Maryja "wzorem dla młodego Kościoła" według papieża Franciszka


Abstrakt

Artykuł jest próbą odpowiedzi na apel papieża Franciszka o zgłębianie maryjnego wymiaru życia i misji młodych w Kościele i świecie. Chodzi o ukazanie, że przykład młodej Maryi jest dla nich wiarygodny, bo towarzyszy im Ona na drodze realizacji powołania jako Ta, która sama wcześniej zdobyła doświadczenie podążania nią. Krocząc Jej śladami, młodzi mogą wnieść do Kościoła piękno młodości i pomóc mu odnawiać się, aby stawał sie ustawicznie młody. Na kolejnych stronicach uwydatniam – za Franciszkiem – cztery elementy wzorczości Maryi dla ludzi młodych: wiarę, nadzieję, braterską miłość i radość. Wyznaczają one zasadniczą strukturę refleksji. Bazą wyjściową jest dla nich adhortacja apostolska do młodych Christus vivit, papieskie orędzia na trzy ostatnie Światowe Dni Młodzieży i przemówienia papieskie wygłoszone na rozpoczęcie i zakończenie Synodu o młodzieży. Nie brakuje także odniesień do zwyczajnego nauczania papieża o Maryi, młodej dziewczynie, która pomaga młodym w odważnym odkrywaniu i przyjmowaniu życiowego powołania.  


Słowa kluczowe

Maryja; wiara; nadzieja; miłość; radość; młodzież; Kościół; papież Franciszek

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Kraków 2014. [Google Scholar]

Franciszek, Adhortacja apostolska Gaudete et exsultate, Kraków 2018. [Google Scholar]

Franciszek, Będzie nazwany Synem Najwyższego. Anioł Pański, 24.12.2017, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 39 (2018), nr 1. [Google Scholar]

Franciszek, Bóg zawsze dotrzymuje swoich obietnic. Anioł Pański, 15.12.2013, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 35 (2014), nr 2. [Google Scholar]

Franciszek, Ci, którzy potrafią czekać. Homilia podczas nieszporów w rzymskim klasztorze św. Antoniego Opata, 21.11.2013, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 35 (2014), nr 1. [Google Scholar]

Franciszek, Czy umiemy mówić dziękuję? Homilia na zakończenie Jubileuszu Maryjnego, 9.10.2016, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 37 (2016), nr 10. [Google Scholar]

Franciszek, Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Spotkanie z duchowieństwem, zakonnikami, zakonnicami i seminarzystami w sanktuarium w El Quinche, 8.07.2015, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 36 (2015), nr 7–8. [Google Scholar]

Franciszek, Doświadczajcie konkretnej i troskliwej czułości Matki wszystkich. Homilia w Częstochowie z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, 28.07.2016, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 37 (2016), nr 7–8. [Google Scholar]

Franciszek, Doświadczenie, które trzeba przeżyć razem. Regina caeli, 21.04.2014, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 35 (2014), nr 5. [Google Scholar]

Franciszek, Droga cierpienia i samotności. Nabożeństwo drogi krzyżowej z młodzieżą na Campo Santa María la Antigua, 25.01.2019, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 40 (2019), nr 2. [Google Scholar]

Franciszek, Droga pokoju i braterstwa. Spotkanie z wiernymi w Loreto, 25.03.2019, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 40 (2019), nr 4–5. [Google Scholar]

Franciszek, Duch Święty nauczycielem życia. Homilia na uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 8.06.2014, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 35 (2014), nr 7. [Google Scholar]

Franciszek, Encyklika Lumen fidei, Kraków 2013. [Google Scholar]

Franciszek, Ewangelia spotkania młodych i starszych. Homilia dla ludzi w podeszłym wieku, 28.09.2014, „L’Osservatore Romano” 35 (2014), nr 10. [Google Scholar]

Franciszek, Ile razy mówimy „dziękuję” w rodzinie? Homilia na placu św. Piotra, 13.10.2013, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 34 (2013), nr 12. [Google Scholar]

