Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 1 (2010)

Dziedzictwo św. Edyty Stein

Św. Edyta Stein odkrywa prawdę w Jezusie Chrystusie

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.1.275-290  [Google Scholar]
Opublikowane: 06.04.2020

Bibliografia

 1. Adamska I., Błogosławiona Edyta Stein, Kraków 1988. [Google Scholar]
 2. Adamska I., Edyty Stein spełnienie w wierze. Na podstawie listów do Romana Ingardena, „Zeszyty Karmelitańskie” 2 (1994), s. 103–114. [Google Scholar]
 3. Adamska I., Fenomen samotności w życiu Edyty Stein, „Zeszyty Karmelitańskie” 1 (1995), s. 131–142. [Google Scholar]
 4. Adamska I., Prawda o miłości. Edyta Stein, Kraków 1989. [Google Scholar]
 5. Adamska I., Sól ziemi. Rzecz o Edycie Stein, Poznań 1997. [Google Scholar]
 6. Conrad-Martius H., Moja przyjaciółka Edyta Stein, w: Edyta Stein albo filozofia i krzyż, red. P. Taranczewski, K. Tarnowski, H. Woźniakowski, Kraków 1989. [Google Scholar]
 7. Grzegorczyk A., Nowa rzeczywistość. Filozofia i świadectwo Edyty Stein, Poznań 2001. [Google Scholar]
 8. List z 13 IX 1925 r., w: E. Stein, Autobiografia w listach 1916-1942, Kraków 2000. [Google Scholar]
 9. List z 24 XII 1917 r. do Romana Ingardena, w: Spór o prawdę istnienia. Listy Edith Stein do Romana Ingardena, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 10. Stein E., Byt skończony a byt wieczny, tłum. I. Adamska, Poznań 1995. [Google Scholar]
 11. Stein E., Dzieje pewnej żydowskiej rodziny, w: Pisma, t. 1, Kraków 1982. [Google Scholar]
 12. Stein E., Ontyczna struktura osoby i jej problematyka teoriopoznawcza, w: Twierdza duchowa, tłum. I. Adamska, Poznań 1998. [Google Scholar]
 13. Stein E., Wiedza Krzyża. Studium o św. Janie od Krzyża, Kraków 1998. [Google Scholar]
 14. Stein E., Wybór pism duchowych. Światłość w ciemności, t. 1: Autobiografia, Kraków 1977. [Google Scholar]
 15. Strzała M., Edyta Stein – droga od samego podnóża, Kraków 1989. [Google Scholar]
 16. Teresa od Jezusa, Dzieła, t. 2, Kraków 1979. [Google Scholar]
 17. Teresa Renata od Ducha Świętego, Edyta Stein – Siostra Teresa Benedykta od Krzyża. Filozof i karmelitanka, tłum. M. Kaczmarkowski, Paryż 1987. [Google Scholar]
 18. Weibel B., Edyta Stein. W okowach miłości, Warszawa 1997. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.