Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 1 (2022)

Artykuły

The Extent of Administrative Courts’ Review of Cases Based on Challenges to Cassation Decisions

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.4410  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.06.2022

Abstrakt

The paper analyses a new means of challenging cassation decisions by appeal authorities by force of Article 138, para. 2 CAP, that is, objection to a decision. Particular attention is paid to the extent of reviews by administrative courts in cases concerning objections to cassation decisions, since that extent gives rise to grave doubts in practice, which is reflected in two different trends of rulings by administrative courts.

The literal wording of Article 64e PBAC and the legislator’s intention expressed in the draft amendments to CAP imply the objection to a decision is intended to allow administrative courts to undertake reviews limited to reasons for repealing a decision by an appeals authority and submission of a case to reconsideration. Administrative court rulings comprise decisions, though, which assume courts should not only assess explanatory proceedings, but also review the interpretations of substantive law.

Bibliografia

 1. Adamiak, Barbara. 1980. Odwołanie w polskim systemie postępowania administracyjnego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. [Google Scholar]
 2. Adamiak, Barbara. 1996. “Odwołania.” In Barbara Adamiak, and Janusz Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 544-601. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 3. Adamiak, Barbara. 2004. “Odwołania.” In Barbara Adamiak, and Janusz Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 549-603. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 4. Adamiak, Barbara. 2016. “Odwołania.” In Barbara Adamiak, and Janusz Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 569-634. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 5. Adamiak, Barbara. 2020. “Zasady, zakres i rodzaje rozstrzygnięć sprawy w postępowaniu odwoławczym.” In System Prawa Administracyjnego, vol. 9, edited by Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, and Andrzej Wróbel, 342-44. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 6. Adamiak, Barbara, and Janusz Borkowski. 2021. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, Legalis el. [Google Scholar]
 7. Borkowski, Janusz. 1998. “Glosa do wyroku SN z dnia 17 kwietnia 1997 r., III RN 12/97.” OSP 1998, No. 5, item 99. [Google Scholar]
 8. Dobkowska, Bogusława, and Bogdan Muzyczuk. 2010. “Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego a wydawanie rozstrzygnięć kasacyjnych na przykładzie samorządowych kolegiów odwoławczych.” In Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A., edited by Janusz Niczyporuk, 119-27. Lublin: Wydawnictwo WSPA. [Google Scholar]
 9. Glibowski, Krzysztof. 2017. “Odwołania.” In Kodeks postępowania administracyjnego, edited by Roman Hauser, and Marek Wierzbowski, 877-963. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 10. Gołaszewski, Piotr. 2017. “Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z 7.4.2017 r. (cz. IV).” Monitor Prawniczy no. 17:969-73. [Google Scholar]
 11. Gut, Dagmara. 2018. “Sprzeciw od decyzji kasacyjnej organu odwoławczego wydanej w trybie art. 138 § 2 k.p.a.” Internetowy Przegląd Nauk o Administracji no. 1:47-62. [Google Scholar]
 12. Hauser, Roman, and Marek Wierzbowski. 2021. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, Legalis el. [Google Scholar]
 13. Jagielski, Jacek, Jacek Piecha, and Piotr Pietrasz. 2017. “Komentarz do art. 64a p.p.s.a.” In Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, edited by Roman Hauser, and Marek Wierzbowski, 420-28. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 14. Kabat, Andrzej. 2018. “Sprzeciw od decyzji.” In Bogusław Dauter, Andrzej Kabat, and Małgorzata Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, 268-77. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 15. Kmieciak, Zbigniew. 2014. Zarys teorii postępowania administracyjnego. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 16. Sadkowski, Łukasz. 2017. Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, Legalis el. [Google Scholar]
 17. Smarż, Joanna. 2018. “Zasada dwuinstancyjności postępowania w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego.” In Prawo administracyjne dziś i jutro, edited by Jacek Jagielski, and Marek Wierzbowski, 379-86. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 18. Smarż, Joanna. 2021. “Zakres postępowania dowodowego i wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy w świetle znowelizowanego art. 136 k.p.a.” Przegląd Prawa Publicznego no. 1:81-94. [Google Scholar]
 19. Sobieralski, Krzysztof. 2000. “Zagadnienie charakteru prawnego decyzji kasacyjnych a możliwość wykorzystania instytucji wznowienia postępowania administracyjnego.” Samorząd Terytorialny no. 3:48-57. [Google Scholar]
 20. Woś, Tadeusz, and Jakub G. Firlus. 2017. “Sprzeciw od decyzji kasacyjnej organu odwoławczego wydanej na podstawie art. 138 § 2 k.p.a.” Przegląd Prawa Publicznego no. 6:82-98. [Google Scholar]
 21. Ziółkowska, Agnieszka. 2017. “Decyzja kasacyjna powodująca przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji (art. 138 § 2 k.p.a. i art. 138 § 2a k.p.a.) w nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku.” In Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku, edited by Agnieszka Ziółkowska, and Anna Gronkiewicz, 313-32. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [Google Scholar]