Franciszek, Kiedy otwieramy się na łaskę, niemożliwe zaczyna stawać się rzeczywistością. Homilia w parku w Monzy, 25.03.2017, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 38 (2017), nr 3–4. [Google Scholar]

Franciszek, Maryja kocha dobrych i złych. Homilia na uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 1.01.2014, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 35 (2014), nr 2. [Google Scholar]

Franciszek, Maryja opiekuje się nami jak dobra mama. Nabożeństwo różańcowe w bazylice Matki Boskiej Większej, 4.05.2013, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 34 (2103), nr 7. [Google Scholar]

Franciszek, Maryja stała. Audiencja generalna, 10.05.2017, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 38 (2017), nr 6–7. [Google Scholar]

Franciszek, Matka Boża wnosi do Kościoła atmosferę czułości. Homilia na uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 1.01.2019, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 40 (2019), nr 1. [Google Scholar]

Franciszek, Miejsce ludzi, którzy się nie liczą. Homilia w sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, 13.02.2016, „L’Osservatore Romano” 37 wyd. polskie (2016), nr 3–4. [Google Scholar]

Franciszek, Modlitwa i pokuta w obronie Kościoła. Przemówienie na zakończenie ostatniej kongregacji generalnej Synodu, 27.10.2018, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 39 (2018), nr 11. [Google Scholar]

Franciszek, Największą przeszkodą jest lęk. Orędzie na XXXIII Światowy Dzień Młodzieży, 11.02.2018, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 39 (2018), nr 3–4. [Google Scholar]

Franciszek, Niech Synod przebudzi nasze serca! Przemówienie na otwarcie obrad I kongregacji generalnej Synodu, 3.10.2018, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 39 (2018), nr 10. [Google Scholar]

Franciszek, Pamięć o Bogu. Homilia dla katechetów, 29.09.2013, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 34 (2013), nr 11. [Google Scholar]

Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska Christus vivit, Poznań 2019. [Google Scholar]

Franciszek, Potrzeba odwagi, żeby powtórzyć „tak” Maryi. Przemówienie podczas czuwania z młodzieżą w Metro Parku, 26.01.2019, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 40 (2019), nr 2. [Google Scholar]

Franciszek, Prośmy Maryję wniebowziętą o wsparcie. Anioł Pański, 15.08.2017, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 38 (2017), nr 9. [Google Scholar]

Franciszek, Przybyliśmy, aby spotkać spojrzenie Maryi. Homilia przed sanktuarium Matki Bożej z Bonarii, 22.09.2013, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 34 (2013), nr 11. [Google Scholar]

Franciszek, Rewolucja czułości. Homilia w sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w El Cobre, 22.09.2015, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 36 (2015), nr 10. [Google Scholar]

Franciszek, Rewolucyjna modlitwa Maryi. Orędzie na XXXII Światowy Dzień Młodzieży, 27.02.2017, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 38 (2017), nr 3–4. [Google Scholar]

Franciszek, Rezerwuar miłosierdzia. Nauka rekolekcyjna w bazylice Matki Boskiej Większej, 2.06.2016, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 37 (2016), nr 6. [Google Scholar]

Franciszek, Sekret żydowskiej dziewczyny. Audiencja generalna, 23.10.2013, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 34 (2013), nr 12. [Google Scholar]

Franciszek, Spotkanie dwóch matek jest hymnem radosnego uniesienia w Panu. Anioł Pański, 23.12.2018, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 40 (2019), nr 1. [Google Scholar]

Franciszek, Stajecie się mistrzami i twórcami kultury spotkania. Przemówienie podczas spotkania powitalnego z uczestnikami 34. Światowego Dnia Młodzieży na Campo Santa María la Antigua, 24.01.2019, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 40 (2019), nr 2. [Google Scholar]

Franciszek, To Pan puka. Anioł Pański, 21.12.2014, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 36 (2015), nr 1. [Google Scholar]

Franciszek, Trzeba odwagi, by iść pod prąd. Homilia na święto Ofiarowania Pańskiego, 2.02.2018, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 39 (2018), nr 2. [Google Scholar]

