Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 22 (2018)

Artykuły

Wpływ zabiegów medycyny estetycznej na niezmienność linii czerwieni wargowej

 • Katarzyna Łaskawska-Matyja
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.5409  [Google Scholar]
Opublikowane: 2023-04-14

Abstrakt

Opracowanie poświęcone jest zbadaniu wpływu zabiegów medycyny estetycznej na obraz linii czerwieni wargowej. Badania zostały wykonane na grupie kobiet, które poddały się zabiegowi wypełniania warg preparatami na bazie kwasu hialuronowego. Zbadano, czy iniekcje wypełniaczy mają wpływ na ślad czerwieni wargowej. Na podstawie analizy zebranego materiału ustalono, że zabiegi polegające na wypełnieniu warg mają wpływ na obraz linii czerwieni wargowej, które ulegają przez to spłyceniu, a co za tym idzie, zubożeniu w cechy indywidualne.

Bibliografia

 1. Literatura [Google Scholar]
 2. Drąg-Zalesińska M., Osiecka B.J., Skóra, w: M. Zabel (red.), Histologia. Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii, Wydawnictwo Medyczne Urban & Part- ner, Wrocław 2000. [Google Scholar]
 3. Jurczyk E., Możliwości wykorzystania programów do przetwarzania obrazów cyfrowych w ekspertyzie cheiloskopijnej, „Problemy Kryminalistyki” 2008, nr 262. [Google Scholar]
 4. Kasprzak J., Cheiloskopia kryminalistyczna, Wydawnictwo Biura Techniki Kryminalistycznej Komendy Głównej Policji, Warszawa 1991. [Google Scholar]
 5. Kasprzak J., Linie czerwieni wargowej – cechy biologiczne i ich znaczenie w badaniach identyfikacyjnych człowieka, „Problemy Kryminalistyki” 1984, nr 16. [Google Scholar]
 6. Kasprzak J., Pobieranie materiału porównawczego do badań identyfikacyjnych śladów czerwieni wargowej, „Problemy Kryminalistyki” 1988, nr 179. [Google Scholar]
 7. Kowalik J., Daktyloskopia i pokrewne metody identyfikacji człowieka, cz. 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2001. [Google Scholar]
 8. Tsuchihashi Y., Studies on personal identification by means of lip prints, „Forensic Science” 1974, t. 3, nr 3. [Google Scholar]
 9. Wasiluk M., Medycyna estetyczna bez tajemnic, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 10. Internet [Google Scholar]
 11. http://cosmetix.eu/kategorie/69-emervel-lips-1ml.html [dostęp: 14.05.2018]. [Google Scholar]
 12. http://dermatic.com.pl/princess-filler-1ml.html [dostęp: 14.05.2018]. [Google Scholar]
 13. http://www.4estetica.pl/restylane-lip-volume-1ml.html [dostęp: 14.05.2018]. [Google Scholar]
 14. http://www.bio-med.pl/juvederm3.html [dostęp: 14.05.2018]. [Google Scholar]