
Murawski R., Filozofia matematyki. Zarys dziejów, Warszawa 1995.
Murray R., J.R.R. Tolkien i sztuka przypowieści, w: Tolkien. Księga pamiątkowa. Studia o spuściźnie literackiej, red. J. Parce, tłum. J. Kokot, Poznań 2003.
Pikaza X., Esoterismo (hasło), w: El Dios Cristiano. Diccionario teológico, red. X. Pikaza, N. Silanes, Salamanca 1992, s. 452.
Piotrowska E., Sobczyńska D., Przedmowa, w: Między matematyką a przyrodoznawstwem, red. E. Piotrowska, D. Sobczyńska, Poznań 1999.
Pociej B., Czy możliwy jest w muzyce mistycyzm?, w: Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, red. J. Pikulik, t. 10, Warszawa 1988.
Podsiad A., Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 2001.
Polkinghorne J., Rozum i rzeczywistość, tłum. P. Tomaszek, Kraków 1995.
Rusecki M., Irracjonalizm. IV. W teologii (hasło), w: Encyklopedia katolicka, red. S. Wielgus, t. 7, Lublin 1997, kol. 494.
Sinko T., Literatura grecka, t. 1, Kraków 1931.
Słomka W., Pierwotne – zwykłe doświadczenie religijne, w: Bóg i człowiek w doświadczeniu religijnym, red. W. Słomka, Lublin 1986.
Sobczyńska D., O naukometńi, jej zastosowaniach do chemii i wnioskach dla filozofii nauki, w: Między matematyką a przyrodoznawstwem, red. E. Piotrowska, D. Sobczyńska, Poznań 1999.
Sochoń J., U drzwi Godot. Szkice o poezji, filozofii i teologii, Warszawa 1995.
Stępień A., Introspekcja – Ekstraspekcja. I. W teorii poznania (hasło), w: Encyklopedia katolicka, red. S. Wielgus, t. 7, Lublin 1997, kol. 400.
Stępień A., Irracjonalizm. I. Rodzaje. II. W filozofii (hasło), w: Encyklopedia katolicka, red. S. Wielgus, t. 7, Lublin 1997, kol. 491.
Stróżewski W., O możliwości sacrum w sztuce, w: Sacrum i sztuka, red. N. Cieślińska, Kraków 1989, s. 23–38.
Szymik J., Teologia na początku wieku, Katowice–Ząbki 2001.
Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1982.
Trevijano Etcheverría R., Orígenes del cristianismo: El transfondo judío del cristianismo primitivo, Salamanca 1995.
Tupikowski J., Relacje między Bogiem a światem w ujęciu św. Tomasza z Akwinu u A.N. Whiteheada, Lublin 1999 [praca doktorska, mps].
Wellek R., Warren A., Teoria literatury, Warszawa 1976.
Wigner E.P., Niepojęta skuteczność matematyki w naukach przyrodniczych, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 13 (1991), s. 5–18.

Downloads

Download data is not yet available.