Franciszek, Umacniajcie kulturę spotkania. Homilia w bukaresztańskiej katedrze pw. św. Józefa, 31.05.2019, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 40 (2019), nr 7–8, s. 23. [Google Scholar]

Franciszek, W domu Maryi. Homilia w sanktuarium maryjnym w Aparecidzie, 24.07.2013, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 34 (2013), nr 10. [Google Scholar]

Franciszek, Wiara Maryi rozwiązuje „węzeł” grzechu. Katecheza podczas spotkania modlitewnego na placu św. Piotra, 12.10.2013, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 34 (2013), nr 12. [Google Scholar]

Franciszek, Wielka wiara Maryi. Anioł Pański, 15.08.2015, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 36 (2015), nr 9. [Google Scholar]

Franciszek, Wielkie bogactwo społeczne. Homilia w parku Los Samanes w Guayaquil, 6.07.2015, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 36 (2015), nr 7–8. [Google Scholar]

Franciszek, Wielkie „tak”. Anioł Pański, 8.12.2016, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 38 (2017), nr 1. [Google Scholar]

Franciszek, W 2016 roku Światowy Dzień Młodzieży odbędzie się w Krakowie. Anioł Pański, 28.07.2013, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 34 (2013), nr 8–9. [Google Scholar]

Franciszek, Zbawienia nie można kupić. Anioł Pański, 8.12.2014, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 36 (2015), nr 1. [Google Scholar]

Franciszek, Z Chrystusem przeszliśmy ze śmierci do życia. Regina caeli, 6.04.2015, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 36 (2015), nr 5. [Google Scholar]

Franciszek, „Magnificat” kantykiem nadziei pokornych. Homilia na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15.08.2013, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 34 (2013), nr 10. [Google Scholar]

List ojców synodalnych do młodzieży, 27.10.2018, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 39 (2018), nr 11. [Google Scholar]

Niewiadomski K., Maryja jako wzór moralny w encyklikach papieży Benedykta XVI i Franciszka, „Seminare” 37 (2016), nr 1, s. 27–38. [Google Scholar]

Warchoł P., Maryja w nauczaniu papieża Franciszka, „Salvatoris Mater” 19 (2017), nr 1–4, s. 216–237. [Google Scholar]

Wojtczak A., Czułe oblicze Matki. Przewodnie motywy mariologii papieża Franciszka, Poznań 2019. [Google Scholar]

Wojtczak A., Maryja – „Niewiasta pamiętająca” według papieża Franciszka, „Studia Gnesnensia” 31 (2017), s. 105–121. [Google Scholar]

Wojtczak A., Radosne oblicze świętości w ujęciu papieża Franciszka, [w:] Teologia dogmatyczna, t. 14, „Gaudete et exsultate”, P. Kiejkowski (red.), Poznań 2019, s. 11–20. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2021-06-05


Dział
Teologia pastoralna

Udostępnij

Wojtczak, A. (2021). Maryja "wzorem dla młodego Kościoła" według papieża Franciszka. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(1), 367-391. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.1.367-391

Adam Wojtczak  adamwojt@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6431-2116

Adam Wojtczak – (o. dr hab., prof. UAM) – pracownik naukowy Zakładu Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; autor kilku książek: Uczennica i Matka. Wokół chrystocentryzmu mariologii Jana Pawła II (2005); Matka i Królowa. Ku integralnemu i pogłębionemu rozumieniu tytułów maryjnych (2009); Serva Domini. Z maryjnego nauczania Benedykta XVI (2013); Symboliczne inwokacje Litanii loretańskiej. Historia – teologia – kult (2016), Czułe oblicze Matki. Przewodnie motywy mariologii papieża Franciszka (2019) i ponad 80 artykułów z zakresu mariologii i teologii Eucharystii w czasopismach polskich i zagranicznych; członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Polskiego Towarzystwa Mariologicznego i Pontificia Academia Mariana Internationalis.