Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 1 (2024)

Artykuły

Immunitet dyplomatyczny i konsularny w regulacjach polskiego prawa karnego

DOI: https://doi.org/10.52097/eppism.8889  [Google Scholar]
Opublikowane: 24-05-2024

Abstrakt

Artykuł omawia zagadnienia związane z uregulowaniem immunitetu dyplomatycznego i konsularnego w przepisach kodeksu postępowania karnego. Poruszona została kwestia relacji prawa międzynarodowego do prawa krajowego w tym zakresie i rozbieżności, jakie ujawniają się pomiędzy wskazanymi systemami prawa.

Bibliografia

  1. Czeszkiewicz D., Immunitety międzynarodowe przed polskimi sądami karnymi, Rozprawa doktorska, Białystok, 2019. [Google Scholar]
  2. Izydorczyk J., Pozbawienie wolności osoby korzystającej z immunitetu dyplomatycznego. Procedura, LEX/el. 2016. [Google Scholar]
  3. Jaworski G., Sołtysińska A., Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. Komentarz, Warszawa 2010 [Google Scholar]
  4. Kodeks postępowania karnego, tom 2. Komentarz aktualizowany, red. D. Świecki, LEX/el. 2022, art. 578, http://lexintranet.ad.prokuratura.gov.pl/#/commentary/587748916/703622/swiecki-dariusz-red-kodeks-postepowania-karnego-tom-ii-komentarz-aktualizowany?cm=URELATIONS [dostęp: 27.11.2022]. [Google Scholar]
  5. Komentarz aktualizowany do art. 425-673 Kodeksu postępowania karnego, red. L.K. Paprzycki, LEX/el. 2015, art. 579, http://lexintranet.ad.prokuratura.gov.pl/#/commentary//587299283/470278/paprzycki-lech-krzysztof-red-komentarz- aktualizowany-do-art-425-673-kodeksu-postepowania-karnego?cm=URELATIONS [dostęp: 27.11.2022]. [Google Scholar]