Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 34 Nr 37 (2024)

Artykuły

Podstawy dogmatyczno-prawne zarządu intencjami mszalnymi przez prawodawcę partykularnego

DOI: https://doi.org/10.32077/bskp.8456  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.06.2024

Abstrakt

Benedykt XVI wyróżnia munus i potestas jako pojęcia użyteczne w zrozumieniu władzy biskupa diecezjalnego. O ile pojęcie potestas znaduje swoje korzenie w rzymskim prawie jurysdykcji, o tyle terminologia munus jest stosunkowo nowa, gdyż wywodzi się od teologii Dietricha von Hildebrand, który wyróżnił munus sanctificandi, munus docendi i munus regendi. Biskup, jak zwrócił uwagę papież Benedykt XVI poprzez świecenia biskupie ma udział w munus, ale nie równa się to jeszcze potestas, stąd tylko biskup diecezjalny będący nie tylko w communio, ale w communio hierarchica z Kościołem katolickim cieszy się władzą ustawodawczą, którą sprawuje bezpośrednio, jednak w przypadku sprawowania świętej władzy sakramentów może to uczynić poprzez świętych szafarzy, a w przypadku władzy wykonawczej również poprzez wiernych świeckich, na podstawie missio canonica. Znajduje to swoje konkretne przełożenie w zarządzie intencjami i ofiarami mszalnymi w diecezji.

