Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 65 (1986): Nasza Przeszłość

Recenzje

Europa słowiańsko-bałtyjska w późnym średniowieczu: (O książce Jerzego Kłoczowskiego Europa słowiańska w XIV-XV wieku, PIW, Warszawa 1984)

  • Jerzy Wyrozumski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1986.65.237-252  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1986

Bibliografia

  1. Kłoczowski J., Europa słowiańska w XIV—XV wieku, Warszawa 1984. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.