Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 27 (2023)

Artykuły

Różnicowanie kości ludzkich i zwierzęcych

 • Anna Tomańska
 • Maciej Janeczek
 • Rafał Ciaputa
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.8466  [Google Scholar]
Opublikowane: 2024-01-29

Abstrakt

Praca przedstawia problematykę różnicowania kości ludzkich i zwierzęcych. Na podstawie przeglądu piśmiennictwa autorzy dokonali analizy metod różnicowania kości, motywując to potrzebą usystematyzowania wiedzy w dziedzinie weterynarii sądowej i małą liczbą publikacji poruszających tę problematykę. Zbadano w ten sposób aktualny stan wiedzy o tym zagadnieniu wobec postępów współczesnej kryminalistyki oraz osiągnięć archeologii.

Bibliografia

 1. Literatura [Google Scholar]
 2. Adam Smith N., Clarke J.A., Osteological histology of the Pan-Alcidae (Aves, Charadriiformes): Correlates of wing-propelled diving and flightlessness, „The Anatomical Record” 2013, t. 297(2). [Google Scholar]
 3. Albarella U., „The mystery of husbandry”: Medieval animals and the problem of integrating historical and archaeological evidence, „Antiquity” 2015, t. 73(282). [Google Scholar]
 4. Ata-Ali J., Ata-Ali F., Forensic dentistry in human identification: A review of the literature, „Journal of Clinical and Experimental Dentistry” 2014, t. 6(2). [Google Scholar]
 5. Bagi C.M., Berryman E., Moalli Ch., Comparative bone anatomy of commonly used laboratory animals: Implications for drug discovery, „Comparative Medicine” 2011, t. 61, nr 1. [Google Scholar]
 6. Bahn P. (red.), Historia archeologii, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 7. Bartosiewicz L., Gàl E., Shuffling Nags, Lame Ducks: The Archaeology of Animal Disease, Oxbow Books, Oxford 2013. [Google Scholar]
 8. Bednarek J., Metody oceny wieku w chwili śmierci w oparciu o histomorfometrię istoty zbitej tkanki kostnej, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2008, nr 4(58). [Google Scholar]
 9. Bouquin D., Beauthier J.P., Depierre G., The dead do not dress: Contribution of forensic anthropology experiments to burial practices analysis, HAL SHS Science Humaines et Sociales, 2013. [Google Scholar]
 10. Bourne G., The Biochemistry and Physiology of Bone, t. 1, Academic Press, New York 1972. [Google Scholar]
 11. Briggs Ch., Is it human? Identifiers that distinguish animal skeletal remains from human, „Pathology” 2010, t. 42. [Google Scholar]
 12. Buckley M., Zooarchaeology by mass spectrometry (ZooMS) collagen fingerprinting for the species identification of archeological bone fragments, w: Ch.M. Giovas, M.J. LeFebvre (red.), Zooarchaeology in Practice, Springer, New York 2017. [Google Scholar]
 13. Budowle B., van Daal A., Extracting evidence from forensic DNA analyses: Future molecular biology directions, „BioTechniques” 2018, nr 46(5). [Google Scholar]
 14. Budras K. i in., Anatomy of the Horse: An Illustrated Text, Schlütersche, Hannover 2003. [Google Scholar]
 15. Budras K.D., Habel R., Bovine Anatomy, Schlütersche, Hannover 2011. [Google Scholar]
 16. Carrano M., O’Connor P., Bird’s-eye view, „Natural History” 2005, nr 114(4). [Google Scholar]
 17. Charuta A., Bartyzel J., Morfologia i morfometria kości obręczy i odcinka nasadowego kończyny piersiowej kaczki domowej, „Medycyna Weterynaryjna” 2005, t. 61, nr 7. [Google Scholar]
 18. Christensen A. i in., Forensic fractography of bone. A new approach to skeletal trauma analysis, „Forensic Anthropology” 2018, t. 1(1). [Google Scholar]
 19. Christensen A. i in., Forensic Anthropology, Current Methods and Practice, wyd. 2, Academic Press, London 2019. [Google Scholar]
