Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 137 Nr 2 (2022): Our Past

Recenzje

Review: Włodzimierz Cieński, “From Lviv to Tehran. Pastoral memoirs 1939-1942”, p. 197-203.

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2022.137.2.197-204  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2022

Bibliografia

  1. Biskup Józef Gawlina w Związku Sowieckim, oprac. J. Myszor, Warszawa 2013; [Google Scholar]
  2. Dalszy ciąg wspomnień z Rosji. Wyprawa duszpasterska do polskiej ludności zesłańczej w Dolinie Fergany, Marianum w Służbie, 1981, nr 1(147), s. 7–13; [Google Scholar]
  3. Duszpasterstwo wojskowe wobec działań zbrojnych II wojny światowej w świetle dokumentów i rozporządzeń biskupa polowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, oprac. A.C. Żak, M. Wesołowski, cz. 1–2, Warszawa 2007–2008. [Google Scholar]
  4. Dzwonkowski R., Duszpasterstwo w Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRS, 1941–1942. Źródła, Przegląd Wschodni (Warszawa) , 2014, z. 1(41); [Google Scholar]
  5. Gawlina J., Wspomnienia, oprac. J. Myszor, Katowice 2018; [Google Scholar]
  6. Kantak K, In viam pacis. Dziennik Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1939–1945, oprac. J. Myszor, Katowice 2019. [Google Scholar]
  7. Kantak K., L’Aumônerie Militaire Polonaise en U.R.S.S. (1941–1942), [w:] Sacrum Poloniae Millenium. Rozprawy – szkice – materiały historyczne, t. 8–9, Rzym 1962; [Google Scholar]
  8. Wspomnienia ks. Włodzimierza Cieńskiego, [w:] M. z Cieńskich Dubanowiczowa, Rumuńska okupacja Pokucia w 1919 r., Biuletyn. Koło Lwowian w Londynie, czerwiec 1983, nr 45, s. 31–32; [Google Scholar]
  9. Wspomnienia z Rosji, Marianum w Służbie, 1980, nr 6(146), s. 67–79; [Google Scholar]
  10. Z dziejów polskiego duszpasterstwa wojskowego (Wspomnienia z lat 1941–1945 od Związku Radzieckiego do Wielkiej Brytanii), Duszpasterz Polski Zagranicą,1985, nr 2(155), s. 286, 288–333; 1985, nr 3(156), s. 513–545; 1985, nr 4(157), s. 727–757; DPZ 1986, nr 1(158), s. 117–133; DPZ 1986, nr 2(159), s. 363–378, 380–382; [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

<< < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.