Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 34 Nr 37 (2024)

Artykuły

Jedność małżeńska a rozdzielność majątkowa małżonków. Aspekt kanoniczno-cywilny

DOI: https://doi.org/10.32077/bskp.8019  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.06.2024

Abstrakt

W artykule podjęto refleksję nad ważnością małżeństwa kanonicznego w kontekście ustanowienia przez nupturientów dopuszczalnej przez prawo polskie rozdzielności majątkowej, czyli tzw. intercyzy. Analiza norm prawa polskiego regulujących rozdzielność majątkową oraz poszukiwanie analogicznych norm w prawie kanonicznym miało na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy intercyza ustanowiona przed ślubem może stanowić wykluczenie jednego z aspektów wspólnoty życia, a tym samym może mieć wartość dowodową w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa? Przeprowadzona analiza doprowadziła do wniosku, że to nie sama intercyza, ale intencja, z jaką nupturienci ją zawarli, ma znaczenie dla ważności małżeństwa kanonicznego. Podpisanie intercyzy może być niekiedy obiektywnie uzasadnione, słuszne, a nawet wskazane. Gdy jednak intercyza jest wyrazem niechęci do budowania jedności małżeńskiej, może być przesłanką wskazującą na nieważność małżeństwa w kontekście co najmniej trzech tytułów: 1) jako wykluczenie nierozerwalności małżeńskiej (bonum sacramentum), 2) jako niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich oraz 3) jako wykluczenie dobra małżonków (bonum coniugum).

Bibliografia

  1. Colantonio, Rosario. 1996. „La prova della simulazione e dell’incapacitá relativamente al bonum coniugum.” W Il Bonum coniugum nel matrimonio canonico [Studi Giuridici XL], 213-57. Cittá del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. [Google Scholar]
  2. Góralski, Wojciech. 1996. „Pojęcie bonum coniugum (kan. 1055 § 1 KPK) w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej.” Roczniki Nauk Prawnych 6:77-88. [Google Scholar]
  3. Góralski, Wojciech. 2000. „Znaczenie prawne zwrotu bonum coniugum w kan. 1055 § 1 KPK.” Ius Matrimonale 5:43-62. DOI: https://doi.org/10.21697/im.2000.5(11).03 [Google Scholar]
  4. Góralski, Wojciech. 2011. „Małżeństwo w prawie kanonicznym.” Prawo Kanoniczne 54, nr 1-2:127-43. DOI: https://doi.org/10.21697/pk.2011.54.1-2.05 [Google Scholar]
  5. Kraiński, Wiesław. 2011. „Bonum coniugum i jego wykluczenie w doktrynie i orzecznictwie Roty Rzymskiej.” Ius Matrimoniale 16:99-116. DOI: https://doi.org/10.21697/im.2011.16(22).05 [Google Scholar]
  6. Leszczyński, Grzegorz. 2003. „Pojęcie bonum coniugum w prawie małżeńskim Kościoła.” Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36, nr 1:101-15. [Google Scholar]
  7. Pastwa, Andrzej. 2016. Identyfikacja elementu „ad validitatem” w orzecznictwie Roty Rzymskiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [Google Scholar]
  8. Pastwa, Andrzej. 2018. „Bonum coniugum: problem hermeneutyczny orzecznictwa kościelnego.” Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 31:111-41. https://doi.org/10.32077/bskp.5246 DOI: https://doi.org/10.32077/bskp.5246 [Google Scholar]
  9. Smyczyński, Tadeusz. 2005. Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.