Recenzja: Walter Homolka, Der Jude Jesus – Eine Heimholung, Freiburg–Basel–Wien 2020, ss. 256

Pobierz

Opublikowane
2021-06-05


Dział
Referaty, sprawozdania i recenzje

Udostępnij

Pilarczyk, K., & Dublański, R. (2021). Recenzja: Walter Homolka, Der Jude Jesus – Eine Heimholung, Freiburg–Basel–Wien 2020, ss. 256. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(1), 457-469. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.1.457-469

Krzysztof Pilarczyk  jkpilarczyk@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska  Polska
http://orcid.org/0000-0001-9283-1204
Robert Dublański 
St. Pölten, Austria  Austria
https://orcid.org/0000-0001-7773-4465