 20. Chrószcz A. i in., Analiza archeozoologiczna szczątków kostnych z wykopu IIIF przy ul. św. Idziego na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, w: A. Limisiewicz, A. Pankiewicz (red.), In Pago Silensi. Wrocławskie Studia Wczesnośredniowieczne, t. 1: Kształtowanie się grodu na wrocławskim Ostrowie Tumskim. Badania przy ul. św. Idziego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2015. [Google Scholar]
 21. Colman K.L. i in., The geometrical precision of virtual bone models derived from clinical computed tomography data for forensic anthropology, „International Journal of Legal Medicine” 2017, nr 131(4). [Google Scholar]
 22. Colombini M.P., Modugno F., Organic materials in art and archaeology, w: eidem (red.), Organic Mass Spectrometry in Art and Archaeology, Wiley, Chichester 2009. [Google Scholar]
 23. Cooper J., Cooper M., Forensic veterinary medicine: A rapidly evolving discipline, „Forensic Science, Medicine and Pathology” 2008, nr 4. [Google Scholar]
 24. Crouch K.C., Dealing with the dead: Understanding professional relations between archaeologists and human remains, University of Manchester. School of Arts, Languages and Cultures, PhD thesis, 2017. [Google Scholar]
 25. Crowder C. i in., Bone histology as an integrated tool in the process of human identification, w: K.E. Latham i in. (red.), New Perspectives in Forensic Human Skeletal Identification, Elsevier, London–San Diego 2018. [Google Scholar]
 26. Crowder C., Stout S. (red.), Bone Histology: An Anthropological Perspective, CRC Press. Taylor & Francis Group, Boca Raton 2012. [Google Scholar]
 27. Cubo J., Casinos A., Incidence and mechanical significance of pneumatization in the long bones of birds, „Zoological Journal of the Linnean Society” 2008, t. 130(4). [Google Scholar]
 28. Demarais S., Strickland B., Antlers, w: D.G. Hewitt (red.), Biology and Management of White-tailed Deer, CRC Press, Boca Raton 2011. [Google Scholar]
 29. Dent B.B., Forbes S.L., Stuart B.H., Review of human decomposition process in soil, „Enviromental Geology” 2004, nr 45. [Google Scholar]
 30. Diedrich C.J., Pathologic historic mining horses from central Europe, „Journal of Pathology and Disease Biology” 2017, nr 1 (wyd. specjalne). [Google Scholar]
 31. Dragoi G. i in., Histomorphometric evaluation of osteons inside the compacta of long bones diaphysis. Implication in pathology, „Romania Journal of Legal Medicine” 2014, t. XXII, nr 1. [Google Scholar]
 32. Dudzic M., Bosek L., Wróbel W., Prawne podstawy stwierdzania śmierci, n.d. [Google Scholar]
 33. Dyce K. i in., Anatomia weterynaryjna, Elsevier, Wrocław 2019. [Google Scholar]
 34. Ellingham S., Thompson T.J.U., Islam M., Scanning Electron Microscopy-Energy-Dispersive X-Ray (SEM/EDX): A rapid diagnostic tool to aid the identification of burnt bone and contested remains, „Journal of Forensic Sciences” 2017, t. 63(2). [Google Scholar]
 35. Fontoura Costa L., Palhares Viana M., Beletti M.E., Complex channel networks of bone structure, „Applied Physics Letters” 2006, nr 88. [Google Scholar]
 36. Forbes S., Decomposition Chemistry in Burial Environment, CRC Press, Boca Raton 2008. [Google Scholar]
 37. France D., Human and Nonhuman Bone Identification. A Color Atlas, CRC Press, Boca Raton 2009. [Google Scholar]
 38. Gardocki L., Gardocka T., Majewski Ł., Prawo karne międzynarodowe. Zarys systemu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 39. Gawliński A., Nekrofilia jako problem interdyscyplinarny, „Studia Prawnoustrojowe” 2016, nr 34. [Google Scholar]
 40. Hazel E., Taylor M., An Atlas of Cat Anatomy, The University of Chicago Press, Chicago 1969. [Google Scholar]
 41. Higgins D., Austin J.J., Teeths as a source of DNA for forensic identification of human remains: A review, „Science & Justice” 2013, t. 53(4). [Google Scholar]
