Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 20 (2016)

Artykuły

Krzywe Béziera w analizie pismoznawczej

  • Krystyn Łuszczuk
  • Mieczysław Goc
  • Andrzej Łuszczuk
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.5551  [Google Scholar]
Opublikowane: 2023-06-07

Abstrakt

Krzywe Béziera to parametryczne krzywe powszechnie stosowane m.in. w programach do projektowania inżynierskiego CAD, projektowania grafiki komputerowej (Corel Draw, Photoshop, GIMP, Adobe Illustrator itp.), w grafice wektorowej itp. Autorzy opracowania przedstawili możliwość zastosowania krzywych Béziera a także krzywych zamkniętych do pomiaru długości linii graficznych pisma ręcznego i gęstości pisma oraz parametrycznego określania podobieństwa kształtu znaków graficznych pisma ręcznego i podpisów.

Bibliografia

  1. Cates S., Abrams S., Moughamian D., Photoshop CS4/CS4 PL Biblia, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2009 [Google Scholar]
  2. Cewe A., Nahorska HPancer., I.; Tablice matematyczne; Wyd. PODKOWA; Gdańsk 2008 [Google Scholar]
  3. Jankowski M., Elementy grafiki komputerowej, Wyd. II, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006 [Google Scholar]
  4. Łuszczuk A., Goc M., Łuszczuk K., Współczynnik zagęszczenia Ryszarda Soszalskiego a grafometria, w: Cieśla R. (red.) Dokument i jego badania, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014 [Google Scholar]
  5. Nathan A. WPF 4.5 Księga eksperta, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2015 [Google Scholar]
  6. Soszalski R., Mierzalność liniowa jako jedno z kryteriów identyfikacji podpisów podrobionych, „Problemy Kryminalistyki” nr 137/1979 [Google Scholar]