Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 1 (2009)

Dziedzictwo św. Edyty Stein

Obojętność religijna św. Edyty Stein

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2009.17.1.237-264  [Google Scholar]
Opublikowane: 25.04.2020

Abstrakt

At the age of 14 Edith Stein stopped praying, rejected Judaism as her religion and declared herself as an atheist. Although she described her attitude as atheistic we attempted to prove that it can be better depicted as religious indifference. Unlike atheists she did not deny the existence of God; she simply stopped showing interest in God’s matters. However, having rejected God of Judaism, Edith Stein experienced a kind of emptiness in her life which needed to be filled. Before her dramatic decision it was religion that brought the spiritual significance into her life; it was God who explained the sense of human life: He was the truth and the foundation of the highest human value. Now, she had to discover other base and explanation of human existence. She had to find the answer to the question of the sense of human life and the sense of existence of all creatures. She needed to answer herself who she is, where she is heading to, what is the truth, the sense and the end of human life. At the beginning literature and art appeared to have answers to her questions. Then she tried to find the truth in knowledge, especially in philosophy. She undertook Edmund Husserl’s phenomenology which unexpectedly demonstrated her the phenomenon of God as an Absolute. Moreover, the philosophical problem of empathy opened her the world of people’s emotions in which God and faith was at the top of the hierarchy of values. Thanks to the problem of empathy Edith Stein could experience the feelings and emotions which were absent in her inner life. Both phenomenology and empathy brought her closer to God – they were the first steps on her road to conversion into Catholicism.

Bibliografia

 1. Adamska I., Prawda o miłości. Edyta Stein, Kraków 1989. [Google Scholar]
 2. Conrad-Martius H., Moja przyjaciółka Edyta Stein, w: Edyta Stein albo filozofia i krzyż, red. P. Taranczewski, K. Tarnowski, H. Woźniakowski, Kraków 1989. [Google Scholar]
 3. Gadacz T., Świętość bycia filozofem. Droga do wiary uczniów Edmunda Husserla, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/F/FH/swietosc.html [Google Scholar]
 4. Groń R., Św. Teresa Benedykta od Krzyża i jej droga do „prawdziwej wiary”, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 6 (1998), nr 2, s. 105–122. [Google Scholar]
 5. Herbstrith W., Edyta Stein. Żydówka i chrześcijanka. Patronka Europy, Kraków 2002. [Google Scholar]
 6. Herbstrith W., Myśl filozoficzna Edyty Stein, w: Tajemnica osoby ludzkiej. Antropologia Edyty Stein, red. J. Machnacz, Wrocław 1999. [Google Scholar]
 7. Jaegerschmid A., Edyta Stein – historia życia, „W drodze” 9 (1982), s. 14–31. [Google Scholar]
 8. Kołakowski L., Husserl – filozofia doświadczenia naukowego, w: Filozofia i socjologia XX wieku, red. B. Baczko, cz. 1, Warszawa 1965. [Google Scholar]
 9. Machnacz J., Od ateizmu do mistyki, „Horyzonty Wiary” (1992), nr 13, s. 39–50. [Google Scholar]
 10. Niesiołowski S., Niemieccy przeciwnicy Hitlera, Łódź 1995. [Google Scholar]
 11. Stein E., Dzieje pewnej żydowskiej rodziny, Kraków 2000. [Google Scholar]
 12. Stein E., O zagadnieniu wczucia, Kraków 1988. [Google Scholar]
 13. Stein E., Wybór pism duchowych. Światłość w ciemności, t. 1: Autobiografia, Kraków 1977. [Google Scholar]
 14. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 2, Warszawa 1978. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.