 42. Hillier M.L., Bell L.S., Differentiating human bone from animal bone: A review of histological methods, „Journal of Forensic Sciences” 2007, nr 52(2). [Google Scholar]
 43. Hillson S., Mammal Bones and Teeth. An Introductory Guide to Methods of Identification, Routledge, New York 2016. [Google Scholar]
 44. Hołyst B., Kryminalistyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 45. Hrehorowicz M., Archeologia sądowa – już kryminalistyka czy jeszcze archeologia?, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury 2018, z. 1(29). [Google Scholar]
 46. Hunziker E., Mechanism of longitudinal bone growth and its regulation by growth plate chondrocytes, „Microscopy Research & Technique” 1994, nr 28(6). [Google Scholar]
 47. Hurley W., A retrospective on the Four Corners Archeological Program, „CRM” 2000, nr 1. [Google Scholar]
 48. Jaffe H., The structure of bone: with particular reference to its fibrillar nature and the relation of function to internal architecture, „The Archives of Surgery” 1929, t. 19(1). [Google Scholar]
 49. James T., Anatomy of the sinus node, AV node and os cordis of the beef heart, „The Anatomical Record” 1965, nr 153(4). [Google Scholar]
 50. Jennbert K., Animal graves: Dog, horse and bear, „Current Swedish Archaeology” 2003, nr 11. [Google Scholar]
 51. Kaczmarek B., Werner E., Soil pollution with heavy metals from the mass graves from I and II World War in Poland, 15th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST, Greece, 2017. [Google Scholar]
 52. Kahana T., Hiss J., Identification of human remains: Forensic radiology, „Journal of Clinical Forensic Medicine” 1997, nr 4(1). [Google Scholar]
 53. Kała M., Ekspertyza sądowa, wyd. 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 54. Kardong K.V., Vertebrates: Comparative Anatomy, Function, Evolution, McGraw-Hill Education, New York 1994. [Google Scholar]
 55. Kemp W.L., Postmortem change and its effect on evaluation of fractures, „Academic Forensic Pathology” 2016, nr 6(1). [Google Scholar]
 56. Kobryń H., Kobryńczuk F., Krysiak K., Anatomia zwierząt, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 57. Królikowski M., Zawłocki R., Prawo karne, wyd. 3, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 58. Kulej M. i in., Micromorphological assessment of bone tissue remodeling in various hip degeneration conditions, „Advances in Clinical and Experimental Medicine” 2020, nr 29(1). [Google Scholar]
 59. La Rosa G. i in., Emerging and potentially emerging viruses in water enviroments, „Annali dell’Istituto Superiore di Sanità” 2012, t. 48, nr 4. [Google Scholar]
 60. Langley-Hobbs S., Straw M., The feline humerus. An anatomical study with relevance to external skeleton fixator and intramedullary pin placement, „Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology” 2005, nr 18(1). [Google Scholar]
 61. Lasota-Moskalewska A., Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 62. Ledoux J.B. i in., Molecular forensics into the sea: How molecular markers can help to struggle against poaching and illegal trade in precious corals?, „The Cnidaria, Past, Present and Future” 2016, nr 45. [Google Scholar]
 63. Lippert H., Anatomie kompakt, Springer-Lehrbuch, 1994. [Google Scholar]
 64. Longacre W., Archaeology as Anthropology: A Case Study, University of Arizona Press, Tucson 1970. [Google Scholar]
 65. Lőw P., Atlas of Animal Anatomy and Histology, Springer, Cham 2016. [Google Scholar]
 66. Lutz S., Weisser H.-J., Heizmann J., Pollak S., mtDNA as a tool for identification of human remains, „International Journal of Legal Medicine” 1996, nr 109. [Google Scholar]
 67. McGovern P.E. i in., Science in archaeology: A review, „American Journal of Archaeology” 1995, t. 99, nr 1. [Google Scholar]
