Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 27 (2023)

Artykuły

Analiza parametrów biometrycznych podpisów wykonanych ręką wodzoną i podtrzymywaną

 • Andrzej Łuszczuk
 • Joanna Łuszczuk
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.8462  [Google Scholar]
Opublikowane: 2024-01-29

Abstrakt

Badania identyfikacyjne dotyczące podpisów biometrycznych od kilku lat na dobre weszły w przedmiotowy zakres ekspertyzy pismoznawczej. Artykuł przedstawia teoretyczne możliwości dalszego rozszerzenia pola wykorzystania podpisów biometrycznych, np. na dokumenty wykonywane w kancelariach notarialnych czy prywatne testamenty sporządzane na urządzeniach mobilnych wyposażonych w aplikację rejestrującą parametry biometryczne składanych na tych dokumentach podpisów. O ile badanie podpisów z dokumentów notarialnych nie powinno nastręczać istotnych problemów badawczych, o tyle w przypadku testamentów mogą się one pojawić, zwłaszcza w sytuacji zachodzącego podejrzenia o składanie podpisu ręką tzw. podtrzymywaną lub ręką wodzoną.
Z przeprowadzonych przez autorów artykułu eksperymentów wynika, że cechy podpisu biometrycznego składanego:
ręką podtrzymywaną przy zbieżnych parametrach grafometrycznych z autentycznymi podpisami testatora mają zgodne charakteryzujące te podpisy parametry biometryczne;
ręką wodzoną przy zbieżnych lub różnych w stosunku do oryginalnych podpisów testatora parametrach grafometrycznych mają zdecydowanie różne charakteryzujące te podpisy parametry biometryczne.
Zaobserwowano także, że parametry podpisu biometrycznego wykonanego ręką wodzoną są analogiczne z cechami biometrycznymi podpisów porównawczych wykonanych przez fałszerza na nazwisko testatora. Wyniki eksperymentu pozwoliły także na weryfikację dotychczas funkcjonujących w klasycznej ekspertyzie pisma zjawisk opisujących podpisy wykonane ręką wodzoną i podtrzymywaną wykonanych na podłożu papierowym.

Bibliografia

 1. Literatura [Google Scholar]
 2. Foley B.G., Kelly J.H., Guided hand signature research, „Journal of Police Science and Administration” 1977, nr 2. [Google Scholar]
 3. Goc M., Łuszczuk A., Adiustacje w podpisach biometrycznych i ich wartość identyfikacyjna, w: R. Cieśla (red.), Problematyka dowodu z dokumentu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019. [Google Scholar]
 4. Goc M., Łuszczuk A., Podpisy biometryczne i metodyka weryfikacji ich autentyczności, w: V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, R. Krawczyk, D. Wilk (red.), Piękno kryminalistyki. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Wójcikiewicza, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2023. [Google Scholar]
 5. Hecker M., Forensische Handschriftenuntersuchung: eine systematische Darstellung von Forschung, Begutachtung und Beweiswer, t. 1, Kriminalistik Verlag, Heidelberg 1993. [Google Scholar]
 6. Hecker M., Pobieranie próbek pisma do celów porównawczych w przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie o udzieleniu pomocy w pisaniu, w: Z. Kegel (red.), Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002. [Google Scholar]
 7. Leśniak M., Wartość dowodowa opinii pismoznawczej, B.S Training, Pińczów 2012. [Google Scholar]
 8. Michel L., Pomoc udzielana przy sporządzaniu własnoręcznych testamentów, w: Z. Kegel (red.), Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002. [Google Scholar]
 9. Przewor A., Kocielnik Ł., Kryminalistyczna analiza podpisu biometrycznego, „Człowiek i Dokumenty” 2021, nr 62. [Google Scholar]
 10. Widła T., Wnioskowanie o niezdolności do testowania, w: Z. Kegel (red.), Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002. [Google Scholar]
 11. Widła T., Testament pisany ręką wspomaganą, w: Z. Kegel (red.), Wpływ badań eksperymentalnych na wartość dowodową ekspertyzy dokumentów, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2008. [Google Scholar]
 12. Źródła prawa [Google Scholar]
 13. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. 2022.0.1360. [Google Scholar]

Inne teksty tego samego autora