Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 19 Nr 2 (2011)

Z inspiracji słowa Bożego

Godność osoby ludzkiej w świetle Ps 8, 2‑10

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.2.81-96  [Google Scholar]
Opublikowane: 19.03.2020

Abstrakt

Ps 8 belongs to the wisdom tradition of Israel. Author of this psalm praises the glory of God Creator and the dignity of human being. Every man is a sinner but he / she has also the dignity that derives from God. A man is made only a little lower than the heavenly beings (v. 6a) and is crowned with glory and honor (v. 6b). Everything is placed under the feet of man; that means he is a ruler with great authority over all the creation. Only God’s power and authority spread over the mankind as whole and over every single man.

Bibliografia

Alonso Schokel L., „Contemplatelo e sarete raggianti”. Salmi ed esercizi, Bibbia e preghiera 27, Roma 1996.

Alonso Schokel L., Trenta salmi: poesia epreghiera, tłum. A. Ranon, Bologna 1982.

Brzegowy T., Psalmy i inne Pisma, Academica 10, Tarnów 1997.

Brzegowy T., Psałterz i Księga Lamentacji, Academica 65, Tarnów 2007.

Donner H., Ugaritismen in der Psalmenforschung, ZAW 79 (1967).

Hartley J.E., The Book of Job, NICOT, Grand Rapids 1988.

Łach S., Księga Psalmów. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, PŚST VII/2, Poznań 1990.

Moeller H.R., Biblical Research and O.T. Translation, Bible Translator 13 (1962).

Muchowski P., Rękopisy znad Morza Martwego. Qumran – Wadi Murabba’at – Masada – Nachal Cheder, Biblioteka Zwojów. Tło Nowego Testamentu 5, Kraków 2000.

Ravasi G., Psalmy, I: Wprowadzenie i Psalmy 1–19 (wybór), tłum. P. Mikulska, Kraków 2007.

Rinaudo S., I Salmi. Preghiera di Cristo e della Chiesa. Quinta edizione completamente rifusa secondo l’uso e l’interpretazione della liturgia rinnovata dal Vaticano II, Torino 1999.

Rosik M., „W Chrystusie wszyscy będą ożywieni” (1 Kor 15, 22b). Rola cytatów ST w Pawłowej argumentacji za zmartwychwstaniem (1 Kor 15, 12-58), Wrocław 2010.

Ryken L., Wilhoit J. C., Longman III T., Słownik symboliki biblijnej. Obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne i gatunki literackie w Piśmie Świętym, tłum. Z. Kościuk, Warszawa 2003.

Sfair P., De genuina lectione Ps 8, 2, Bib 23 (1942).

Soggin J.A., Textkritische Untersuchungen von Ps. VIII, vv. 2–3 und 6, VT 21 (1971).

Stamm J.J., Eine Bemerkung zum Anfang des achten Psalms, TZ 13 (1957).

Stone N., Names of God, Chicago 1994.

Tanger A., Psalm 8, 1-2. Studies in Texts, Theology 69 (1966).

Vriezen T.Z., Ps 8, 2-3, NTT 3 (1948-49).

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>