Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 27 (2023)

Artykuły

Pismo ręczne jako cecha biometryczna. Część II

 • Magdalena Tomaszewska-Michalak
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.8464  [Google Scholar]
Opublikowane: 2024-01-29

Abstrakt

Pierwsza część artykułu dotyczy prawnych aspektów przetwarzania danych biometrycznych ze szczególnym uwzględnieniem identyfikatora w postaci podpisu biometrycznego. Autorka odwołuje się w tym zakresie do rozporządzenia RODO, wskazującego zasady gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Część druga odnosi się do problemów technicznych, jakie mogą pojawić się w związku z przetwarzaniem danych biometrycznych, w tym do błędów związanych z działaniem systemów biometrycznych.

Bibliografia

 1. Literatura [Google Scholar]
 2. Całkiewicz M., Kryminalistyczne badania patologicznego pisma ręcznego, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 3. Cieśla R., Współczesne wyzwania wobec badań dokumentów, Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo, Wrocław 2021. [Google Scholar]
 4. Czajka A., Pacut A., Biometria podpisu odręcznego, w: P. Zając, S. Kwaśniowski (red.), Automatyczna identyfikacja w systemach logistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004. [Google Scholar]
 5. Czeczot Z., Badania identyfikacyjne pisma ręcznego, Wydawnictwo Zakładu Kryminalistyki KG MO, Warszawa 1972. [Google Scholar]
 6. Feluś A., Podpisy – studium z pismoznawstwa, Uniwersytet Śląski, Katowice 1987. [Google Scholar]
 7. Goc M., Badania podpisów w kryminalistycznej ekspertyzie pismoznawczej – wybrane zagadnienia metodyczne, „Problemy Kryminalistyki” 2009, nr 263. [Google Scholar]
 8. Mendyk-Krajewska T., Biometryczne metody sprawdzania tożsamości w nowych zastosowaniach, „Roczniki SGH” 2019, nr 54. [Google Scholar]
 9. Sikora K., Technologie biometryczne sposobem uwspółcześnienia przepisów o formie testamentu holograficznego, „Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały” 2020, nr 2 (27). [Google Scholar]
 10. Tomaszewska-Michalak M., Prawne i kryminalistyczne aspekty wykorzystania technologii biometrycznej w Polsce, Difin, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 11. Źródła prawa i orzecznictwo [Google Scholar]
 12. Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, Dz. Urz. 1995, L281. [Google Scholar]
 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. 2016, L119. [Google Scholar]
 14. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883. [Google Scholar]
 15. Wyrok NSA I OSK 249/09. [Google Scholar]