Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 19 Nr 2 (2011)

Wokół teologi pastoralnej

Rola zaufania społecznego w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.2.97-118  [Google Scholar]
Opublikowane: 19.03.2020

Abstrakt

Der Begriff der bürgerlichen Gesellschaft wurde Ende des XX Jahrhunderts zum Gegenstand einer umfangreichen Diskussion der Denker, Theoretiker und der politischen Aktivisten. Die Idee der bürgerlichen Gesellschaft ist wiedergeboren, unter Anderen als Antwort auf die Bestreitung im Westen der Pflegekonzeption des sozialdemokratischen Models des Sozialstaates (welfarestate), infolge der Verarmung des öffentlichen Sektors und des Verfalls des Sinns für Gesellschaftlichkeit. Der erste Abschnitt des Artikels stellt die Ansichten der zeitgenössischen Denker dar über Ideen, Aspekte der Existenz und des Betriebs der Gesellschaft, in der der bürgerliche Subjektivismus angebaut wird. Das Vertrauen ist ein Gewebe einer bestimmten Art von Beziehungen, die das Wachstum des bürgerlichen Subjektivismus verursachen. Sein Niveau bedingt unser soziales Verhalten- Offenheit, Freiheit von Angst, Ausfall einer gegenseitigen Kontrolle, Freiheit des Handelns, Spontaneität, Innovation und Nonkonformismus. Gestützt auf den polnischen Erfahrungen der Systemtransformation stellt der zweite Abschnitt der Reflexion die Aufgaben dar, die sowohl vor dem Staat und seinen Vertretern stehen, als auch vor den Bürgern , um eine Gesellschaft aufzubauen, in der die Priorität folgende Eigenschaften sind: Subjektivismus, Freiheit- und Arbeitaffirmation, aber auch Verantwortung, mit der die Pflichte gegenüber der Gesellschaft verbunden sind.  

Bibliografia

Arato A., Revolution, Civil Society and Democracy, „Praxis International”, New York 1990

Arato A., Social Theory, Civil Society and the Transformation of Authoritarian Socialism, w: Crisis and Reform in Eastern Europe, red. A. Arato, F. Feher, New Brunswick 1991.

Barber B., Dpehad kontra Mcświat, Warszawa 2004.

Baumann Z., Tożsamość. Wtedy, teraz, po co?, w: Idee a urządzanie świata społecznego. Księga jubileuszowa dla Jerzego Szackiego, red. E. Nowicka, M. Chałubiński, Warszawa 1999.

Beetham J., Boyle K., Demokracja. Pytania i odpowiedni, Toruń 1994.

Bilans III Rzeczypospolitej, „Gazeta Wyborcza” z 17.06.2003.

Dahli R., O demokracji, Kraków 2000.

Dahrendorf R., Nowoczesny konflikt społeczny, Warszawa 1993.

De Tocqueville A., O demokracji w Ameryce, t. I, Kraków 1996.

Golka M., Problemy Polski i Polaków, w: Z. Drozdowicz, Z. Puślecki, Adaptacja przez transformację, Poznań 2001.

Górski E., Rozważania o społeczeństwie obywatelskim i inne studia z historii idei, Warszawa 2003.

Grabowska M., Szawiel T., Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa 2003.

Introduction, w: The Reemergence of Civil Society in Eastern Europe and the Soviet Union, red. Z. Rau, Boulder 1991.

Kozyr-Kowalski S., Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo, Poznań 1999.

Lipset S.M., Homopoliticus, Warszawa 1998.

Lipset S.M., The Social Requisities of Democracy Revisited.

Lipset S.M., THOW M., COLEMAN J., Union Democracy: The Inside Politics of the International Typographical Union.

Locke J., Dwa traktaty o rządzie, Warszawa 1992.

Macedo S., Cnoty liberalne, Kraków 1995.

Montesqieu Ch. L., O duchu praw, tłum. T. Żeleński, Warszawa 1927.

Morawski W., Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo. Gospodarka. Polityka, Warszawa 1998.

Pietrzyk-Reeves D., Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Wrocław 2004.

Rawls J., Teoria sprawiedliwości.

Shills E., Co to jest społeczeństwo obywatelskie, w: Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, przyg. i przedmową opatrzył K. Michalski, Kraków–Warszawa 1994.

Społeczeństwo obywatelskie, red. W Bokajło, K. Dziubka, Wrocław 2001.

Storing H.. The Case against Civil Disobedience.

Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 1983.

Szacki J., Liberalizm po komunizmie, Kraków–Warszawa 1994.

Szacki J., Wstęp do: Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego, w: Ani książę, ani kupiec: obywatel, red. J. Szacki, Kraków–Warszawa 1997.

Sztompka P., Prolegomena do teorii zaufania, w: Idee a urządzanie świata społecznego. Księga jubileuszowa dla Jerzego Szackiego, red. E. Nowicka, M. Chałubiński, Warszawa 1999.

Sztompka P., Socjologia, Kraków 2002.

Sztompka P., Zaufanie: warunek podmiotowości społeczeństwa, w: Oblicza społeczeństwa, red. K. Gorlach, Z. Seruga, Kraków 1996.

Tuziak A., Wielka zmiana z perspektywy lokalnej, Rzeszów 2002.

Warzecha Ł., Polacy kombinują, a Anglicy nawet nie wiedzą, co to znaczy. Rozmowa Z Hanną Gronkiewicz-Waltz, „Angora” 3 (2004).

Wnuk-Lipiński E., Wstęp, w: Człowiek jako obywatel, red. M. Szyszkowska, Warszawa 1995.

Downloads

Download data is not yet available.