Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 20 Nr 2 (2012)

Z inspiracji Słowa Bożego i Tradycji

Oczyszczenie ludu Bożego z grzechów w świetle Listu do Hebrajczyków

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.2.45-56  [Google Scholar]
Opublikowane: 04.03.2020

Abstrakt

According to Hebrews purification of people of God from sins was made in excellent degree by Jesus Christ, who is shown like a originator of eternal salvation in prospect of Old Covenant in fight with sin. In this way in expiatory sacrifice like sacrifice of New Covenant is contained realization of Old Testament promise of put away all sins all over the world. Single and unique sacrifice of Jesus Christ effectively and definitively replaces all sacrifices from Old Testament. Still exists danger of committing the sin and off from her saving effects, what in prospect of New Covenant causes tragic consequences

Bibliografia

Bogacz R., Dzieło zbawienia w ludzkiej krwi Jezusa według Listu do Hebrajczyków, Kraków 2007.

Bogacz R., Misja Chrystusa w świetle „hapax legomenów”, Kraków 2006.

Bourke M.M., List do Hebrajczyków, KKB, s. 1487.

Brown R., The Message of Hebrews. Christ above all, Leicester 1982.

Casalini N., Agli Ebrei. Discorso di esortazione, Jerusalem 1992.

Casey J., Hebrews. A Biblical‑Theological Commentary, Wilmington 1980.

Frankowski J., Nurty i kierunki rozwoju nowotestamentalnej myśli chrystologicznej w świetle Hebr 1,3, w: Studia z biblistyki, t. 4, b.red.w., Warszawa 1984, s. 189-342.

Guthrie D., The Letter to the Hebrews. An Introduction and Commentary, Leicester 1983.

Jelonek T., Chrystologia Listu do Hebrajczyków, „Analecta Cracoviensia” 17 (1985), s. 253-257.

Jelonek T., Rola Ducha Świętego według Listu do Hebrajczyków, RBL 34 (1981), s. 119-129.

Łach J., Podstawy zachowań moralnych w Liście do Hebrajczyków, w: Diligis Me? Pasce, t. 1, red. S. Czerwik, M. Mierzwa, Sandomierz 1999, s. 223-235.

Łach S., List do Hebrajczyków. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, Poznań 1959.

Paciorek A., List do Hebrajczyków. Tłumaczenie, wstęp i komentarz, Lublin 1998.

Rafiński G., Nowy Kapłan i nowe Przymierze (List do Hebrajczyków), w: Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, t. 9: Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła, red. J. Frankowski, Warszawa 1997, s. 533-566.

Romaniuk K., Jankowski A., Stachowiak L., Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, t. 1-2, Poznań–Kraków 1999.

Szlaga J., Nowość przymierza Chrystusowego według Listu do Hebrajczyków, Lublin 1979.

Szlaga J., Powołanie i godność arcykapłana Nowego Przymierza według Listu do Hebrajczyków, RTK 1 (1978), s. 87-101.

Szlaga J., Żertwa Chrystusa – arcykapłana Nowego Przymierza (Hbr 9, 11–14), RTK 1 (1977), s. 69-77.

Szymanek E., Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990.

Tronina A., Do Hebrajczyków. Słowo zachęty na dni ostatnie, Częstochowa 1998.

Vanhoye A., List do Hebrajczyków, w: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, red. W. Chrostowski, Warszawa 2000, s. 1608-1625.

Downloads

Download data is not yet available.