Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 27 (2023)

Artykuły

Możliwości wykorzystania analizy mikrobiomów w kryminalistyce

 • Katarzyna Zakrzewska
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.8469  [Google Scholar]
Opublikowane: 2024-01-29

Abstrakt

W artykule przybliżono możliwości zastosowania mikrobiologii sądowej w sprawach innych niż zagrożenie biologiczne i bioterroryzm. Zastosowania ograniczono do drobnoustrojów obecnych praktycznie wszędzie, w charakterystycznych zbiorowiskach, nazywanych mikrobiomami. Zaprezentowano zagadnienie identyfikacji osobniczej, rozszerzone o analizę „bakteryjnych odcisków palców”, czyli charakterystycznych dla każdego człowieka zbiorowisk bakterii. Omówiono potencjał lokalizacji przestępstw, w tym typowania miejsc ukrycia zwłok na podstawie badań glebowych mikrobiomów. Scharakteryzowano związane z tym możliwe sposoby eliminacji podejrzanych, a także opisano metodę szacowania czasu zgonu na podstawie badań mikrobiomów zwłok i gleby w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Praca przeglądowa miała na celu zestawienie najczęstszych badań zagranicznych, prowadzonych pod kątem wykorzystania społeczności drobnoustrojów w praktyce sądowej, i próbę przedstawienia obiecujących perspektyw na łamach polskiego czasopisma kryminalistycznego, gdyż w naszym kraju temat wydaje się niedostatecznie zgłębiony.

