Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 32 Nr 35 (2022)

Artykuły

Obowiązki i uprawnienia ordynariusza podczas dochodzenia wstępnego w procesie karnym. Zarys problematyki

DOI: https://doi.org/10.32084/bskp.4424  [Google Scholar]
Opublikowane: 15.06.2022

Abstrakt

Dochodzenie wstępne w kanonicznym procesie karnym jest przygotowaniem do ewentualnego wszczęcia tegoż. Ordynariusz otrzymujący wiadomość o popełnieniu przestępstwa winien sam lub przez delegowaną przez siebie osobę zebrać dane potrzebne do gruntownego zbadania tego doniesienia oraz ocenić prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Podczas prowadzenia takiego dochodzenia ma ściśle określone obowiązki i uprawnienia. One właśnie stały się przedmiotem badań w niniejszym opracowaniu. Nie jest ono jednak wyczerpujące, gdyż ta materia jest bardzo bogata, potrzebuje zatem dogłębnego opracowania, nawet w postaci monografii. Nadto zakres badawczy rozważań został zawężony do przypadku doniesienia o popełnieniu przestępstwa przez duchownego przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą małoletnią.

Bibliografia

 1. Borek, Dariusz. 2019. Przestępstwa zastrzeżone dla Kongregacji Nauki Wiary. (Normy materialne proceduralne). Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos. [Google Scholar]
 2. Francuski rząd chce wyjątku od tajemnicy spowiedzi, https://wiadomosci.onet.pl/swiat/francja-tajemnica-spowiedzi-bedzie-miala-jeden-wyjatek/7eqe9s9 [dostęp: 18.03.2022]. [Google Scholar]
 3. Krukowski, Józef. 2005. „Komentarz do kan. 483.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I: Wierni chrześcijanie. Część II: Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 366-67. Poznań: Pallottinum. [Google Scholar]
 4. Krukowski, Józef. 2007. „Proces karny.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. V: Księga VII. Procesy, red. Józef Krukowski, 400-19. Poznań: Pallottinum. [Google Scholar]
 5. Lempa, Florian. 2013. Kanoniczna ochrona karna małoletnich przed nadużyciami seksualnymi. Białystok: Temida 2. [Google Scholar]
 6. Liszewski, Tomasz, i Krzysztof Matuszewski. 2021. Spowiednik wobec dramatu wykorzystania seksualnego. Poradnik. Kraków: Wydawnictwo WAM. [Google Scholar]
 7. Loza, Fernando. 2011. „De processu poenali. Proces karny.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa [Google Scholar]
 8. Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 1288-298. Kraków: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 9. Łupiński, Stanisław. 1993. „Pozycja prawna podejrzanego podczas dochodzenia wstępnego.” Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża 11:209-25. [Google Scholar]
 10. Miziński, Artur. 2001a. „Czynności Prawne w Dochodzeniu Wstępnym Kanonicznego Postępowania Karnego.” Prawo, Administracja, Kościół 2/3:119-58. [Google Scholar]
 11. Miziński, Artur. 2001b. „Natura, Przedmiot i Podmioty Dochodzenia Wstępnego w Kanonicznym Postępowaniu Karnym.” Prawo, Administracja, Kościół 1:53-89. [Google Scholar]
 12. Pawluk, Tadeusz. 1978. Kanoniczny proces karny. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej. [Google Scholar]
 13. Pawluk, Tadeusz. 1990. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. IV: Dobra doczesne Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne. [Google Scholar]
 14. Prawo w Australii zobowiązuje do złamania tajemnicy spowiedzi, https://www.gosc.pl/doc/6512398.Prawo-w-Australii-zobowiazuje-do-zlamania-tajemnicy-spowiedzi [dostęp: 18.03.2022]. [Google Scholar]
 15. Stokłosa, Marek. 2013. „Przedawnienie skargi kryminalnej w prawie kanonicznym.” Prawo Kanoniczne 56, nr 4:139-54. [Google Scholar]
 16. Stokłosa, Marek. 2015. Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. [Google Scholar]
 17. Szewczul, Bożena. 2014. „Obowiązek przeprowadzania wizytacji kanonicznej w instytutach zakonnych.” 57, nr 3:19-39. [Google Scholar]
 18. Wielec, Marcin. 2012. Zakaz dowodowy tajemnicy spowiedzi w postępowaniu karnym. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. [Google Scholar]
 19. Wytrwał, Tomasz. 2009. „Kościelny modus procedendi w przypadku pedofilii.” Prawo Kanoniczne 52, nr 1-2:229-53. [Google Scholar]