Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 25 (2021)

Artykuły

Czy anonim powinien stanowić podstawę do wszczęcia postępowania przygotowawczego?

 • Maciej Małachowski
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.5353  [Google Scholar]
Opublikowane: 2023-03-23

Abstrakt

W artykule została omówiona kwestia anonimu jako podstawy do wszczęcia postępowania przygotowawczego. Autor przedstawia problematykę anonimu, w tym w szczególności jego definicje, odbiór przez społeczeństwo oraz powody, dla których autorzy takich źródeł nie chcą ujawniać swojej tożsamości. Stwierdza że anonim nie może stanowić samodzielnej podstawy zawiadomienia o popełnionym przestępstwie. Pismo anonimowe może jednak zawierać informacje, które w razie uwiarygodnienia przez odpowiednie organy staną się podstawą do wszczęcia dochodzenia lub śledztwa.

Bibliografia

 1. Literatura [Google Scholar]
 2. Arcimowicz J., Bieńko M., Łaciak B., Skarżypyty, donosiciele, sygnaliści? Studium socjologiczno-prawne, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 3. Curyło J., Przyjęcie informacji o przestępstwie. Postępowanie sprawdzające. Odmowa wszczęcia postępowania. Wszczęcie postępowania przygotowawczego, Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile, wyd. I, Piła 2011. [Google Scholar]
 4. Dudka K., Anonim a wszczęcie postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 4. [Google Scholar]
 5. Filipiak P., Anonim jako źródło informacji o przestępstwie, „Problemy Prawa Karnego” 1994, nr 20. [Google Scholar]
 6. Gabriel-Węglowski M., Regulamin prokuratury. Komentarz do § 121–272 i 329–345, Wolters Kluwer, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 7. Gruszecka D., w: J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 33, art. 184. [Google Scholar]
 8. Hanausek T., Kryminalistyka – zarys wykładu, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1998. [Google Scholar]
 9. Kalinowski S., Siewierski M., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1966. [Google Scholar]
 10. Kmiecik R., Postępowanie sprawdzające a czynności sprawdzenia „własnych informacji”, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 10. [Google Scholar]
 11. Lipczyńska M., Zawiadomienie o przestępstwie, „Problemy Kryminalistyki” 1965, nr 56–57. [Google Scholar]
 12. Łupiński J., Odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 5. [Google Scholar]
 13. Ponikowski R., Informacja o przestępstwie a wszczęcie postępowania karnego, „Nowe Prawo” 1983, nr 7–8. [Google Scholar]
 14. Stefański R.A., Anonim jako źródło informacji o przestępstwie, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 11. [Google Scholar]
 15. Szyprowski B., Postępowanie sprawdzające w procesie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 7–8. [Google Scholar]
 16. Źródła prawa i orzecznictwo [Google Scholar]
 17. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z dnia 18.5.2017 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1206). [Google Scholar]
 18. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. 1997 Nr 89, poz. 555). [Google Scholar]
 19. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. 1997 Nr 88, poz. 553). [Google Scholar]
 20. Wyrok SN z dnia 9.12.1980 r. sygn. akt. II URN 171/80, OSP 1981 Nr 7, poz. 126. [Google Scholar]
 21. Źródła internetowe [Google Scholar]
 22. https://sjp.pwn.pl/slowniki/anonim.html (dostęp 28.3.2021). [Google Scholar]
 23. http://www.zielona gora.po.gov.pl/index.php?id=36&ida=2899 (dostęp 28.3.2021). [Google Scholar]
 24. https://sjp.pwn.pl/sjp/science-fiction;2519672.html (dostęp 28.3.2021). [Google Scholar]