Bibliografia

 1. Literatura [Google Scholar]
 2. Assenmacher D.M., Fields S.D., Crupper S.S., Comparison of commercial kits for recovery and analysis of bacterial DNA from fingerprints, „Journal of Forensic Sciences” 2020, nr 65(4). [Google Scholar]
 3. Casarin R.C., Barbagallo A., Meulman T., Santos V.R., Sallum E.A., Nociti F.H., Duarte P.M., Casati M.Z., Gonçalves R.B., Subgingival biodiversity in subjects with uncontrolled type-2 diabetes and chronic periodontitis, „Journal of Periodontal Research” 2013, nr 48. [Google Scholar]
 4. Domin-Kuźma A., Wartość diagnostyczna i wartość dowodowa badań DNA, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2012, nr 4(7). [Google Scholar]
 5. Fierer N., Lauber C.L., Zhou N., McDonald D., Costello E.K., Knight R., Forensic identification using skin bacterial communities, „Proceedings of the National Academy of Sciences” 2010, nr 107(14). [Google Scholar]
 6. Finley S.J., Pechal J.L., Benbow M.E., Robertson B.K., Javan G.T., Microbial signatures of cadaver gravesoil during decomposition, „Microbial Ecology” 2016, nr 71. [Google Scholar]
 7. Fujiyoshi S., Tanaka D., Maruyama F., Transmission of airborne bacteria across built environments and its measurement standards: A review, „Frontiers in Microbiology” 2017, nr 8. [Google Scholar]
 8. Gilbert J.A., Jansson J.K., Knight R., The Earth Microbiome project: Successes and aspirations, „BMC Biology” 2014, nr 12. [Google Scholar]
 9. Gliński Z., Kostro K., Mikrobiom – charakterystyka i znaczenie, „Życie Weterynaryjne” 2015, nr 90(07). [Google Scholar]
 10. Habtom H., Pasternak Z., Matan O., Azulay C., Gafny R., Jurkevitch E., Applying microbial biogeography in soil forensics, „Forensic Science International: Genetics” 2019, nr 38. [Google Scholar]
 11. Hauther K.A., Cobaugh K.L., Jantz L.M., Sparer T.E., DeBruyn J.M., Estimating time since death from postmortem human gut microbial communities, „Journal of Forensic Sciences” 2015, nr 60(5). [Google Scholar]
 12. Hołyst B., Kryminalistyka, wyd. 13, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 13. Lederberg J., McCray A.T., ‘Ome Sweet ‘Omics – A genealogical treasury of words, „The Scientist” 2001, nr 15(7). [Google Scholar]
 14. Malinowska M., Tokarz-Deptuła B., Deptuła W., Mikrobiom człowieka, „Postępy Mikrobiologii” 2017, nr 56(1). [Google Scholar]
 15. Metcalf J.L., Estimating the postmortem interval using microbes: Knowledge gaps and a path to technology adoption, „Forensic Science International: Genetics” 2019, nr 38. [Google Scholar]
 16. Oliveira M., Amorim A., Microbial forensics: New breakthroughs and future prospects, „Applied Microbiology and Biotechnology” 2018, nr 102. [Google Scholar]
 17. Pechal J.L., Crippen T.L., Benbow M.E., Tarone A.M., Dowd S., Tomberlin J.K., The potential use of bacterial community succession in forensics as described by high throughput metagenomic sequencing, „International Journal of Legal Medicine” 2014, nr 128. [Google Scholar]
 18. Prabucki R., Czas zgonu w kontekście nauk penalnych, „Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego” 2016, nr 1. [Google Scholar]
 19. Tozzo P., D’Angiolella G., Brun P., Castagliuolo I., Gino S., Caenazzo L., Skin microbiome analysis for forensic human identification: What do we know so far?, „Microorganisms” 2020, nr 8(6). [Google Scholar]
 20. Teresiński G., Medycyna sądowa, t. 1, PZWL, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 21. Turnbaugh P.J., Hamady M., Yatsunenko T., Cantarel B.L., Duncan A., Ley R.E., Sogin M.L., Jones W.J., Roe B.A., Affourtit J.P., Egholm M., Henrissat B., Heath A.C., Knight R., Gordon J.I., A core gut microbiome in obese and lean twins, „Nature” 2009, nr 457. [Google Scholar]
 22. Turnbaugh P.J., Ley R.E., Hamady M., Fraser-Liggett C.M., Knight R., Gordon J.I., The Human Microbiome Project, „Nature” 2007, nr 449.7164. [Google Scholar]
 23. Volckaert H., Current applications and limitations of forensic entomology, „Themis: Research Journal of Justice Studies and Forensic Science”, t. 8, Article 4. [Google Scholar]
 24. Yang T., Shi Y., Zhu J., Zhao C., Wang J., Liu Z., Fu X., Liu X., Yan J., Yuan M., Chu H., The spatial variation of soil bacterial community assembly processes affects the accuracy of source tracking in ten major Chinese cities, „Science China Life Sciences 2021, nr 64. [Google Scholar]
 25. Ziembińska-Buczyńska A., Kraśnicki K., Zastosowanie metody PCR-DGGE w mikrobiologii sądowej, „Problemy Kryminalistyki” 2016, nr 292. [Google Scholar]
 26. Źródła internetowe [Google Scholar]
 27. DeBruyn J.M., Hauther K.A., Postmortem succession of gut microbial communities in deceased human subjects, „PeerJ” 2017, 5, e3437, https://peerj.com/articles/3437/ (dostęp: 13.02.2023 o godz. 14.00). [Google Scholar]
 28. Grantham N.S., Reich B.J., Laber E.B., Pacifici K., Dunn R.R., Fierer N., Gebert M., Allwood J.S., Faith S.A., Global forensic geolocation with deep neural networks, arXiv, 2019, 1905,11765. https://arxiv.org/abs/1905.11765 (dostęp: 13.02.2023 o godz. 10.00). [Google Scholar]
 29. Grantham N.S., Reich B.J., Pacifici K., Laber E.B., Menninger H.L., Henley J.B., Barberán A., Leff J.W., Fierer N., Dunn R.R., Fungi identify the geographic origin of dust samples, „PloS one” 2015, nr 10(4), e0122605, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0122605 (dostęp: 10.10.2023 o godz. 10.20). [Google Scholar]
 30. Meadow J.F., Altrichter A.E., Kembel S.W., Moriyama M., O’Connor T.K., Womack A.M., Brown G.Z., Green J.L., Bohannan B., Bacterial communities on classroom surfaces vary with human contact, „Microbiome” 2014, nr 2(7), https://link.springer.com/article/10.1186/2049-2618-2-7 (dostęp: 05.02.2023 o godz. 15.40). [Google Scholar]
 31. Metcalf J.L., Wegener Parfrey L., Gonzalez A., Lauber C.L., Knights D., Ackermann G., Humphrey G.C., Gebert M.J., Treuren W.V., Berg-Lyons D., Keepers K., Guo Y., Bullard J., Fierer N., Carter D.O., Knight R., A microbial clock provides an accurate estimate of the postmortem interval in a mouse model system, „elife” 2013, nr 2, e01104. https://elifesciences.org/articles/1104 (dostęp: 13.02.2023 o godz. 12.03). [Google Scholar]
 32. National Institute of Justice, The Forensic Microbiome: The Invisible Traces We Leave Behind, June 7, 2021, nij.ojp.gov, https://nij.ojp.gov/topics/articles/forensic-microbiome-invisible-traces-we-leave-behind (dostęp: 30.01.2023 o godz. 14.00). [Google Scholar]
 33. Pechal J.L., Crippen T.L., Tarone A.M., Lewis A.J., Tomberlin J.K., Benbow M.E., Microbial community functional change during vertebrate carrion decomposition, „PloS one” 2013, nr 8(11), e79035, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0079035 (dostęp: 13.02.2023 o godz. 19.30). [Google Scholar]
 34. Ying S., Zeng D.-N., Tan Y., Galzote C., Cardona C., Lax S., Gilbert J., Quan Z.X., The influence of age and gender on skin-associated microbial communities in urban and rural human populations, „PloS one” 2015, nr 10(10), e0141842. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0141842 (dostęp: 09.02.2023 o godz. 20.00). [Google Scholar]
 35. Zhang J., Liu W., Simayijiang H., Hu P., Yan J., Application of microbiome in forensics, „Genomics, Proteomics & Bioinformatics” 2022, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1672022922000961 (dostęp: 10.10.2023 o godz. 8.20). [Google Scholar]