Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 21 Nr 1 (2013)

Wokół teologi pastoralnej

Etos nauczyciela w kontekście jego powołania na podstawie traktatu De Magistro świętego Tomasza z Akwinu

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.1.119-128  [Google Scholar]
Opublikowane: 25.02.2020

Abstrakt

St. Thomas Aquinas in treaty De Magistro is considering the essence of teacher’s life and activity. The true teacher can be only the God – because He is the Giver of truth. The human can be only the teacher which is support and ancillary, he is supporting natural senses serving another human and the God. He is considering the matter to discover the truth and showing students results of his investigation what is work of mercy. It is based on his responsibility. It is responsibility for truth to the student and the God. Efficiency of this progress of teaching demands student involvement.

Bibliografia

Gilson É., Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, przeł. J. Rybałta, Warszawa 1960.

Gogacz M., Człowiek i jego relacje. Materiały do filozofii człowieka, Warszawa 1985.

Jan Paweł II, Encyklika Dives in Misericordia, Rzym 1980.

Kowalczyk S., Wprowadzenie do filozofii J. Maritaina, Lublin 1992.

Kowalski K., Nauczanie i nauczyciel podług św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu, w: Św. Augustyn, red. S. Bross, Poznań 1930, s. 86.

Maryniarczyk A., O ethosie nauczyciela w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, w: Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, red. A. Rynio, Stalowa Wola 1999, s. 397–401.

Maryniarczyk A., Racjonalność i celowość świata osób i rzeczy, Lublin 2007.

Pieper J., Tomasz z Akwinu, Kraków 1966.

Starnawski W., Prawda jako zasada wychowania. Podstawy pedagogii personalistycznej w nawiązaniu do myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Warszawa 2008.

Szymonik M., Ideał nauczyciela w traktacie „De Magistro” św. Tomasza z Akwinu, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1 (2005), s. 152–162. Św. Tomasz z Akwinu, Contra impugnantes, w: tenże, Opera omnia, Romae 1882– 1912.

Św. Tomasz z Akwinu, O nauczycielu, w: tenże, Kwestie dyskutowane o prawdzie, t. 1, przekł. A. Aduszkiewicz, L. Kuczyński, J. Ruszczyński, Kęty 1998, s. 505–525.

Św. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, w: tenże, Opera omnia, Romae 1882– 1912.

Downloads

Download data is not yet available.