Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 33 Nr 36 (2023)

Artykuły

Ciąża przedmiotem podstępu (kan. 1098 KPK) w pozwach przyjętych przez Sąd Metropolitalny w Lublinie

DOI: https://doi.org/10.32077/bskp.5449  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.05.2023

Abstrakt

Dodanie nowego tytułu nieważności małżeństwa do nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. oraz umieszczenie go w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich wskazuje na rozwój prawa kanoniczego w myśl zasady ius sequitur vitam. Ustawodawca jasno wskazuje na elementy nowej figury prawnej: intencję i cel sprawcy podstępu; ofiarę; błąd, który jest skutkiem działania podstępnego; przedmiot podstępu. Ujęcie w prawie kanonicznym machinacji działania, która ma na celu uzyskanie zgody małżeńskiej wynika z ochrony osoby poszkodowanej, która została oszukana odnośnie do istotnego przymiotu drugiej strony umowy małżeńskiej.

Sędzia, na podstawie pozwu, może wszcząć postępowanie sądowe, które ma na celu odnalezienie prawdy na temat ważnego zawarcia konkretnego małżeństwa. Pozew jest prośbą skierowaną do sądu, w której strona powodowa podaje fakty, na podstawie których ustalana jest formuła wątpliwości procesowej. Przeanalizowane pozwy pochodzą z archiwum Sądu Metropolitalnego w Lublinie. Dotyczą one spraw, w których przedmiotem podstępnego działania była ciąża. Należy zaznaczyć, że taki podstęp, dokonany zwykle przez kobietę, może dotyczyć bądź wprowadzenia w błąd odnośnie do samego faktu ciąży, bądź wprowadzenia w błąd odnoście do ojcostwa dziecka.

Bibliografia

  1. Góralski, Wojciech. 1991. Kanoniczna zgoda małżeńska (kanony 095-1107). Gdańsk: Wydawnictwo Prawnicze i Ekonomiczne „Lex”. [Google Scholar]
  2. Góralski, Wojciech. 2001. „Przedmiot podstępnego wprowadzenia w błąd (kan. 1098 KPK).” Ius Matrimoniale 12, nr 6:87-99. [Google Scholar]
  3. Góralski, Wojciech. 2004. „Analiza normy prawnej (kan. 1098 KPK).” W Nieważność małżeństwa zawartego pod wpływem podstępu, red. Wojciech Góralski, i Ginter Dzierżon, 85-126. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. [Google Scholar]
  4. Majer, Piotr. 1998. „Podstępne wprowadzenie w błąd (kan. 1098 KPK) jako wada zgody małżeńskiej.” Prawo Kanoniczne 41, nr 1-2:115-47. [Google Scholar]
  5. Majer, Piotr. 2002. „Niestawiennictwo strony pozwanej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.” Ius Matrimoniale 13, nr 7:167-90. [Google Scholar]
  6. Rola, Marcin. 1986. „Podstępne wprowadzenie w błąd jako przyczyna nieważności małżeństwa w aktualnej praktyce sądowej.” Prawo Kanoniczne 29, nr 1-2:203-16. [Google Scholar]
  7. Rybczyk, Józef. 1963. „Podstępne wprowadzenie w błąd jako postulowany tytuł nieważności małżeństwa.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 10, z. 4:125-41. [Google Scholar]
  8. Sztychmiler, Ryszard. 2003. Ochrona praw człowieka w normach kanonicznego procesu spornego. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.