Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 (2021)

Artykuły

Pius XII i żołnierze II Korpusu Polskiego gen. dyw. Władysława Andersa

 • Andrzej Krzysztof Kunert
DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2021.273-311  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

W artykule przytoczone są źródła dotyczące audiencji papieskich udzielonych przez Ojca Świętego Piusa XII w okresie czerwiec 1944-październik 1946 żołnierzom II Korpusu Polskiego (co najmniej 14 audiencji generalnych dla ponad 20 tysięcy żołnierzy) i ich dowódcy gen. dyw. Wł. Andersowi (6 audiencji), Biskupowi Polowemu Józefowi Gawlinie (6 audiencji) i Naczelnemu Wodzowi gen. Kazimierzowi Sosnkowskiego (1 audiencja). Artykuł przedstawia stosunek papieża do polskich żołnierzy, „prawdziwych rycerzy chrześcijańskich”, którzy – jak mówił Pius XII – nie tyle zdobywali, ile wyzwalali liczne włoskie miasta na swym zwycięskim szlaku bojowym w latach 1944-1945. Opisuje również reakcje wdzięcznych polskich żołnierzy na słowa i gesty Ojca Świętego.

Bibliografia

 1. Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej w latach 1919-1976. Materiały do studiów nad historią, „Scripta Manent”, t. 3, Rzym 2016. [Google Scholar]
 2. Anders W., Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946, Newtown 1949. [Google Scholar]
 3. Anders W., Wybór pism i rozkazów, oprac. B. Polak, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 4. British Parliament on Poland 1939-1944. Verbatim Reports of Parliamentary Debates on Poland, London 1945. [Google Scholar]
 5. „Chicago Tribune”, Chicago, 1944. [Google Scholar]
 6. Discours et messages-radio de S.S. Pie XII, t. VI, Vatican 1945. [Google Scholar]
 7. Dziennik czynności gen. Władysława Andersa 1941-1945, oprac. B. Polak, Koszalin 1998. [Google Scholar]
 8. Dziennik czynności p.o. Naczelnego Wodza gen. dyw. Władysława Andersa 26 luty – 28 maja 1945 r., oprac. B. Polak, Leszno 2003. [Google Scholar]
 9. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn, 1944, 1945, 1946. [Google Scholar]
 10. „Dziennik Żołnierza APW [Armii Polskiej na Wschodzie]”, m.p. we Włoszech, 1944, 1945, 1946. [Google Scholar]
 11. Fajans R., Włochy 1944. (Zbiór reportaży), Jerozolima 1944. [Google Scholar]
 12. Fajans R., Z II Korpusem Polskim we Włoszech, wyd. 2, Paryż 1945. [Google Scholar]
 13. Gawlina J., In viam pacis. Dziennik Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1939-1945, oprac. J. Myszor, Katowice 2019. [Google Scholar]
 14. Gawlina J., Wspomnienia, oprac. J. Myszor, Katowice 2004. [Google Scholar]
 15. Gawlina J., Z wojny i z wygnania. Listy i orędzia pasterskie. Kazania. Przemówienia, Rzym 1952. [Google Scholar]
 16. „Gazeta Polska”, Jerozolima, 1944. [Google Scholar]
 17. „Gazeta Żołnierza”, Bari (Włochy), 1946. [Google Scholar]
 18. „Goniec Karpacki”, Falconara Maritima-Ankona (Włochy), 1944. [Google Scholar]
 19. Józef Feliks Gawlina. Biskup Polowy Polskich Sił Zbrojnych, oprac. A. K. Kunert, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 20. Kościół a Powstanie Warszawskie. Dokumenty, relacje, poezja, oprac. M. M. Drozdowski (redaktor naukowy), W. Karłowicz, H. Szwankowska, A. Wernic, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 21. „Kronika Rzymska”, Rzym, 1984. [Google Scholar]
 22. „Nauka Chrystusowa”, m.p. we Włoszech, 1944. [Google Scholar]
 23. „Orzeł Biały. Polska walcząca na ziemi włoskiej”, m.p. we Włoszech, 1944, 1945, 1946. [Google Scholar]
 24. „L’Osservatore Romano”, Rzym, 1944. [Google Scholar]
 25. [Papée K.], Papież Pius XII a Polska. Przemówienia i listy pasterskie (Garść dokumentów z lat 1939-1946), [Rzym] 1946. [Google Scholar]
 26. Papée K., Pius XII a Polska 1939-1949. Przemówienia, listy, komentarze, Rzym 1954. [Google Scholar]
 27. „Parada”, Kair, 1944. [Google Scholar]
 28. [Pius XII], Przemówienie Ojca św. Piusa XII do przedstawicieli Polskich Sił Zbrojnych w czasie uroczystej audiencji dnia 28 lipca 1944, [Rzym] 1944. [Google Scholar]
 29. „Polish Chaplain’ s News”, m.p. we Włoszech, 1945. [Google Scholar]
 30. „The Polish Review”, New York, 1944. [Google Scholar]
 31. „Polska Walcząca”, Londyn, 1944. [Google Scholar]
 32. „Rozkaz Wewnętrzny Biskupa Polowego Polskich Sił Zbrojnych”, Londyn, 1945. [Google Scholar]
 33. Sekcja Polska Radia Watykańskiego. Złoty jubileusz 1938-1988, oprac. L. Grzebień, Rzym 1990. [Google Scholar]
 34. Sosnkowski K., Materiały historyczne, oprac. J. Matecki, Londyn 1966. [Google Scholar]
 35. „Sprawa. Dwutygodnik Polskiego Instytutu «Miecz Ducha»”, Londyn, 1944. [Google Scholar]
 36. Świadectwa. Testimonianze, t. V Czas wojny i czas pokoju w „polskim Rzymie”, oprac. E. Prządka, Rzym 2009. [Google Scholar]
 37. „Tygodnik Polski”, Nowy Jork, 1944. [Google Scholar]
 38. „Tygodnik Powszechny”, Kraków, 1946. [Google Scholar]
 39. „W Imię Boże. Biuletyn Wewnętrzny Biskupa Polowego”, Jerozolima, 1944. [Google Scholar]
 40. „W Imię Boże. Dwutygodnik Religijny 2 Korpusu”, Rzym, m.p. we Włoszech, 1944, 1945, 1946. [Google Scholar]
 41. „Wiadomości. Biuletyn Polskiej Misji Katolickiej w Londynie”, Londyn, 1944, 1945, 1946. [Google Scholar]
 42. Wolny J. ks., Ostanie lata działalności kościelnej Adama Stefana Sapiehy, w: Księga Sapieżyńska, t. II Działalność kościelna i narodowa Adama Stefana Sapiehy, red. J. Wolny, Kraków 1986. [Google Scholar]
 43. Zapart R., Znaczenie religijnego i narodowego przywództwa abp. Adama Stefana Sapiehy w kontekście kryzysu instytucjonalnego II RP podczas II wojny światowej, w: Politologia religii, red. M. Marczewska-Lipko i D. Maj, Lublin 2018, s. 299-310. [Google Scholar]
 44. „Zeszyty Historyczne”, Paryż, 2006. [Google Scholar]
 45. Żaryn J., Stolica Apostolska wobec Polski i Polaków w latach 1944-1958 w świetle materiałów ambasady RP przy Watykanie (Wybór dokumentów), Warszawa 1998 [Google Scholar]