Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 19 Nr 1 (2011)

Z kręgu teologii systematycznej

Znaki wiarygodności Kościoła

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.1.71-89  [Google Scholar]
Opublikowane: 26.03.2020

Abstrakt

In our times the Church and her credibility are the most often rejected elements of Christianity by ordinary European citizens. The Church’s credibility is questionable also for many Christians, who find Ecclesia split into two: how she should be and how she really is. Because of that theology needs objective, scientific research on the Church’s credibility. This is the task of Fundamental Ecclessiology which uses – among others – a method called signs of the Church’s credibility. These signs could be described as two-dimension elements which consist the Church and direct to her supernatural, Divine origins. In this article one can find a short presentation of about fifty such signs. All of them are fulfilled in the real Church in a different level (no-one in 100%). They are also recognized in a different intensity which depends on many subjective and out-subjective factors.

Bibliografia

 1. Bibliografia [Google Scholar]
 2. Bartnik Cz. S., Eklezjalność, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin–Kraków 2002, s. 344–346. [Google Scholar]
 3. Bartnik Cz. S., Eklezjologia, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin–Kraków 2002, s. 346–352. [Google Scholar]
 4. Bartnik Cz. S., Kościół Jezusa Chrystusa, Wrocław 1982. [Google Scholar]
 5. Czaja A., Traktat o Kościele, t. 2: Dogmatyka, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Warszawa 2006, s. 289–543. [Google Scholar]
 6. Dulles A., Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła II, Kraków 2003. [Google Scholar]
 7. Jan Paweł II, ,,Tak” Chrystusowi, ,,tak” Kościołowi. Homilia podczas spotkania z pielgrzymami na Jasnej Górze (4 czerwca 1997 r.), L’osservatore Romano, wyd. pol. 18 (1997), nr 7, s. 39–40. [Google Scholar]
 8. Jan Paweł II, Centesimus annus, Vaticano 1991. [Google Scholar]
 9. Jan Paweł II, Dominum et Vivificantem, Roma 1986. [Google Scholar]
 10. Jan Paweł II, Ecclesia in Europa, Vaticano 2003. [Google Scholar]
 11. Jan Paweł II, Fides et ratio, Vaticano 1998. [Google Scholar]
 12. Jan Paweł II, Redemptoris Mater, Roma 1987. [Google Scholar]
 13. Jan Paweł II, Slavorum Aposto, Roma 1985. [Google Scholar]
 14. Jan Paweł II, Vita consacrata, Milano 1996. [Google Scholar]
 15. Jan Paweł II, W poszukiwaniu ,,oblicza Boga”. Homilia wygłoszona podczas Mszy św. na rozpoczęcie roku akademickiego (23 X 1998), OsRomPol L’osservatore Romano, wyd. pol. 20 (199), nr 8, s. 23–25. [Google Scholar]
 16. Kaucha K., Autoapologia Jezusa, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin–Kraków 2002. [Google Scholar]
 17. Kaucha K., Biblia w ujęciu zachodniej teologii fundamentalnej, w: Biblia w ujęciu teologii fundamentalnej, red. J. Perszon, Toruń 2010, s. 135–159. [Google Scholar]
 18. Kaucha K., Eklezjologia fundamentalna. Zagadnienia metodologiczne, „Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” 56 (2009), nr 1, s. 29–46. [Google Scholar]
 19. Kaucha K., Fides et ratio, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin–Kraków 2002, s. 399–404. [Google Scholar]
 20. Kaucha K., Wiarygodność Kościoła w kontekście wyzwań współczesności europejskiej w świetle nauczania Jana Pawła II, Lublin 2008. [Google Scholar]
 21. Kaucha K., Znamiona Kościoła, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin–Kraków 2002, s. 1393–1396. [Google Scholar]
 22. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła, Watykan 2000. [Google Scholar]
 23. Ledwoń L. S., Apologetyka, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin–Kraków 2002, s. 78–85. [Google Scholar]
 24. Ledwoń L. S., Ekonomia Boża, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin–Kraków 2002, s. 365–367. [Google Scholar]
 25. Napiórkowski A. A., Przyczynek do metodologii eklezjologii integralnej, w: „Studia Nauk Teologicznych PAN” (2007), nr 2, s. 175–188. [Google Scholar]
 26. Rusecki M., Argumentacja w teologii fundamentalnej, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin–Kraków 2002, s. 109–110. [Google Scholar]
 27. Rusecki M., Boska geneza Kościoła, w: Kościół w czasach Jana Pawła II, red. M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej. Lublin 2005, s. 65–78. [Google Scholar]
 28. Rusecki M., Cud, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin–Kraków 2002, s. 271–283. [Google Scholar]
 29. Rusecki M., Fundamentalna teologia, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin–Kraków 2002, s. 415–422. [Google Scholar]
 30. Rusecki M., Kaucha K., Pietrzak A., Znaki wiarygodności Kościoła, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin–Kraków 2002, s. 1381–1393. [Google Scholar]
 31. Rusecki M., Konwergencji argument, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin–Kraków 2002, s. 647–648. [Google Scholar]
 32. Rusecki M., Mastej J., Uzasadnianie w teologii fundamentalnej, „Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” (2010), nr 2, s. 61–80. [Google Scholar]
 33. Rusecki M., Symbol, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin–Kraków 2002, s. 1153–1158. [Google Scholar]
 34. Rusecki M., Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa. Dlaczego wierzyć Chrystusowi?, Lublin 2010. [Google Scholar]
 35. Rusecki M., Wiarygodność chrześcijaństwa, t. 1: Z teorii teologii fundamentalnej, Lublin 1994, s. 83–112. [Google Scholar]
 36. Rusecki M., Wiarygodność Kościoła. Materiały z sympozjum w Kamieniu Śląskim w dniach 2–3.04.1997, red. T. Dola, Opole 1997. [Google Scholar]
 37. Rusecki M., Wiarygodność, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin–Kraków 2002, s. 1328–1334. [Google Scholar]
 38. Rusecki M., Współczesne koncepcje Kościoła, w: Kościół na upadek i na powstanie wielu, red. J. Misiurek, A.J. Nowak, W. Słomka, Lublin 1996, s. 129–140. [Google Scholar]
 39. Rusecki M., Znak, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin–Kraków 2002, s. 1375-1378. [Google Scholar]
 40. Rusecki M., Znak, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, tłum. K. Romaniuk, Poznań–Warszawa 1985, s. 1143–1148. [Google Scholar]
 41. Seweryniak H., Metodologia eklezjologii fundamentalnej. Demonstratio catholica, w: „Studia Nauk Teologicznych PAN” (2007), nr 2, s. 117–144. [Google Scholar]
 42. Seweryniak H., Święty Kościół powszedni, Warszawa 1996. [Google Scholar]
 43. Szram M., Apologeci wczesnochrześcijańscy, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin–Kraków 2002, s. 71–78. [Google Scholar]
 44. Weigel G., Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, Kraków 2005. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.