Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 27 (1967): Nasza Przeszłość

Recenzje

Rec.: Zbigniew Pęckowski, Studia z dziejów miasta i ziemi miechowskiej do roku 1914, Kraków 1967

  • Henryk Piwoński
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1967.27.267-270  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1967

Abstrakt

--

Bibliografia

  1. Z. Pęckowski, Studia z dziejów miasta i ziemi miechowskiej do roku 1914, Kraków, 1967, s. 511. [Google Scholar]
  2. S. Rospond, Chrystianizacja Polski a badania językoznawcze, „Nasza Przeszłość”, 1966, t. XXV, s. 25-26. [Google Scholar]
  3. T. Silnicki, Dzieje i ustrój Kościoła Katolickiego na Śląsku do końca w. XIV, Warszawa, 1953. [Google Scholar]
  4. M. Szczepańska, Zabytki muzyki wielogłosowej XV wieku, [w:] Z dziejów Polskiej kultury muzycznej, Kultura staropolska, t. I, Kraków, 1958. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.