Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 (2019)

Historia

Chwalebny symbol (nie)chlubnej śmierci - ewolucja semantyczna symboliki krzyża w chrześcijaństwie

Opublikowane: 31.12.2019

Abstrakt

Artykuł porusza tematykę symboliki krzyża oraz jej (r)ewolucji na przestrzeni wieków. W artykule zwraca się uwagę na funkcjonowanie krzyża – jako symbolu – w religiach i kulturach świata. Szczególny nacisk kładzie się jednak na polisemantyczną wymowę krzyża w chrześcijaństwie. Tekst przekazuje odbiorcy treści skupione wokół wydarzeń religijno-kulturowo-historycznych, które przyczyniły się do rozpowszechnienia tego symbolu.

Bibliografia

Bieniek Monika, Ideał chrześcijanina w świetle pism Tertuliana, Kraków 2011.
Di Falco Jean-Michel, Radcliffe Timothy, Riccardi Andrea, Czarna księga prześladowań chrześcijan w świecie, Poznań 2015.
Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność 2000 lat nadziei, redaktor naczelny wydania polskiego: Henryk Witczyk, Kielce 2000.
Kopaliński Władysław, Słownik symboli, Warszawa 1990.
Hoffsümmer Willi, Leksykon dawnych i nowych symboli, Kielce 2001.
Langkammer Hugolin Helmut, Mały słownik biblijny, Wrocław 2011.
Lanzi Fernando i Gioia , Jak rozpoznać świętych i patronów w sztuce i w wyobrażeniach ludowych, Kielce 2004.
Lemaître Nicole, Sot Véronique, Quinson Marie-Thérèse, Słownik Kultury Chrześcijańskiej, Warszawa 1997.
Lurker Manfred, Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989.
Pismo Święte. Stary i Nowy Testament w przekładzie z języków oryginalnych, opracował zespół pod redakcją M. Petera (Stary Testament), M. Wolniewicza (Nowy Testament), Poznań 2003.
Ratzinger Joseph, Jezus z Nazaretu, cz. II, Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, Kielce 2011.
Simon Marcel, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 1992, s. 192.
Słownik teologii biblijnej, redaktor naczelny: Xavier Leon-Dufour, Poznań 1994.
Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986, s. 60.
Źródła internetowe:
Czarnota A, Dobies K., Jędra K., Prześladowania chrześcijan w pierwszych wiekach, Koło Naukowe Teologów – sekcja historyczna, [w:]
http://www.wtl.us.edu.pl/pdf/knt/SH/przesladowania.pdf

Downloads

Download data is not yet available.