Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 1 (2009)

Teologia pastoralna

Implikacje społeczne w kształtowaniu religijności

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2009.17.1.79-104  [Google Scholar]
Opublikowane: 25.04.2020

Abstrakt

Das Erreichen der psychischen Reife des Menschen hängt mit Entwicklungsprozessen zusammen, die intellektuelle, emotionale, soziale und religiöse Sphäre umfassen. Dieser Artikel präsentiert den Prozess der Geistlichkeitsbildung im Zusammenhang mit der Erziehung und der Selbsterziehung. Hier wurde auf die Bedeutung und den Wert solcher grundsätzlichen Erziehungsmilieus, wie Familie, Schule und Kirche aufmerksam gemacht. Nach der Benennung von Eigenschaften und Ebenen der integralen Entwicklung, und nach der Präsentation des Menschlichkeitsideals in der personalistischen Philosophie, mit der sich katholischer Gedanke identifiziert, wurden hier Kriterien (psychische und gesellschaftliche) für eine reife Persönlichkeit dargestellt, die zu einer reifen Geistlichkeit führen. Bei der richtigen Menschenerziehung ist einstimmige Zusammenwirkung von Erziehungsmilieus, sowohl der natürlichen, wie Familie und Gesellschaft, als auch des übernatürlichen, wie die Kirche von großer Bedeutung.

Bibliografia

 1. Bednarczyk R., O wychowaniu i katechezie w obecnej szkole, „Katecheta” (2006), nr 12, s. 9–11. [Google Scholar]
 2. Chaim W., Psychologiczna analiza religijności niespójnej, Lublin 1991. [Google Scholar]
 3. Chlewiński Z., Religia. Dojrzałość religijna, w: Encyklopedia PWN, red. T. Gadacz, B. Minerski, t. 3, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 4. Chrobak S., Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 5. Dąbrowski K., Dezintegracja pozytywna, Warszawa 1979. [Google Scholar]
 6. Dąbrowski K., Osobowość i jej kształtowanie poprzez dezintegrację pozytywną, Warszawa 1975. [Google Scholar]
 7. Drożdż B., Wychowawcza funkcja Kościoła w społeczeństwie pluralistycznym, Legnica 1997. [Google Scholar]
 8. Fiałkowski M., Rodzina Kościołem domowym, w: Teologia pastoralna, red. R. Kamiński, t. 1, Lublin 2000, s. 171–176. [Google Scholar]
 9. Franczak K., Żuk J., Osobowościowe korelaty obrazu Boga, w: Oblicza religii i religijności, red. I. Borowik, M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Doktór, Kraków 2008. [Google Scholar]
 10. Irek W., Społeczność w świetle rozumu i wiary, Wrocław 2005. [Google Scholar]
 11. Jan Paweł II, List do młodych, Rzym 1985. [Google Scholar]
 12. Jan Paweł II, Solidarność to brzemię niesione razem, we wspólnocie. Homilia podczas Mszy św. dla świata pracy (Gdańsk, 12 VI 1987), w: „Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się”: III podróż apostolska do Polski, Poznań 1987, s. 126–127. [Google Scholar]
 13. Jan Paweł II, Zasada wolności nauczania opiera się na godności osoby. Do uczestników zjazdu związków włoskich prawników katolickich (7 XII 1981), w: Nauczanie papieskie, t. 3, cz. 1, Poznań–Warszawa 1985. [Google Scholar]
 14. Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie Ojca Świętego w siedzibie UNESCO (2 VI 1980), w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 3, cz. 1, Poznań–Warszawa 1985. [Google Scholar]
 15. Jaworski R., Psychologiczne korelaty religijności personalnej, Lublin 1989. [Google Scholar]
 16. Kaczmarek K., Gadacz T., Racje za personalistyczną filozofią wychowania, w: Wychowanie personalistyczne, red. F. Adamski, Kraków 2005, s. 175–178. [Google Scholar]
 17. Kamiński R., Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej, Lublin 2007. [Google Scholar]
 18. Kamiński R., Parafia miejscem realizacji duszpasterstwa, w: Teologia pastoralna, red. R. Kamiński, t. 2, Lublin 2002, s. 60–64. [Google Scholar]
 19. Kamiński R., Wprowadzenie do teologii pastoralnej, Lublin 1972. [Google Scholar]
 20. Kuczkowski S., Psychologia religii, Kraków 1998. [Google Scholar]
 21. Majka J., Wychowanie chrześcijańskie – wychowaniem personalistycznym, w: Wychowanie personalistyczne, red. F. Adamski, Kraków 2005, s. 160–162. [Google Scholar]
 22. Siwek G., Przepowiadanie słowa Bożego, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006s. 696–702. [Google Scholar]
 23. Steuden S., Wzrastanie psychiczne człowieka, w: Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu, red. M. Kalinowski, Lublin 2005. [Google Scholar]
 24. Święć K., Socjalizacja religijna, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006, s. 803–807. [Google Scholar]
 25. Tokarski S., Dojrzałość religijna, w: Podstawowe zagadnienia psychologii religii, red. S. Głaz, Kraków 2006. [Google Scholar]
 26. Uchnast Z., Psychologiczne aspekty motywacji religijnego zachowania, „Częstochowskie Studia Teologiczne” (1975)3. [Google Scholar]
 27. Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, red. T. Styczeń, J.W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek, Lublin 1986. [Google Scholar]
 28. Ziółkowski D., Z zagadnień dojrzałości religijnej, „Znak” 12 (1971), s. 1590–1591. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.