Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 34 Nr 37 (2024)

Artykuły

Modyfikacja sankcji zwolnienia członków żyjących w społecznościowych formach życia konsekrowanego

DOI: https://doi.org/10.32077/bskp.8480  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.06.2024

Abstrakt

Artykuł dotyczy wydalenia członków z instytutów zakonnych, instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego (zwanych przez Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. „stowarzyszenia prowadzące życie wspólne”) w jego zmianach od początku XX w. do 2023 r. w prawie zachodniego Kościoła katolickiego i katolickich Kościołów wschodnich, z naciskiem na ustawodawstwo za pontyfikatu papieża Franciszka. Omówiono zmiany w charakterze prawnym procedury wydalenia, modyfikacje wydalenia obligatoryjnego i fakultatywnego, w szczególności w kontekście decentralizacji, a zwłaszcza modyfikacji wydalenia przez sam akt (ipso facto), odpowiadając na potrzebę regulacji dotychczas trudnej do rozwiązania sytuacji członków, którzy porzucili swoją wspólnotę i unikają komunikowania się z przełożonymi, również z analogią do nadzwyczajnej metody wydalenia ze stanu duchownego w przypadku duchownych, którzy nie wykonywali legalnej posługi sakralnej i nie komunikowali się z przełożonymi przez co najmniej pięć lat.

Bibliografia

  1. Andres, Domingo J. 1985. El derecho de los religiosos. Comentario al Código. Madrid: Publicaciones Claretianas y Comentarium pro religiosis. [Google Scholar]
  2. Bar, Joachim R. 1977. Prawo zakonne po soborze Watykańskim II. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej. [Google Scholar]
  3. Basile, Basile. 1993. Le nouveau droit des moines et des religieux. Commentaire aux deux Codes Oriental et Occidental. Kaslik: Université Saint-Esprit. [Google Scholar]
  4. Beyer, Jean. 1988. Le droit de la vie consacrée. Commentaire des Canons 607-746. Instituts et sociétés. Paris: Tardy. [Google Scholar]
  5. Castaño, José F. 1995. Gli istituti di vita consecrata (cann. 573-730). Roma: Millenium Romae. [Google Scholar]
  6. De Paolis, Velasio. 1992. La vita consacrata nella chiesa. Bologna: Edizioni Dehoniane. [Google Scholar]
  7. Escuedero, Gerardo. 1954. Los institutos seculares. Su naturaleza y su derecho. Madrid: Editorial Coculsa. [Google Scholar]
  8. Pejška, Josef. 1927. Ius canonicum religiosorum. Fribourg: Herder. [Google Scholar]
  9. Ruf, Norbert. 1989. Das Recht der katholischen Kirche nach dem neuen Codex Iuris Canonici für die Praxis erläutert. Freiburg im Breisgau: Herder. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.