Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 22 (2018)

Artykuły

Morphing – podwójna tożsamość

 • Anna Bielińska
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.5403  [Google Scholar]
Opublikowane: 2023-04-14

Abstrakt

W artykule poruszone zostały zagadnienia związane z fałszerstwami dokumentów, polegającymi na próbach przerobienia danych biometrycznych, jak również na posługiwaniu się dokumentami autentycznymi przez osoby niebędące ich właścicielami (impostorów) oraz na modyfikacji podobizny posiadacza dokumentu i odwzorowań linii papilarnych palców (morphingowi), i ich wpływem na działanie bramek automatycznej kontroli granicznej.

Bibliografia

 1. Literatura [Google Scholar]
 2. Dokumenty biometryczne w opiniach kryminalistycznych Straży Granicznej, Laboratorium Kryminalistyczne Straży Granicznej, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 3. Dzwonek A., Biometria w dokumentach podróży, „Człowiek i Dokumenty” 2008, nr 9. Ferrara M., Franco A., Maltoni D., On the Effects of Image Alterations on Face Recognition Accuracy, Department of Computer Science and Engineering (DISI), University of Bologna, Italy. [Google Scholar]
 4. Ferrara M., Franco A., Maltoni D., The Magic Passport, Departament of Computer Science and Engineering, Via Sacchi, 3 – 47521, University of Bologna, Cesena (FC), Italy. [Google Scholar]
 5. Franco A., Application Attacks. On the Feasibility of Enrolling Double-identity Biometrics, University of Bologna, Italy. [Google Scholar]
 6. Glosariusz Rady Unii Europejskiej, Dokumenty zabezpieczone, zabezpieczenia i inne powiązane terminy techniczne, Bruksela 2017. [Google Scholar]
 7. Goliński T., Polski paszport biometryczny, „Człowiek i Dokumenty” 2001, nr 1. [Google Scholar]
 8. Kasprzak J., Młodziejowski B., Brzęk W., Moszczyński J., Kryminalistyka, Difin, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 9. Maciejewski W., Dokumenty w systemie bezpieczeństwa państwa, „Człowiek i Dokumenty” 2007, nr 5. [Google Scholar]
 10. Malicki M., Elektroniczna tożsamość i wzornictwo dokumentów państwowych, „Człowiek i Dokumenty” 2015, nr 37. [Google Scholar]
 11. Małolepszy S., Druga cecha w paszporcie biometrycznym, „Człowiek i Dokumenty” 2010, nr 14. [Google Scholar]
 12. Wołosowski F., Paszport biometryczny – fakty i mity, „Człowiek i Dokumenty” 2008, nr 8. [Google Scholar]
 13. Źródła [Google Scholar]
 14. Biometryczny system odprawy granicznej, http:// www.jastechnologie.pl/pl/badania-i- rozwoj/biometryczny-system-odprawy-granicznej. [Google Scholar]
 15. ISO/IEC 19794-5, Information technology – Biometric data interchange – Part 5: Face image data, 2011. [Google Scholar]
 16. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Plan działania na rzecz wzmocnienia europejskiej reakcji na przestępstwa przeciwko wiarygodności do- kumentów podróży, COM(2016) 790 final 2, Nr 15502/1/16 REV 1 (PL), Rada Unii Europejskiej, Bruksela 2017. [Google Scholar]
 17. Internet [Google Scholar]
 18. Biometryczny system odprawy granicznej, http:// www.jastechnologie.pl/pl/badania-i- rozwoj/biometryczny-system-odprawy-granicznej. [Google Scholar]