Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 (2021)

Artykuły

„Gorączka brazylijska” na łamach „Kurjera Lwowskiego” w 1890 r.

 • Ewa Jaszewska
Przesłane: 12 stycznia 2022
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Problem pogłębiającego się ruchu emigracyjnego do Brazylii znalazł swoje odzwierciedlenie na szpaltach „Kurjera Lwowskiego”. Wychodźcy opuszczali kraj gromadami, dochodzącymi do kilkuset osób. Bezpośrednią przyczyną emigracji była trudna sytuacja ekonomiczna na ziemiach polskich i umiejętna agitacja na rzecz wychodźstwa agentów emigracyjnych. Początkowo emigracja objęła około 100. tys. osób, tworząc swoisty mit, tzw. „gorączki brazylijskiej”, której podstawą stała się wyobraźnia Polaków o bogatej i szczęśliwej Brazylii.

Bibliografia

 1. Ciuruś E., Polacy w Brazylii, Lublin 1977.
 2. Chełmicki Z., W Brazylii. Notatki z podróży, Warszawa 1892.
 3. Drobiazgi zaboru rosyjskiego, „Kurjer Lwowski”, Nr 233, 23 sierpnia 1890, s. 2.
 4. Emigracja, „Kurjer Lwowski”, Nr 231, 21 sierpnia 1890, s. 2.
 5. Emigracja z Galicji, „Kurjer Lwowski”, Nr 213, 2 sierpnia 1888, s. 5-6.
 6. Encyklopedia Powszechna PWN, t. 4, Warszawa 1976.
 7. Głuchowski K., Wśród pionierów polskich na antypodach, Warszawa 1927.
 8. Głuchowski K., Materiały do problemu osadnictwa polskiego w Brazylii, Warszawa 1927.
 9. Gorączka emigracyjna, „Kurjer Lwowski”, Nr 302, 31 października 1890, s. 2.
 10. Gorączka emigracyjna, „Kurjer Lwowski”, Nr 307, 5 listopada 1890, s. 1.
 11. Gorączka emigracyjna, „Kurjer Lwowski”, Nr 308, 6 listopada 1890, s. 2.
 12. Gorączka emigracyjna, „Kurjer Lwowski”, Nr 309, 7 listopada 1890, s. 1-2.
 13. Gorączka emigracyjna, „Kurjer Lwowski”, Nr 321, 19 listopada 1890, s. 5-6.
 14. Groniowski K., Gorączka brazylijska, „Kwartalnik Historyczny”, 1967/2, s. 317-341.
 15. Groniowski K., Polska emigracja zarobkowa w Brazylii 1871-1914, Warszawa 1972.
 16. Kaczmarek Z., Brazylia. Duszpasterstwo polonijne, w: Encyklopedia Katolicka, t. 2, Lublin 1995, k. 1052.
 17. Klarner I., Emigracja z Królestwa Polskiego do Brazylii w latach 1890-1914, Warszawa 1975.
 18. Kubina T., Wśród Polskiego wychodźstwa w Ameryce Południowej, Potulice 1938.
 19. Kula M., Polonia brazylijska, Warszawa 1981.
 20. Myśliński J., Prasa polska w Galicji w dobie autonomicznej (1867-1918), w: Prasa polska w latach 1864-1918, Warszawa 1976.
 21. Obecność polska w Brazylii. Materiały z Sympozjum Brazylia Polska Kurytyba 1988, Warszawa 1996.
 22. Okołowicz J., Wychodźtwo i osadnictwo polskie przed wojną światową, Warszawa 1920, s. 159-232.
 23. Polska i Brazylia – bliższe, niż się wydaje. Tom studiów z okazji 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Brazylią oraz 90. rocznicy powstania Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego pod redakcją Jerzego Mazurka, Warszawa 2020.
 24. Siemiradzki J., Szlakiem wychodźców, Warszawa 1900.
 25. Stenwicz L., Brazylia i Argentyna. Garść informacji o krajach w których żyją Polacy, Londyn 1946.
 26. Wychodztwo do Brazylji, „Kurjer Lwowski”, Nr 290, 19 października 1890, s. 3.
 27. Wychodztwo do Brazylji, „Kurjer Lwowski”, Nr 292, 21 października 1890, s. 2-3.
 28. Wychodztwo do Brazylji, „Kurjer Lwowski”, Nr 293, 22 października 1890, s. 1-2.
 29. Wychodztwo do Brazylji, „Kurjer Lwowski”, Nr 295, 24 października 1890, s. 1-2.
 30. Wychodźtwo do Brazylji, „Kurjer Lwowski”, Nr 297, 26 października 1890, s. 1.
 31. Simpósio Cultural Brasil – Polonia (Pierwsze Sympozjum Kulturalne Brazylia – Polska), Kurytyba (Paraná, Brazylia), 26-29 kwietnia 1988 r., „Przegląd Polonijny”, XV (1989), z. 2.