 68. Mead M., Visual anthropology in a discipline of words, w: P. Hockings (red.), Principles of Visual Anthropology, Mouton de Gruyter, Berlin–New York 2003. [Google Scholar]
 69. Meister W., Histological structure of the long bones of penguins. The anatomical record, „Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology” 1962, t. 143(4). [Google Scholar]
 70. Michael B.A. i in., The effects of soil texture on the ability of human remains detection dogs to detect buried human remains, „Journal of Forensic Sciences” 2016, t. 63(3). [Google Scholar]
 71. Misk N. i in., Os penis in dogs, „Assiut Veterinary Medical Journal” 1996, t. 35(69). [Google Scholar]
 72. Mnich B., Ocena wieku osobnika na podstawie badań histomorfometrycznych kości, praca magisterska, Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. [Google Scholar]
 73. Molak E. i in. (red.), Opolski informator konserwatorski, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu, Opole 2012. [Google Scholar]
 74. Mullin M., Animals and anthropology, „Society & Animals” 2002, nr 10(4). [Google Scholar]
 75. Nasoori A., Formation, structure, and function of extra-skeletal bones in mammals, „Biological Reviews” 2020, nr 95(4). [Google Scholar]
 76. Neckel A. i in., Environmental damage and public health threat caused by cemeteries: A proposal of ideal cemeteries for the growing urban sprawl, „Revista Brasileira de Gestão Urbana” 2017, nr 9. [Google Scholar]
 77. Newman M.E. i in., Identification of archaeological animal bone by PCR/DNA analysis, „Journal of Archaeological Science” 2002, t. 29(1). [Google Scholar]
 78. Obledo M., Forensic archaeology in criminal and civil cases, „Forensic Magazine” 2009, t. 6(4). [Google Scholar]
 79. Parson W. i in., Species identification by means of the cytochrome b gene, „International Journal of Legal Medicine” 2000, nr 114. [Google Scholar]
 80. Pawlaczyk-Szpilowa M., Jakość zdrowotna wody przeznaczonej do picia, „Ochrona Środowiska” 1993, nr 3(50). [Google Scholar]
 81. Pindel P., Zniewolenie osadzonych w obozie koncentracyjnym Buchenwald – wykorzystywanie ludzi na własny użytek przez Ilse Koch, „Roczniki Studenckie Akademii Wojsk Lądowych” 2017, R. 1. [Google Scholar]
 82. Pluskowski A i in., Potential osteoarchaeological evidence for riding and the military use of horses at Malbork Castle, Poland, „International Journal of Osteoarchaeology” 2009, nr 20(3). [Google Scholar]
 83. Recker R. i in., Issues in modern bone histomorphometry, „Bone” 2011, t. 49. [Google Scholar]
 84. Rentsch C. i in., Comperehensive histological evaluation of bone implants, „Biomatter” 2014, t. 4. [Google Scholar]
 85. Richards M., Sykes B., Authenticating DNA extracted from ancient skeletal remains, „Journal of Archaeological Science” 1995, t. 22(2). [Google Scholar]
 86. Richter K.K. i in., Fish’n chips: ZooMS peptide mass fingerprinting in a 96 well plate format to identify fish bone fragments, „Journal of Archaeological Science” 2011, t. 38(7). [Google Scholar]
 87. Russell N., Meece S., Animal representations and animals remains at Çatalhöyük, w: I. Hodder (red.), Çatalhöyük Perspectives: Reports From The 1995–99 Seasons, t. 6, British Institute at Ankara, Cambridge–London 2005. [Google Scholar]
 88. Sawicki W., Malejczyk J., Histologia, wyd. 6, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 89. Scarano A., Iezzi G., Piattelli A., Common fixatives in hard-tissue histology, w: Yuehuei H. An, K.L. Martin (red.), Handbook of Histology Methods for Bone and Cartilage, Humana Press, Totowa, NJ 2003. [Google Scholar]
 90. Schmid E., Atlas of Animal Bones, Elsevier, Amsterdam–New York 1972. [Google Scholar]