Bibliografia

 1. Andrzejuk. Andrzej. 2019. „Prawo naturalne w ujęciu św. Tomasza z Akwinu.” The Legal Culture 1:13-34. https://doi.org/10.37873/legal.2019.2.1.53 [Google Scholar]
 2. Bejda, Henryk. 2020. Msze Święte gregoriańskie i wieczyste. Kraków: Rafael. [Google Scholar]
 3. Bertrams, Wilhelm. 1972. „Communio, communitas et societas in Lege fundamentali Ecclesiae”. Studi generali 61:525-51. [Google Scholar]
 4. Calvillo, Manuel. 1945. Francisco Suárez: la filosofía jurídica. El derecho de propiedad. México: El Colegio de México. [Google Scholar]
 5. Casanova. Juan A. 2019. „La importancia del consejo evangélico de la pobreza en la vida del sacerdote.” Asidonense, nr 13:137-65. [Google Scholar]
 6. Corecco, Eugenio. 1984. „I laici nel nuovo Codice di Diritto Canonico.” La Scuola Cattolica nr 2-3:194-218. [Google Scholar]
 7. Cuevillas. Fernando A. 1954. „Luis de Molina el creador de la idea de derecho como facultad.” Revista de estudios políticos nr 75:103-16. [Google Scholar]
 8. Dzierżoń, Ginter. 2012. „Natura przywilejów osobowych i rzeczowych (Kan. 78 §§ 1-3 KPK).” Seminare 31, nr 1:25-33. [Google Scholar]
 9. Gałkowski. Tomasz. 2014. „Przestrzeganie prawa – Na marginesie dekretu arcybiskupa metropolity łódzkiego w sprawie zezwoleń na binację i trynację oraz składanych stypendiów mszalnych.” Łódzkie Studia Teologiczne 23, nr 2:77-91. [Google Scholar]
 10. García-Nieto Barón, María. 2023. La presencia de la mujer en el gobierno de la Iglesia Perspectiva jurídica. Pamplona: EUNSA. [Google Scholar]
 11. Garroté Bernabé, Luis J. 1999. „Existencia y ejercicio de la potestad de jurisdicción del obispo en los siete primeros siglos.” Cuadernos doctorales 16:258-318. [Google Scholar]
 12. Ghirlanda, Gianfranco. 2022. „Presentazione della Costituzione Apostolica praedicate Evangelium sulla Curia romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo.” https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/03/21/0192/00417.html#ghirlanda [dostęp: 20.04.2022]. [Google Scholar]
 13. Hervada, Javier. 2011. Wprowadzenie do prawa naturalnego. Kraków: Petrus. [Google Scholar]
 14. Hervada, Javier. 2014. Elementos de Derecho Constitucional canónico. Pamplona: EUNSA. [Google Scholar]
 15. Iniesta, Belda J. 2015. „La iurisdictio episcopalis entre el Imperio y la Christianitas: aproximación histórico-canónica a la aparición de la potestas sacra.” Ius Romanum 2:1-27. [Google Scholar]
 16. Janczewski, Zbigniew. 2006. „Binacja i trynacja Mszy świętej w koncelebrze w świetle prawa kanonicznego i liturgicznego.” Roczniki Nauk Prawnych 16, nr 1:285-300. [Google Scholar]
 17. Janczewski, Zbigniew. 2007. „Facultas ad confessiones jako akt powierzenia kapłanowi misji sprawowania sakramentu pokuty i pojednania w Kościele katolickim.” Annales Canonici 3:101-20. [Google Scholar]
 18. Janczewski, Zbigniew. 2011. Ważność sprawowania sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego uzdrowienia i święceń w porządku prawnym kościoła katolickiego. Warszawa: Wydawnictwo UKSW [Google Scholar]
 19. Kantor. Robert. 2017. “Sprawiedliwość w ujęciu Javiera Hervady.” W Między wykluczeniem a dobrobytem. Refleksja nad społeczną myślą encykliki „Centesimus annus” Jana Pawła II, red. Bartosz Bąk, Robert Kantor, Marek Kluz, i in., 149-65. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII. [Google Scholar]
 20. Kodzia, Jarosław. 2013. „Obowiązek sprawowania Mszy Świętej oraz jej częstotliwość: Kan. 904-905 KPK.” Colloquia Theologica Ottoniana 2:147-64. [Google Scholar]
 21. Kołodziej, Marcin. 2019. Prawo liturgiczne Kościoła łacińskiego. Wrocław: Poligrafia Salezjańska. [Google Scholar]
 22. Kowalczyk, Kacper, i Justyna Kuska. 2023. „Hieronim św.” https://sdm.upjp2.edu.pl/ludzie/hieronim-sw [dostęp: 01.08.2023]. [Google Scholar]
 23. Krawczyk, Władysław. 1980. „Rola misji kanonicznej w realizacji prezbiterium diecezjalnego.” Prawo Kanoniczne 23, nr 3-4:3-9. [Google Scholar]
 24. Lewandowski, Paweł. 2017. „The Notion of Decent Support of the Clergy According to the 1983 Code of Canon Law.” Roczniki Nauk Prawnych [English Online Version] 27, nr 2:131-47. http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.2-8en [Google Scholar]
 25. Lewandowski, Paweł. 2019. Godziwe utrzymanie prezbiterów diecezjalnych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. http://hdl.handle.net/20.500.12153/1938 [Google Scholar]
 26. Lewandowski, Paweł. 2021. „The Obligation to Lead a Holy Life for Those Dispensed from Celibacy.” Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 16, nr 2:181-91. https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.2-10 [Google Scholar]
