Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 22 (2018)

Artykuły

O niezbędności rzetelnej wiedzy kryminalistycznej, czyli rola wyższego szkolnictwa policyjnego w edukacji funkcjonariuszy organów ścigania

 • Magdalena Zubańska
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.5422  [Google Scholar]
Opublikowane: 2023-04-14

Abstrakt

Wykryte przestępstwo to rezultat żmudnej pracy organów ścigania, jednakże za tym sukcesem stoi m.in. zastosowanie wiedzy kryminalistycznej. W postępowaniu karnym istotną rolę odgrywa m.in. technika kryminalistyczna, gdyż sprzęt, środki, zasoby baz danych i metody badawcze wykorzystywane przez biegłych pozwalają na pozyskanie bezcennej wiedzy o zdarzeniu. Z tego powodu edukacja kryminalistyczna organów ścigania ma znaczenie pierwszorzędne. Dynamiczny postęp zachodzący w kryminalistyce stawia przed dydaktyką kryminalistyczną nowe zadania. Dbałość o jakość dydaktyki kryminalistycznej jest niecierpiącą zwłoki koniecznością. Znacząca rola przypada w tym zakresie wyższemu szkolnictwu policyjnemu.

Bibliografia

 1. Literatura [Google Scholar]
 2. Hołyst B., Kryminalistyka, LexisNexis, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 3. Jackson R.W.A., Jackson J.M., Forensic Science, Ashford Color Press Ltd., Harlow–Essex 2004. [Google Scholar]
 4. Kędzierska G., Nauczanie kryminalistyki w Polsce, w: V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, M. Zubańska (red.), Współczesna kryminalistyka. Wyzwania i zagrożenia, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2015. [Google Scholar]
 5. Kmiecik R., Kryminalistyka sądowa jako dyscyplina dydaktyczna w programie studiów prawniczych, w: J. Wójcikiewicz (red.), Iure et facto, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2006. [Google Scholar]
 6. Kołecki H., Zakres i sposób uprawiania kryminalistyki w Polsce, w: idem (red.), Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Mirosławowi Owocowi, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008. [Google Scholar]
 7. Konieczny J., Przeciwko kryminalistycznej identyfikacji indywidualnej, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” 2014, t. XVIII. [Google Scholar]
 8. Krawczyk W., Nielegalne laboratoria narkotykowe, Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 9. Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Oględziny miejsca. Teoria i praktyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2011. [Google Scholar]
 10. Locard E., Dochodzenie przestępstw według metod naukowych, Łódź 1937. [Google Scholar]
 11. Malewski H., Kształcenie kryminalistyczne na studiach prawniczych na Litwie, w: J. Wójcikiewicz (red.), Rozprawy z Jałowcowej Góry. Materiały z III Zjazdu Ka- tedr Kryminalistyki, Dobczyce, 11–13 czerwca 2003 roku, Wydawnictwo Instytu- tu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2004. [Google Scholar]
 12. Page M., Taylor J., Blenkin M., Uniqueness in the forensic identification science – Fact or fiction?, „Forensic Science International” 2011, nr 206. [Google Scholar]
 13. Sołodow D., Ocena dowodów naukowych w systemie kryminalistyki rosyjskiej, Volumina, Olsztyn–Szczecin 2012. [Google Scholar]
 14. Tomaszewski T., Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 1998. [Google Scholar]
 15. Wieczorek T., Zubańska M., Wiciak K., Szymczak M., Techniczne i prawne aspekty oględzin miejsca zdarzenia z wykorzystaniem skaningu 3D, w: J. Kosiński (red.), Przestępczość teleinformatyczna 2015, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2015. [Google Scholar]
 16. Wojtasik J., Kryminalistyczne przesłanki decyzji o dokonaniu oględzin miejsca, w: J. Wójcikiewicz (red.), Iure et facto, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2006. [Google Scholar]
 17. Źródła [Google Scholar]
 18. Decyzja 92 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich (Dz. Urz. KGP z 2017 r., poz. 25). [Google Scholar]
 19. Decyzja 146 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2014 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu taktycznych aspektów zwalczania przestępczości samochodowej (Dz. Urz. KGP z 2014 r., poz. 31). [Google Scholar]
 20. Decyzja nr 160 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie programu szkolenia dla absolwentów szkół wyższych (Dz. Urz. KGP z 2017 r., poz. 49). [Google Scholar]
 21. Decyzja 246 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie neutralizacji miejsc nielegalnej produkcji narkotyków (Dz. Urz. KGP z 2012 r., poz. 43). [Google Scholar]
 22. Decyzja nr 300 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2015 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych (Dz. Urz. KGP z 2015 r., poz. 72). [Google Scholar]
 23. Decyzja 331 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2015 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości (Dz. Urz. KGP z 2015 r., poz. 84). [Google Scholar]
 24. Decyzja nr 405 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego (Dz. Urz. KGP z 2017 r., poz. 77 z późn. zm.). [Google Scholar]
 25. Internet [Google Scholar]
 26. http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=36&ida=6894 [dostęp: marzec 2018]. [Google Scholar]
 27. Z profesorem Tadeuszem Widłą spacer po kryminalistyce, „Gazeta Uniwersytecka UŚ” 2005, nr 10(130), http:// gazeta.us.edu [dostęp: październik 2015]. [Google Scholar]