 91. Schultz M., Paleopathology of bone: A new approach to the study of ancient diseases, „Yearbook of Physical Anthropology” 2001, t. 44. [Google Scholar]
 92. Schuyler R.L., Archaeological remains, documents, and anthropology: A call for a new culture history, „Historical Archaeology” 1988, t. 22. [Google Scholar]
 93. Siemienkiewicz K., Entomologia sądowa, w: B.A. Nowak, M. Maciąg (red.), Przegląd badań z zakresu kryminalistyki i medycyny sądowej, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin 2017. [Google Scholar]
 94. Sigler-Eisenberg B., Forensic research: Expanding the concept of applied archaeology, „American Antiquity” 1985, t. 50, nr 3. [Google Scholar]
 95. Slack K.E. i in., Early penguin fossils, plus mitochondrial genomes, calibrate avian evolution, „Molecular Biology and Evolution” 2006, t. 23(6). [Google Scholar]
 96. Spiiiage C., Horns and other bony structures of the skull of the giraffe, and their functional significance, „African Journal of Ecology” 1968, t. 6(1). [Google Scholar]
 97. Stojak J., Kości z potencjałem – co możemy wyczytać ze szczątek zwierząt?, „Archeologia” 2018, nr 10. [Google Scholar]
 98. Sumner S.M. i in., Os clitoris in dogs: 17 cases (2009–2017), „The Canadian Veterinary Journal” 2018, t. 59(6). [Google Scholar]
 99. Teresiński G., Medycyna sądowa, t. 1, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 100. Tomaszewska E. i in., The effect of tannic acid on the bone tissue of adult male Wistar rats exposed to cadmium and lead, „Experimental and Toxicologic Pathology” 2017, t. 69(3). [Google Scholar]
 101. Ubelaker D., The forensic evaluation of burned skeletal remains: A synthesis, „Forensic Science International” 2009, t. 183(1–3). [Google Scholar]
 102. Ubelaker D.H. i in., The use of SEM/EDS analysis to distinguish dental and osseus tissue from other materials, „Journal of Forensic Sciences” 2002, t. 47(5). [Google Scholar]
 103. Üçisik A.S., Rushbrook P., The impact of cemeteries on the environment and public health – an introductory briefing, WHO Regional Office for Europe, Health Documentation Services, EUR/ICP/EHNA 01 04 01(A), Copenhagen 1998. [Google Scholar]
 104. Vass A.A., Beyond the grave – understanding human decomposition, „Microbiology Today” 2001, t. 28. [Google Scholar]
 105. Wake M. (red.), Hyman’s Comparative Vertebrate Anatomy, The University of Chicago Press, Chicago 1979. [Google Scholar]
 106. Watson J., McClelland J., Distinguishing Human from Non-Human Animal Bone, The University of Arizona, Arizona State Museum, Tucson 2018. [Google Scholar]
 107. Welker F. i in., Using ZooMS to identify fragmentary bone from the Late Middle/Early Upper Palaeolithic sequence of Les Cottés, France, „Journal of Archaeological Science” 2015, t. 54. [Google Scholar]
 108. Williams C. i in., A review of the osteoderms of lizards (Reptilia: Squamata), „Biological Reviews” 2022, t. 97(1). [Google Scholar]
 109. Witzmann F., Soler-Gijon R., The bone histology of osteoderms in temnospondyl amphibians and in the chroniosuchian Bystrowiella, „Acta Zoologica” 2009, t. 91(1). [Google Scholar]
 110. Wolf M., Wirusy w wodzie – zagrożenia i metody kontroli, w: J. Wiśniewski i in. (red.), Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, t. 5, Wrocław 2015. [Google Scholar]
 111. Wolverton S., Lee Lyman R., Introduction to applied zooarchaeology, w: eidem (red.), Conservation Biology and Applied Zooarchaeology, University of Arizona Press, Tucson 2012. [Google Scholar]
 112. Yuehuei An H., Gruber H.E., Introduction to experimental bone and cartilage histology, w: Yuehuei H. An, K.L. Martin (red.), Handbook of Histology Methods for Bone and Cartilage, Humana Press, Totowa, NJ 2003. [Google Scholar]