 27. Lewandowski, Paweł. 2022. „Wezwanie duchownych do prostoty życia według ustawodawstwa powszechnego i partykularnego w Polsce.” W „Bądź mężny i mocny”. Materiały z konferencji i uroczystości wręczenia Księgi Jubileuszowej Księdzu Profesorowi Mirosławowi Sitarzowi, red. Agnieszka Romanko, i Paweł Lewandowski, 27-36. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/3468 [Google Scholar]
 28. Mazur, Karolina. 2021. „Obowiązek zaradzania potrzebom Kościoła w zakresie sprawowania kultu Bożego (kan. 222 § 1 KPK).” Annales Canonici 16, nr 2:91-108. https://doi.org/10.15633/acan.3831 [Google Scholar]
 29. Mörsdorf, Klaus. 2008. Distinzione e rapporto fra potestà di ordine e di governo. Wenecja: Marcianum Press. [Google Scholar]
 30. Munier, Charles. 1962. “El concepto de "dominium" y "propietas" en los canonistas y moralistas desde el siglo XVI al XIX.” Ius Canonicum nr 4:469-79. [Google Scholar]
 31. d’Ors, Alvaro. 1973. Autoridad y potestad. Escritos varios sobre el derecho en crisis. Roma–Madrid: CSIC. [Google Scholar]
 32. Pastuszko, Marian. 1986. “Ofiary Mszalne.” Prawo Kanoniczne 39, nr 3-4:113-36. [Google Scholar]
 33. Pastuszko. Marian. 1994. „Szafarstwo Najświętszej Eucharystii (kanony 897-911).” Prawo Kanoniczne 37, nr 1-2:73-161. [Google Scholar]
 34. Pawluk. Tadeusz. 1991. „Uwagi na temat ustawodawstwa diecezjalnego.” Prawo Kanoniczne nr 1-2:25-36. [Google Scholar]
 35. Pawłowski, Sławomir. 2015. „Teologia jedności Kościoła. Zarys problematyki.” Studia Nauk Teologicznych 10:185-97. https://doi.org/10.24425/snt.2015.112803 [Google Scholar]
 36. Pérez Marín, Moisés. 2018. „Obowiązek duchownych dążenia do świętości.” W Obowiązki i prawa duchownych w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. Marek Saj, 95-126. Kraków: Wydawnictwo «scriptum». [Google Scholar]
 37. Pinto, Pio V. 2001. Commento al Codice di diritto canonico. Corpus iuris canonici. T. 1. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. [Google Scholar]
 38. Saj, Marek. 2021. „Intencje i ofiary mszalne w prawie i praktyce Kościoła łacińskiego.” https://www.zyciezakonne.pl/dokumenty/referaty-konferencje-artykuly/zagadnienia-prawne/saj-marek-cssr-intencje-i-ofiary-mszalne-w-prawie-i-praktyce-kosciola-lacinskiego-127805/ [dostęp: 12.01.2023]. [Google Scholar]
 39. Sánchez-Girón Renedo, José L. 2021. „El nuevo derecho penal de la Iglesia.” Estudios eclesiásticos: Revista de investigación e información teológica y canónica 96:647-85. [Google Scholar]
 40. Sitarz, Mirosław. 2006. „Obowiązek odprawiania Mszy świętej «pro populo».” W Eucharistia fons vitae – współczesne problemy prawne. Materiały sesji naukowej zorganizowanej 26 kwietnia 2006 r. w Kazimierzu Dolnym, red. Stanisław Tymosz, 99-112. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 41. Skomiał, Jakub. 2019. „Wolność w poglądach Williama z Ockham.” W Wolność człowieka i jej granice. Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. T. 1: Od Starożytności do Monteskiusza, red. Olgierd Górecki, 171-205. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/8142-180-5.08 [Google Scholar]
 42. Skonieczny, Piotr. 2013. „Potestas sacra według Klausa Mörsdorfa – założenia teologiczne, struktura, sposób przekazywania i charakter.” Annales Canonici 9:17-38. https://doi.org/10.15633/acan.602 [Google Scholar]
 43. Skonieczny, Piotr. 2017. „Kanoniczna koncepcja czynności prawnej. Wprowadzenie dla prawników świeckich.” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 81, nr 1:65-81. [Google Scholar]
 44. Sobański, Remigiusz. 1987. „W sprawie zasady formalnej prawa kanonicznego.” Prawo Kanoniczne 30, nr 1-2:3-30. [Google Scholar]
 45. Sobański, Remigiusz. 1991. „Zasięg normy kanonicznej.” Prawo Kanoniczne nr 3-4:27-50. [Google Scholar]
 46. Sobański, Remigiusz. 2001. Teoria prawa kanonicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW. [Google Scholar]
 47. Sobański, Remigiusz. 2003. „Kanoniczny obowiązek starania się o prowadzenie życia świętego.” Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne nr 1:88-100. [Google Scholar]
 48. Stickler, Alfonso M. 2018 „La bipartición de la potestad eclesiástica en su perspectiva histórica.” Ius Canonicum 15:45-75. https://doi.org/10.15581/016.15.20560 [Google Scholar]
 49. Umberto, Betti. 1983. „In margine al nuovo Codice di Diritto Canonico.” Antonianum nr 4:628-47. [Google Scholar]
 50. Villey, Michel. 1976. La génesis del derecho subjetivo en Guillermo de Occam. Valparaiso: Ediciones Universitarias de Valparaiso. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.