Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 22 (2018)

Artykuły

Szkolenie biegłych z zakresu fizykochemicznych badań mikrośladów

  • Janina Zięba-Palus
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.5421  [Google Scholar]
Opublikowane: 2023-04-14

Abstrakt

Współczesna kryminalistyka wykorzystuje w walce z przestępczością wiele złożonych swoistych metod i technik badawczych. Eksperci z zakresu badania mikrośladów dzięki identyfikacji bardzo małych ilości materiałów tworzących ślad potrafią dostarczyć istotnych dowodów na potrzeby śledztwa. Badania identyfikacyjne śladów wykonywane są przez fizykochemików. Rzetelna wiedza uwzględniająca najnowsze osiągnięcia chemii i techniki, znajomość wciąż rozwijającej się aparatury analitycznej i możliwości jej zaimplementowania do badania śladów powinna iść w parze z umiejętnością wnioskowania kryminalistycznego na podstawie uzyskanych wyników badań. Do pracy w laboratoriach sądowych przygotowuje powstała już 20 lat temu na Wydziale Chemii UJ, a potem również na siedmiu innych uczelniach, specjalizacja „Chemia sądowa”. Podstawami dalszego szkolenia młodego pracownika są bezpośrednia praca z doświadczonym ekspertem w laboratorium sądowym, a także wymiana doświadczeń i podjęcie współpracy z innymi biegłymi dzięki udziałowi w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz spotkaniach grup ekspertów.

Bibliografia

  1. Błachut J., Szewczyk M., Wójcikiewicz J. (red.), Nauka wobec przestępczości: księga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2001. [Google Scholar]
  2. Czapska J., Okrasa A. (red.), Bezpieczeństwo – policja – kryminalistyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015. [Google Scholar]
  3. Kała M., Wilk D., Wójcikiewicz J. (red.), Ekspertyza sądowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2017. [Google Scholar]
  4. Kościelniak P., Piekoszewski W., Chemia sądowa, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2002. [Google Scholar]
  5. Zięba-Palus J. (red.), Mikroślady kryminalistyczne jako źródło dowodów w postępowaniu sądowym, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2015. [Google Scholar]