Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 1 (2024)

Artykuły

Immunitet jurysdykcyjny konsularny – wybrane zagadnienia

DOI: https://doi.org/10.52097/eppism.8892  [Google Scholar]
Opublikowane: 24-05-2024

Abstrakt

Przywileje i immunitety konsularne, w tym również immunitet jurysdykcyjny, zapewniają należytą realizację funkcji konsularnych. Są to wszelkie prawa, ulgi, wyłączenia oraz szczególna ochrona, z jakiej korzysta urząd konsularny i jego członkowie. Obecnie podstawowym źródłem przywilejów i immunitetów konsularnych jest konwencja wiedeńska z 1963 roku. Niniejszy artykuł poddaje analizie rozwiązania przyjęte w konwencji w zakresie immunitetu od jurysdykcji administracyjnej, cywilnej i karnej państwa przyjmującego, a także porównuje je z regulacjami ustawodawstwa polskiego.

Bibliografia

 1. Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 2. Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. 5, red. K. Dudka, WKP 2021. [Google Scholar]
 3. Jaśkowska M., Wilbrandt-Gotowicz M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 8, WKP 2020. [Google Scholar]
 4. Jachimowicz M., Immunitet konsularny w procesie karnym, „Prokurator” 2007, 2. [Google Scholar]
 5. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, WKP 2019. [Google Scholar]
 6. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 3, red. H. Knysiak-Sudyka, WKP 2023. [Google Scholar]
 7. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, tom 1, Art. 1–366, red. T. Wiśniewski, WKP 2021. [Google Scholar]
 8. Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie egzekucyjne. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny. Arbitraż. Komentarz, red. O.M. Piaskowska, WKP 2022. [Google Scholar]
 9. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, tom 6. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), red. T. Ereciński, wyd. 4, Lexis Nexis, 2012. [Google Scholar]
 10. Kodeks postępowania karnego. Komentarz, tom 2, Komentarz do art. 425-673, S. Steinborn, J. Grajewski, L.K. Paprzycki, WKP 2013 [Google Scholar]
 11. Malec N., Prawnokarne elementy immunitetu dyplomatycznego w Polsce, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2016, 3. [Google Scholar]
 12. Raport Polskiej Służby Konsularnej za 2018 r., https://www.gov.pl/web/dyplomacja/raporty-konsularne. [Google Scholar]
 13. Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 14. Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 15. Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2019. [Google Scholar]