Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 (2021)

Artykuły

Oświatowa, kulturalna i towarzyska działalność Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Kupców i Młodzieży Handlowej we Lwowie w latach 1866-1912

DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2021.75-87  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Na przełomie XIX i XX wieku miasto Lwów było miejscem, w którym przeplatały się potrzeby i interesy licznych grup narodowych. Działalność lwowskich organizacji kupieckich pozostaje wciąż mało opisana w opracowaniach naukowych. Tekst ten stanowi pewne uzupełnienie dostępnej literatury poświęconej tej problematyce. Jest próbą ukazania rozwoju i urozmaiconej oraz niezwykle wartościowej aktywności oświatowej, kulturalnej i towarzyskiej działającego w duchu katolickim Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Kupców i Młodzieży Handlowej we Lwowie w latach 1866-1912. Jego treść powstała głównie w oparciu o analizę dostępnych materiałów źródłowych – sprawozdań dyrekcji tej organizacji.

Bibliografia

  1. Meus K., Lwowska Kongregacja Kupiecka w okresie międzywojennym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, 147 (2020), z. 1, s. 137-165. [Google Scholar]
  2. Pieniążek Cz., Stowarzyszenie młodzieży handlowej we Lwowie w przeciągu dwóch wieków, Lwów1873. [Google Scholar]
  3. Sprawozdanie Dyrekcyi Stowarzyszenia Młodzieży Handlowej we Lwowie, z czynności w roku 1867, Lwów 1868. [Google Scholar]
  4. Sprawozdanie Dyrekcyi Stowarzyszenia Młodzieży Handlowej we Lwowie, z czynności w roku 1872, Lwów 1873. [Google Scholar]
  5. Sprawozdanie Dyrekcyi Stowarzyszenia Młodzieży Handlowej we Lwowie, z czynności w roku 1886, Lwów 1887. [Google Scholar]
  6. Sprawozdanie z czynności Dyrekcyi Stowarzyszenia Młodzieży Handlowej we Lwowie za rok 1889, Lwów 1890. [Google Scholar]
  7. Sprawozdanie z czynności Dyrekcyi Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Kupców i Młodzieży Handlowej we Lwowie za rok 1891, Lwów 1892. [Google Scholar]
  8. Sprawozdanie z czynności Dyrekcyi Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Kupców i Młodzieży Handlowej we Lwowie za rok 1909, Lwów 1910. [Google Scholar]
  9. Sprawozdanie z czynności Dyrekcyi Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Kupców i Młodzieży Handlowej we Lwowie za rok1912, Lwów 1913. [Google Scholar]